top of page

PRELEGENCI

Screenshot 2023-06-06 at 10.49.43.png

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

SENATOR
PREZES NIK W LATACH 2013-2019

Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Legitymuje się studiami podyplomowymi z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania, a także aplikacją kontrolerską. W latach 1997-2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, J. Buzka. 
Od 1993 r. związany z samorządem terytorialnym, do 2006 r. zajmował stanowisko wiceprezydenta Zgierza.

W 2007 r. został wybrany na senatora z ramienia PO, przewodniczył Komisji Ustawodawczej. W 2009 r. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tym samym roku został powołany przez prezydenta L. Kaczyńskiego na urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w pierwszym rządzie D. Tuska. W 2013 r. objął prezesurę w NIK. 

Od XI 2019 Senator X kadencji, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej.

Artur Zielinski_wiceprezydent.jpg

ARTUR ZIELIŃSKI

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Artur Zieliński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Artur Zieliński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - ma tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Europejskie Stosunki Finansowo- Ekonomiczno- Prawne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował stanowiska menadżerskie w PKN ORLEN S.A., był członkiem zarządu Spółki SPR Wisła Płock i pracował nad projektami w ramach płockich sieci kanalizacyjnych w Wodociągach Płockich. Od ponad roku był zaangażowany w miejskie inwestycje jako Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Płocka. Od czerwca 2021 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Foto profilowe.jpg

ANNA ŁOPACIUK

DYREKTOR PROGRAMU ITiL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Korczynski_Tomasz (1).jpg

TOMASZ KORCZYŃSKI

MANAGING COUNSEL KIERUJE PRAKTYKĄ PPP/ INFRASTRUKTURY
DENTONS

Tomasz Korczyński, adwokat, managing counsel, kieruje praktyką PPP/Infrastruktury w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

 

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zdjecie Marcin Borek.jpg

MARCIN BOREK

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

- inwestuje w projekty samorządowe, w tym w branży ciepłowniczej, odpadowej, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, itd.

- zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych w PFR

- zapewnia samorządom kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

 

- invests in local government projects, e.g. heating, waste management, energy efficiency, transportation infrastructure

- manages PFR’s Fund for Local Government Investments

- provides complex advisory services to local governments pursuing public-private partnership projects (PPP)

Grzegorz Kaczorowski aktualne maj 2023.jpeg

GRZEGORZ KACZOROWSKI

DYREKTOR BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA ST. WARSZAWY

Grzegorz KACZOROWSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, absolwent prawa na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Project manager z dużym doświadczeniem. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego–koordynował przygotowania i realizację wielu inwestycji w formule PPP, głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji poświęconych problematyce PPP. Posiada też rozległe doświadczenie, jako szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami dotyczących dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

zdjęcie kkp.jpg

KATARZYNA KRUSZKA PYTLIK

DYREKTOR WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, URZĄD M. POZNANIA

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania. Jako Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Realizacji Projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (Measure Authorising Officer - MAO) zarządza jednym z największych projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce w zakresie gospodarki odpadami. Od 2018 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju instalacji odzysku energii

z odpadów jako Członkini Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku. W latach 2019-2021 była Członkinią Zarządu jednego z największych w Polsce związków międzygminnych pn. „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Członkini Rady Programowej kierunku studiów „Technologie obiegu zamkniętego na kadencję 2021 – 2024 na Wydziale Technologii Chemicznej

Politechniki Poznańskiej. Od 2020 r. Członkini Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych z ramienia Miasta Poznania.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY
BALTCAP

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE. Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postępowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

warbud_02_3_2017-1.jpg

PRZEMYSŁAW SZULFER

DYREKTOR FINANSÓW SKARBOWOŚCI I ADMINISTRACJI
WARBUD SA

Dyrektor w Warbud SA odpowiedzialny za obszar finansów, skarbowości oraz administracji. Z Warbudem związany od 2007 r., wcześniej pracował dla firm audytorskich Deloitte i BDO. Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój tego obszaru, w tym strukturyzację prawno - finansową projektów i ich późniejszą realizację.

Członek Rady Fundacji Centrum PPP. 

Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA.

Zdjęcie Agata.png

AGATA KOZŁOWSKA

EKSPERT Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY I PPP
INVESTMENT SUPPORT

Doświadczony prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej przy projektach PPP, organizatorka pierwszych w Polsce konsultacji rynkowych dla projektów planowanych od realizacji w formule PPP oraz międzynarodowych spotkań dla inwestorów, zainteresowanych współpracą w ramach PPP. Brała udział w pracach lub konsultacji zapisów do ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Jest jednym z fundatorów Centrum PPP.

Główny ekspert w firmie Investment Support - pierwszej w Polsce firmie konsultingowej, zajmującej się od 16 lat doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP i koncesji. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania analiz w ramach oceny efektywności, przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wybór partnera prywatnego, negocjacji, strukturyzowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamknięcia finansowego dla tego typu projektów.

Wiodący ekspert i koordynator prac przy projekcie zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu podziemnego w Warszawie, zakończonym zawarciem umowy koncesji (w 2020 r.) bez dopłat ze strony miasta. Ekspert z zakresu PPP i zamówień publicznych przy projekcie PPP budowy i zarządzania elektrociepłownią w Olsztynie (umowa zawarta w 2019 r.). Koordynator prac doradców ekonomicznych i doradca przy pierwszym w Polsce projekcie hybrydowym PPP rewitalizacji Dworca PKP i terenów przydworcowych w Sopocie zakończonym zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Doradzała i doradza przy projektach PPP  zakresu termomodernizacji, modernizacji oświetlenia, sportu i rekreacji, użyteczności publicznej i innych.

