top of page

Acerca de

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU U PODSTAW DECYZJI INWESTYCYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO

Zrównoważony rozwój jest jedną z podstawowych zasad Traktatu o Unii Europejskiej i należy do celów priorytetowych polityki wewnętrznej i zewnętrznej UE. Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Cele zrównoważonego rozwoju leżą u podstaw kształtowania polityki działań wewnętrznych i zewnętrznych we wszystkich sektorach. 

Pełne wdrożenie Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia odporności i przygotowania świata na przyszłe wstrząsy, w miarę jak rozpoczynamy dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową.

Screenshot 2023-05-08 at 22.34.01.png

WAPPP - WORLD ASSOCIATION OF PPP 
ŚWIATOWE STOWARZYSZENIE PPP

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU GLOBALNEJ WSPÓŁPRACY DLA LEPSZYCH PARTNERSTW PUBLICZNO-PRYWATNYCH 

Dlaczego warto dołączyć?

WAPPP jest organizacją dla profesjonalistów PPP. Jesteśmy wielostronną siecią skupiającą specjalistów ds. partnerstwa publiczno-prywatnego z jednostek ds. PPP, agencji infrastruktury, inwestorów długoterminowych i konsultantów PPP z całego świata, aby uczyć się od siebie nawzajem i tworzyć lepsze PPP, które zapewniają wartość na przyszłość. Członkowie mogą współpracować ze sobą na neutralnym gruncie, aby dyskutować o najnowszych trendach i wyzwaniach PPP, dzielić się doświadczeniami i tworzyć rozwiązania w duchu otwartej innowacji. WAPPP jest zarejestrowana jako organizacja pozarządowa w Szwajcarii i ma swoją siedzibę w International Geneva.

Tworzymy sieć

Nasi członkowie łączą się, aby promować projekty, identyfikować możliwości biznesowe, rozwijać partnerstwa, zwiększać potencjał kariery, dzielić się doświadczeniami i angażować się na wiele sposobów, aby osiągnąć swoje cele zawodowe.

Angażujemy się

Organizujemy webinaria, fora i wydarzenia dla naszych interesariuszy. Zachęcamy do dyskusji o głównych i drobnych kwestiach związanych z projektowaniem, realizacją i zarządzaniem projektami PPP

Informujemy

Komunikujemy się w kwestiach PPP za pośrednictwem wiadomości, artykułów i mediów społecznościowych. Nasi członkowie są połączeni z globalnym kanałem informacyjnym PPP za pośrednictwem naszej siatki Slack, naszego dwutygodniowego biuletynu The PPP Times (TM) oraz innych raportów i publikacji.

Dołącz do WAPPP

Dołącz do Światowego Stowarzyszenia PPP. Członkostwo jest bezpłatne dla pracowników sektora publicznego, dla osób indywidualnych koszt przystąpienia to 150 Franków Szwajcarskich (750 zł); członkostwo korporacyjne kosztuje 2000 Franków Szwajcarskich (10 000 zł). 

Thanks for submitting!
bottom of page