slajd komputer copy.jpg

Zakres merytoryczny opracowany został przez Radę Programową, na podstawie rekomendacji praktyków reprezentujących sektor publiczny oraz prywatny, oraz instytut badawczy:

  •  Instytut Rozwoju Miast i Regionów

  •  Alina Sarnacka

  •  Tomasz Korczyński

  •  Bartosz Mysiorski

  •  Forum PPP - magazyn inwestycji

  •  Urząd Miasta Szczecina

  •  Rafał Cieślak

PRELEGENCI

_02A0018.jpg

WALDEMAR BUDA

WICEMINISTER, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

4 czerwca 2019 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, które z dniem 15 listopada 2019 roku zostało przekształcone w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 23 lipca 2019 r. jest również pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską. W 2011 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego i otworzył kancelarię radcowską. Od 2014 wykonywał mandat radnego rady miejskiej w Łodzi. W wyborach parlamentarnych w 2015 został wybrany na posła na Sejm RP. Jako poseł zajął się zagadnieniami dotyczącymi praw lokatorów i ochroną praw spółdzielców, m.in. w ramach bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez jego biuro poselskie pomógł już ponad 2000 osób. 
 

BK19072018LB__5.jpg

LILIANNA BOGUSZ

DYREKTOR DEPARTAMENTU PPP, MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

reprezentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w międzynarodowych agendach odpowiedzialnych za tematykę PPP (EPEC – Europejskie Centrum Wiedzy PPP; UNECE International PPP Centre of Excellence). W swojej karierze zawodowej brała udział w projektach

związanych z wykorzystaniem środków unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego (w tym łączenie środków UE i PPP). Brała również udział w pracach komisji i podkomisji sejmowych oraz senackich w procesie nowelizacji Ustawy o PPP w 2018r.

Grzegorz Kaczorowski director at Economi

GRZEGORZ KACZOROWSKI

DYREKTOR BIURA ROZWOJU GOSPODARCZEGO URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Doświadczony Project Manager. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Koordynator przygotowania i realizacji inwestycji w formule PPP i Koncesji głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji w prasie specjalistycznej poświęconych problematyce PPP.  Posiada wieloletnie doświadczenia jako

manager, a także szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami oraz zagadnień prawa gospodarczego, głównie w obszarze dużych projektów inwestycyjnych.

Screenshot 2020-09-21 at 12.30.31.png

IWONA BIERUT

DYREKTOR WYDZIAŁU POLITYKI GOSPODARCZEJ

URZĄD MIASTA GDAŃSKA

oraz Krzysztof Maciejewicz - Kierownik Centrum Partnerstwa i Biznesu 

 

Projekty realizowane w formule PPP / koncesji / kodeks cywilny

Zagospodarowanie Targu Siennego i Rakowego 

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 

Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku

Budowa parkingów kubaturowych w Gdańsku 

Budowa kolumbariów na gdańskich cmentarzach, 

Alina Sarnacka.jpg

ALINA SARNACKA

ALINA SARNACKA

posiada 25-letnie polskie i międzynarodowe doświadczenie zawodowe

w zakresie doradztwie finansowego, w tym 24-letnie w przygotowaniu projektów

partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych (udział w rynku począwszy od pierwszych projektach tego typu w Polsce od 1996 – na zlecenie Międzynarodowych Instytucji Finansowych) na rzecz sektora publicznego oraz inwestorów prywatnych. Posiada również wiedzę i doświadczenie na temat strukturyzacji finansowania dla przedsięwzięć publicznych i partnerów prywatnych Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie pracy w czołowych firmach doradczych: Booz Allen Hamilton, PwC oraz EY, a także w Banku Gospodarstwa Krajowego. ,Aktualnie jest niezależnym ekspertem, specjalizującym się przede wszystkim w doradztwie dotyczącym przygotowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesyjnych, zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. Jej doświadczenie obejmuje projekty dotyczące większości sektorów użyteczności publicznej, w szczególności w ochronie zdrowia i sektorze portowych. a także budowy kompetencji oraz wsparcia przy tworzeniu struktur instytucjonalnych oraz tworzenia polityki PPP. Realizowała projekty PPP w Polsce, Egipcie i Organizacji Wschodniokaraibskich Zjednoczonych Państw. Jest współautorką pięciu książek o PPP oraz licznych artykułów.