 

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na temat PPP, m.in. raportu nt. PPP w tramwajach (wraz z dr. Ł. Zaborowskim), wydanym przez Instytut Sobieskiego.

_MG_3496 szerszy kadr.jpg

JACEK KOSIŃSKI

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
KANCELARIA JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Adwokat z niemal 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w rynku nieruchomości. Prowadził dziesiątki spraw w bardzo szerokim zakresie działań: inwestycje, dewelopment, zagospodarowania, spory itp. Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty realizowane w ramach zamówień publicznych oraz PPP zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź” (C.H. Beck, 2009, Warszawa). Szkoleniowiec oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie realizacji projektów PPP. Czynny propagator formuły PPP na łamach mediów - autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej oraz na portalach społecznościowych. 

Adwokat z doświadczeniem w dużych i międzynarodowych kancelariach. Od kilku lat prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się nieruchomościach, zamówieniach publicznych/PPP oraz OZE.

W relacjach z Klientami stawia na ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych, prostszych, szybszych i praktycznych rozwiązań. Wierzy, że kluczem do sukcesu jest ciągłe zadawanie pytania „dlaczego?” oraz kwestionowanie status quo. Client service rozumie jako zdjęcie z barków Klientów wszelkich problemów prawnych i wzięcie ich na barki swoje oraz obsługującego zespołu. Jego motto brzmi: Celem Klientów jest robić biznes, moim – efektywnie im w tym pomagać. 

Przychoda Michał_6289731.jpg

 dr MICHAŁ PRZYCHODA

SENIOR ASSOCIATE
DZP

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół prawie 200 prawników doradzających w ramach 9 praktyk i 40 specjalizacji. Posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Eksperci z Zespołu Infrastruktury i Energetyki DZP doradzali i doradzają zarówno stronie publicznej, jak i partnerom prywatnym przy pionierskich projektach PPP w Polsce, w tym przy 4 z 5 największych PPP od czasu uchwalenia ustawy o PPP w 2008 r.: budowie spalarni w Poznaniu, Gdańsku oraz Olsztynie, koncesji na wiaty przystankowe w Warszawie, budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Warto zaznaczyć, że projekt poznański był pierwszym hybrydowym PPP, w którego finansowanie zaangażowane zostały środki unijne. Nasi prawnicy byli również aktywnie zaangażowani w prace nad największą nowelizacją ustawy o PPP z 2018 r.

angelika.jpeg

ANGELIKA SZUFEL

STARSZY PRAWNIK | DEPARTAMENT ENERGETYKI I INFRASTRUKTURY

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, w tym realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych oraz w formule PPP. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę projektów realizowanych w sektorze energetycznym, transportu kolejowego, oraz lotniczego, a także użyteczności publicznej, Angelika doradzała m.in. na rzecz podmiotów publicznych przy największych inwestycjach infrastrukturalnych związanych z budową dworców kolejowych, przy obsłudze umów związanych z dostawą pociągów oraz przy przygotowaniu postępowań, w tym przy sporządzaniu umowy, w zakresie zamówień publicznych na wybór wykonawcy budowy jednego z największych bloków energetycznych w Europie, a następnie doradzała przy realizacji umowy.

Angelika specjalizuje się także w kompleksowym doradztwie przy transakcjach oraz projektach na rynku odnawialnych źródeł energii. Angelika zajmuje się również doradztwem przedsiębiorstwom we wdrożeniu wytycznych regulacyjnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz w obszarze raportowania ESG (raportowania nt. wskaźników zrównoważonego rozwoju).

Międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA rekomenduje Angelikę w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne oraz Zamówienia Publiczne.

W 2020 roku Angelika została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta

Screenshot 2023-06-10 at 13.28.42.png

DR HAB. MARCIN LIBERADZKI

RADCA PRAWNY, PROFESOR SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „finanse i bankowość”. Jest również absolwentem studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2001 r. zatrudniony na SGH, tam też odbył studia doktoranckie. W 2005 r. obronił pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje typu contingent convertibles”. Od 1 października 2018 r. zatrudniony na stanowisku profesora SGH. Autor lub współautor 5 monografii w tym 2 w języku angielskim wydanych za granicą i ponad 30 artykułów w czasopismach. Jest również autorem i współautorem opinii i ekspertyz dla sądów oraz podmiotów gospodarczych. Sekretarz Senatu SGH kadencji 2016 – 2020, ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego.   

Fotoram.io.jpg

ALEKSANDRA JANKOWSKA

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH

Od 15 lat związana z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji klientów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Aktualnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na stanowisku Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej. Koordynuje również pracami dwóch kluczowych, międzywydziałowych zespołów - ds. błękitno-zielonej infrastruktury oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej  kierunku administracja i Uniwersytetu Warszawskiego kierunku EUROREG Centrum Studiów Lokalnych i Regionalnych. Posiada dyplom studiów MBA zarządzania polityką energetyczną i klimatyczną oraz kluczowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami i ryzykiem, a także analityki miejskiej. Jest członkiem rady programowej dla absolwentów programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Sendzimira. Od 2021 r. prowadzi projekty realizowane w formule ppp z zakresu efektywności energetycznej i budowy obiektów kubaturowych.

łopaciuk
Grzymowicz
zielinski
korczynski
Borek
pytlik
kopański
Szulfer
Kozłowska
Kosinski
Bogusz
SZUPLEWSKI
PRZYCHDA
KACOROWSKI
bottom of page