top of page

Konkurs na najlepszy projekt rewitalizacyjny w PPP wygrała gdańska GRANARIA

W konkursie zebraliśmy głosy smsowe. Uczestnicy mieli szanse wybrać spośród czterech projektów najlepszą realizację związaną pośrednio lub bezpośrednio z rewitalizacją. Projekt GRANARIA zrealizowany przez firmę Multibud na Wyspie Spichrzów w Gdańsku zajął pierwsze miejsce.


Pierwsze miejsce w Konkursie zajął projekt PPP Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku


Dziesięciolecia zaniedbań oraz gwałtowne zmiany społeczno-gospodarcze przyczyniły się do postępującej degradacji obszarów zagospodarowanych, a szczególnie terenów miejskich. W efekcie, w wielu miastach i dzielnicach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury jak i zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz pogarszania stosunków społecznych i powstania licznych problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają się współczesne, niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne, wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozlewanie zabudowy miejskiej (ang. urban sprawl), wyludnianie się centrów i spadek liczby mieszkańców miast, dominacja indywidualnego transportu samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Odpowiedzią na te wyzwania jest ustawia o rewitalizacji. (RAPORT MIiR 2018)


Nowa perspektywa finansowa środków europejskich, będzie generowała potrzebę na alternatywne metody finansowania inwestycji publicznych, również rewitalizacji. Jak wskazuje raport Ministerstwa Rozwoju z 2019 roku, projekty rewitalizacyjne nie będą realizowane w przypadku braku finansowania zewnętrznego (tj. głównie środków unijnych z RPO). Dotyczy to przede wszystkim projektów infrastrukturalnych, wymagających z natury większych nakładów finansowych. Jedyną opcją ich realizacji dla jednostek samorządowych stanie się partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy z partnerem prywatnych, np. projekty deweloperskie.

Jak dotąd zrealizowano w Polsce jedynie cztery projekty uwzględniające rewitalizację w formule partnerstwa publiczno- prywatnego, jednak ograniczenie dostępu do zewnętrznego finansowania może spowodować zwiększenie zainteresowania tą metodą realizacji inwestycji.


Głosowanie trwał w terminie od 30 marca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. Koszt SMS zgodny z cennikiem Operatora.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Σχόλια


bottom of page