Screenshot 2019-03-14 at 09.36.21.png

TOMASZ KORCZYŃSKI

DENTONS

adwokat, managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP oraz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

121101673_261477518524230_24584551083199

KATARZYNA SOBIECH - GRABKA

PROFESOR SGH, IRMIR

dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH w Katedrze Miasta Innowacyjnego, kierownik studiów podyplomowych „Przygotowanie i Zarządzanie Projektami PPP”, członkini Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN. W latach 2016-2018 wiceprezeska Fundacji Centrum PPP. Ekspertka współpracująca między innymi z PARP, IRMiR i EBI, zajmuje się partnerstwem publiczno-prywatnym, rewitalizacją miast i odpowiedzialnością międzypokoleniową za decyzje inwestycyjne. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i rewitalizacji.

zdj_Bartosz_Rozbiewski.jpg

BARTOSZ ROZBIEWSKI

WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ W BIURZE ARCHITEKTURY I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WARSZAWY

urbanista, naczelnik Wydziału Polityki Przestrzennej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego miasta Warszawy. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim. Współautor studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów

miejscowych różnych polskich gmin oraz innych opracowań urbanistycznych. Od kilku lat odpowiedzialny za politykę przestrzenną m.st. Warszawy.

Adriana Mierzwa-Bronikowska DLA Piper.jp

ADRIANA MIERZWA - BRONIKOWSKA

COUNSEL | SZEFOWA PROJEKTÓW PPP

specjalizuje się w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych, w tym projektach realizowanych w szeroko rozumianej formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Od ponad 20 lat doradza zarówno partnerom publicznym jak prywatnym w sektorze energetyki, transportu, opieki zdrowotnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a także wodno-kanalizacyjnym.

Adriana wspiera większość poważnych projektów PPP/infrastrukturalnych w Polsce (takich jak projekty WfE w Gdańsku i Olsztynie, odcinki koncesyjne  autostrady A2, projekty budowy dróg regionalnych, projekt budowy akademików w Krakowie, projekt zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i cztery projekty budowy dróg ekspresowych).

Od 2006 roku Adriana bierze aktywny udział w budowaniu doświadczeń i wiedzy eksperckiej w zakresie sektora publicznego oraz PPP/infrastruktury w Polsce, poprzez swoje uczestnictwo w procesie legislacyjnym.

Jest współautorką pierwszych rządowych Wytycznych PPP w Polsce dotyczących przygotowania projektu, postępowania i umów PPP, które będą szeroko stosowane na rynku PPP w Polsce.

Screenshot 2019-06-17 at 19.26.03.png

MARZENA RYTEL

PwC, DYREKTOR DZIAŁU INWESTYCJI SEKTORA PUBLICZNEGO NA EUROPĘ CENTRALNĄ I WSCHODNIĄ

posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym. Doradzała wielu firmom prywatnym przy ich inwestycjach w Polsce, a także polskiemu rządowi i samorządom. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych wymagających dużych nakładów kapitałowych z udziałem partnerów prywatnych, w szczególności z wykorzystaniem formuły PPP, w różnych sektorach, w tym w szczególności w transporcie. Obecnie doradza  m.in. GDDKiA, EBI i Komisji Europejskiej. Należała do Zespołu Roboczego przy Ministerstwie Rozwoju uczestniczącego w przygotowaniu Rządowej Polityki PPP oraz doradzała przy przygotowaniu wytycznych PPP.

Jest członkiem Rady polskiego oddziału International Project Finance Association (IPFA).

120970625_942351179586410_10995406137740

JOANNA JAROCH - PSZENICZNA

WICEDYREKTOR POLSKO - FRANCUSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju francuskiego biznesu w Polsce. Aktywnie działa na rzecz promowania stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Francją. W CCIFP odpowiedzialna za relacje z sektorem publicznym oraz przewodnicząca komitetów eksperckich, w tym komitetu PPP. Współorganizatorka konferencji, wizyt studyjnych we Francji i innych spotkań merytorycznych promujących doświadczenia firm z kapitałem francuskim w zakresie PPP. Reprezentantka CCIFP w Fundacji Centrum PPP, którego Francusko-Polska Izba Gospodarcza była członkiem-założycielem. Przewodnicząca Zarządu Międzynarodowego Centrum Mediacji (MCM) działającego przy międzynarodowych izbach bilateralnych. Członkini Sektorowej Ramy Handlu. W ramach prezydencji CCIFP nad International Group of Chambers of Commerce (IGCC) w pierwszym półroczu 2020r. przewodniczyła pracom nad wspólnymi stanowiskami izb bilateralnych i stowarzyszonych w nich organizacjach zawierającymi postulaty zgłaszane decydentom legislacyjnym.

Zdjęcie Agata.png

AGATA KOZŁOWSKA

EKSPERT, INVESTMENT SUPPORT

prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Właścicielka Investment Support - pierwszej w Polsce firmy konsultingowej, zajmującej się doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP. Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego. Od ponad 15 lat doradza przy projektach PPP, doradzała  m.in. przy obecnie realizowanych projektach PPP: budowa i eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów w Olsztynie oraz zaprojektowanie, budowa i eksploatacja parkingu wielopoziomowego w Warszawie. Autorka wielu publikacji na temat PPP.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY, BALTCAP

absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postepowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Zgierz, Opalenica , Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Kobylnica, Lubań, Staszów, Goworowo, Miedżno, 

Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Płock, Pilawa, Granowo

kp.png

KATARZYNA PAŁUBSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU OCHRONY ZABYTKÓW W MINISTERSTWIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Doktorat (2010) na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w latach 2018-2020. Od 2005 roku zaangażowana w działalność naukową, edukacyjną i społeczną na polu międzynarodowej ochrony i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego i polityki krajobrazowej, głównie w strukturach ICOMOS, nauczyciel akademicki na kilku uczelniach wyższych w Polsce, jest autorką około 30 artykułów naukowych i rozdziałów w pracach monograficznych.  Członek Prezydium PKN ICOMOS od 2015 roku, członek ISCCL (ICOMOS-IFLA). Kierownik kilku międzynarodowych projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie.

SListkiewicz.jpg

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ

DYREKTOR BIURA ANALIZ I FINANSOWANIA SEKTORA PUBLICZNEGO W BANKU PEKAO S.A.

Doktor Sławomir Listkiewicz, dyrektor Biura Analiz i Finansowania Sektora publicznego w Banku Pekao SA. Członek Rady Fundacji Centrum PPP. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze strukturyzowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności realizowanych przez podmioty sektora samorządu terytorialnego. Aktywnie zaangażowany w rozwój współpracy pomiędzy sektorem prywatnym a podmiotami sektora finansów publicznych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

_MG_3496 szerszy kadr.jpg

JACEK KOSIŃSKI

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY W KANCELARII JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje to jedna z jego głównych specjalizacji. Od kilkunastu lat pracuje z polskimi i zagranicznymi klientami dostarczając im zindywidualizowane rozwiązania niezależnie od etapu postępowania przetargowego lub projektu. Doradzał w kilkudziesięciu projektach PPP zarówno od strony publicznej jak i prywatnej. Kompetencje kancelarii oparte są na bogatym doświadczeniu w obsłudze najbardziej wymagających spraw, a zespół ds. Zamówień publicznych i PPP doradzał głównym podmiotom w zakresie prestiżowych inwestycji liczonych w miliardach złotych. 

ME Marcin Podlecki_0067 GOT copy.jpg

MARCIN PODLECKI

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR, MOTA-ENGIL 

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu polskiej spółki budowlanej Mota-Engil Central Europe będącej części globalnej grupy Mota-Engil, a także członek zarządu deweloperskiej spółki z grupy Mota-Engil działającej na polskim rynku. Specjalista ds. PPP z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Na polskim rynku odpowiada za realizację 4 projektów PPP w ramach grupy Mota-Engil.

DSC_2349.jpg

DR RAFAŁ CIEŚLAK

RADCA PRAWNY

Doradzał w dwudziestu projektach PPP zakończonych podpisaniem umowy z partnerem prywatnym, w tym w pierwszym w Polsce projekcie rządowym (budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu), większości projektów związanych z efektywności energetyczną (m.in. Płock, Zgierz, Bytom, Karczew, Sopot, Wiązowna, Ząbki), przedsięwzięciach z zakresu ochrony zdrowia, sportu i turystyki, rewitalizacji, budownictwa mieszkaniowego, dróg publicznych oraz niemal wszystkich projektach hybrydowych realizowanych w okresie programowania UE na lata 2014-2020. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na temat PPP i koncesji oraz współautorem rządowych Wytycznych PPP w zakresie przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące współpracy publiczno-prywatnej. Pracuje również jako adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

DSC_1083.JPG

ANNA ŁOPACIUK

BGK, MENEDŻER, SEKTOR INFRASTRUKTURY, DEPARTAMENT ANALIZ I WSPARCIA SEKTOROWEGO

Anna Łopaciuk od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest menedżerem w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego, który zapewnia m.in. wewnętrzne wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Anna posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy projektów inwestycyjnych i strukturyzacji transakcji zarówno w obszarze energetyki, nieruchomości komercyjnych jak i w sektorze komunalnym. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

DSC09581.jpg

WOJCIECH CIURZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU, MULTIBUD

Inżynier budowlany, absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz studiów podyplomowych z zakresu eksportu budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (aktualnie SGH).

 

Posiada uprawnienia ogólnobudowlane oraz budowy mostów. 

Wieloletni zarządca dużymi organizacjami inwestycyjno – budowlanymi w kraju i za granicą. Kierował między innymi budową Centrum Finansowego Puławska, kompleksem Neptun Park w Gdańsku, butikową inwestycja Trzy Gracje w Sopocie, inwestycjami w Miasteczku Wilanów.

 

Laureat wielu nagród w branży budowlanej. 

W 2011 r. otrzymał złotą statuetkę Menedżera Biznesu, przyznawaną przez BCC za sukcesy w zarządzaniu projektami.

 

Założyciel i właściciel podmiotów Grupy MULTIBUD.
Członek Rady Nadzorczej Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o., jako lidera Konsorcjum Immobel & Multibud.

Miłośnik muzyki, bardzo zaangażowany w budowę Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

_TUC3079.jpg

MIROSŁAW NIZIO

ARCHITEKT, NIZIO DESIGN INTERNATIONAL

studiował na wydziale architektury wnętrz i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, na kierunku Interior Design. Własną działalność designerską rozpoczął w latach 90. XX w. w Nowym Jorku, gdzie zdobył szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Glenn Boyles Memorial Rendering And Design (w 1993 roku), Educational Foundation for the Design Industries in Interior Design (w 1998 roku).

Jest architektem znanym głównie z projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Współtworzył i zrealizował wystawę główną Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest najczęściej odwiedzaną instytucją kulturalną w Polsce i za prace nad którym, w lipcu 2006 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Za wkład w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Mirosław Nizio został uhonorowany w 2015 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Działając na rynku amerykańskim i polskim, Mirosław Nizio opracował dziesiątki projektów architektury, architektury wnętrz, ekspozycji stałych i czasowych, rewitalizacji, obiektów rekreacyjnych, biur i rezydencji prywatnych.

Projektowane przez Nizio Design International ekspozycje rekonstruują historię zachowując równowagę w użyciu najnowocześniejszych technologii i plastycznych środków wystawienniczych. Tak, by po spotkaniu z wystawą zwiedzający był bogatszy o wiedzę, ale także o przeżycia estetyczne, jak w przypadku realizacji Wystawy Stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która została otwarta w październiku 2014 roku czy budynku i ekspozycji Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, które działa od marca 2016 roku.

W pracowni powstają scenariusze ekspozycyjne oraz architektoniczne projekty muzealne. Każde przedsięwzięcie wsparte jest badaniami socjologiczno-urbanistycznymi. Ukoronowaniem pracy badawczej są projekty zespołów muzealnych powiązanych z urbanistyką (np. muzeum Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 czy pomnika pamięci „Kamienne Piekło” KL Gross-Rosen“). Pracownia ma na koncie także opracowanie ekspozycji czasowych w przestrzeni miejskiej („Smoleńskie Portrety” czy „Sztafeta do Wolności” w Warszawie), projekt apartamentowca Nordic Haven w Bydgoszczy i obiekty rekreacyjne, jak np. innowacyjny Park Rekreacyjny Zoom Natury w Janowie Lubelskim narodzony w 2015 roku międzynarodowym laurem International Property Award dla najlepszego w Europie budynku typu Leisure Architecture.

REWITALIZACJE

Koncepcje i projekty rewitalizacji – wielokrotnie wyróżnianie, również międzynarodowymi nagrodami – to istotny rozdział w portfolio pracowni. Nizio Design International ma na koncie m.in. takie realizacje, jak multidyscyplinarny projekt przekształcenia dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia” w Wałbrzychu w Starą Kopalnię – Centrum Nauki i Sztuki, nagrodzony laurem Highly Commended w kategorii Public Service Architecture w konkursie European Property Awards, czy uhonorowaną „Złotym Żurawiem” rewitalizację dawnej synagogi w Chmielniku, gdzie działa ośrodek edukacyjno-muzealny „Świętokrzyski Sztetl”.

Pracownia przygotowała koncepcję oraz prowadziła badania społeczne, na podstawie których wypracowano projekt rewitalizacji zabytkowych Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zespół przygotował także kompleksowe koncepcje rewitalizacji dedykowane miastom, ich znacznym obszarom bądź wybranym obiektom. Tego rodzaju opracowania przygotowano dla ŁęczycyKraśnika oraz Janowa Lubelskiegob>.

Pracownia ma w portfolio również powiązane z rewitalizacją projekty, które wykonała dla Łodzi. Pierwszym z nich jest projekt „Lapidarium. Magazyn Detalu Architektonicznego”, drugim – narzędzie do międzynarodowej promocji miasta oraz Polski przez pryzmat zagadnień związanych z rewitalizacją oraz zmianami, jakie ten rodzaj działalności architektów wnosi do przestrzeni publicznej i życia społecznego.

Przemysław_Szulfer_Warbud.jpg

PRZEMYSŁAW SZULFER

WARBUD

Ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno – prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.

Projekty PPP w fazie realizacji – Budowa i utrzymanie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Modernizacja szkół w gm. Wiązowna, Rozbudowa szkoły w Piastowie. Ponadto kilka projektów w przygotowaniu.

Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl  | tel. +48 888 770 651

 
ORGANIZATOR: Agencja City Sp. z o.o. | www.agencjacity.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000863810 |
NIP 5252839615|  ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa Śródmieście| © 2020 City Agencja Marketingowa