top of page
slajd komputer copy.jpg

Zakres merytoryczny opracowany został przez Radę Programową, na podstawie rekomendacji praktyków reprezentujących sektor publiczny

  • Anna Łopaciuk

  • Agata Kozłowska

  • Bartosz Mysiorski 

  • Tomasz Korczyński

  • Maciej Kopański

  • Marek Kuzaka

  • Wojciech Ciurzyński

  • Michał Fisiak

PRELEGENCI

ARKADIUSZ_CHECINSKI_ZDJECIE2.jpg

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI

PREZYDENT MIASTA SOSNOWIEC

Absolwent  administracji publicznej. W 2006 r. został radnym Rady Miejskiej 
w Sosnowcu, a w grudniu 2010 r. jej  Przewodniczącym. W październiku 2011 r. został powołany na stanowisko I zastępcy Prezydenta Sosnowca. Od czerwca 2013r. zasiadał w zarządzie województwa śląskiego.  W grudniu 2014 roku został wybrany na urząd Prezydenta Sosnowca. Cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. 21 października 2018 roku w I turze wyborów prezydenckich ponownie wybrany na kolejną kadencję.  Reprezentuje Sosnowiec w Związku Miast Polskich, Śląskim Związku Gmin i Powiatów a także Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  Członek Zarządu Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski.

Magdalena Zabłocka-Foulkes.png

MAGDALENA ZABŁOCKA - FOULKES

RADCA PRAWNY I COUNSEL W ZESPOLE PROJEKTÓW
DLA PIPER

radcą prawnym oraz counsel w zespole projects (projektów) w DLA Piper w Polsce. Koncentruje się na obsłudze złożonych projektów infrastrukturalnych, w tym realizowanych w ramach szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje ponad piętnastoletnią praktykę w czołowych międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych. Była także radną w warszawskiej dzielnicy Bielany. Magdalena prowadziła prace zespołu doradców prawnych, technicznych i finansowych przy pierwszym w Polsce projekcie PPP w sektorze gospodarki odpadami (projekt spalarni w Poznaniu). Wspierała miasto Warszawa przy projekcie budowy i eksploatacji wiat przystankowych w modelu koncesji na roboty budowlane. Ma także bogate doświadczenie po stronie prywatnej: doradza klientom w sektorze gospodarki odpadami oraz infrastruktury społecznej.

Zdjecie Marcin Borek.jpg

MARCIN BOREK

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

- inwestuje w projekty samorządowe, w tym w branży ciepłowniczej, odpadowej, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, itd.

- zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych w PFR

- zapewnia samorządom kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

 

- invests in local government projects, e.g. heating, waste management, energy efficiency, transportation infrastructure

- manages PFR’s Fund for Local Government Investments

- provides complex advisory services to local governments pursuing public-private partnership projects (PPP)

_MG_8759AA.jpg

KONRAD PŁOCHOCKI

WICEPREZES
POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH

Wiceprezes i Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Radca prawny. Ukończył z wyróżnieniem Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim pt. Rynek Nieruchomości i Bankowość Hipoteczna. Pracował w międzynarodowych kancelariach i instytucjach związanych z rynkiem nieruchomości. Brał udział w licznych procesach legislacyjnych, między innymi w tworzeniu tzw. ustawy deweloperskiej. Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami. 

 

Jest współautorem komentarza do Prawa Upadłościowego w zakresie przepisów dot. deweloperów. Autor licznych publikacji prasowych z zakresu ksiąg wieczystych, hipoteki i ustawy deweloperskiej oraz prelegent na setkach seminariów i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości, hipotecznego i finansowania nieruchomości. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Menadżerskich dla Deweloperów współorganizowanych przez PZFD oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Należy do Rady Dyrektorów Europejskiej Unii Deweloperów (European Union of Developers and House Builders), Komitetu Ekonomicznego BIAC przy OECD oraz komitetu wykonawczego Urban Land Institute Poland. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Archicom S.A.

2020.06.10 COOLHEADS IOS6421 P.Mzyk.jpg

DR INŻ.PAWEŁ MZYK

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ZARZĄDZANIA EMISJAMI
KIEROWANIK KRAJOWEGO OŚRODKA BILANSOWANIA I ZARZĄDZANIA EMISJAMI (KOBIZE)

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). 
Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

DSC_4703.JPG

SŁAWOMIR MAZUREK

WICEPREZES ZARZĄDU
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Sławomir Mazurek jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył politologię ze specjalnością systemy polityczne i samorząd lokalny, a także Podyplomowe Międzyuczelniane Studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej. Jest również absolwentem wspólnego programu Top Public Executive, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i IESE Business School w Barcelonie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie w 2001 roku pracował w Gabinecie Ministra. Następnie w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim pracując dla jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za fundusze europejskie. Był rzecznikiem prasowym w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie (2003-2006), a także w Ministerstwie Środowiska (2006-2007). Był członkiem polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku w 2007 roku. W Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odpowiadał za promocję funduszy europejskich, a w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie był Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

 

Od 2015 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów. Odpowiadał za departamenty zrównoważonego rozwoju i współpracy zagranicznej, zarządzania środowiskiem, edukacji i komunikacji, gospodarki odpadami, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Nadzorował Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Był członkiem Komitetu do Spraw Europejskich i Komitetu Cyfryzacji RM. Reprezentował Ministra Środowiska w Polskim Komitecie UNESCO, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Przewodniczył Polskiej Delegacji podczas COP24 w Katowicach oraz UNEA-4 w Nairobi, a także UNCCD New Delhi. Od 2020 pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Dyrektor Zarządzający i Główny Ekolog Banku. Przewodniczy Radzie Fundacji BOŚ S.A. Jest także członkiem Zespołu Laudato Si przy Episkopacie Polski.

 

Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje pracę Departamentów: Ochrony Wód, Adaptacji do Zmian Klimatu, Edukacji Ekologicznej i Klimatycznej oraz Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, a także Wydziału Współpracy Regionalnej, który koordynuje ogólnopolskie programy wdrażane wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. w zakresie retencjonowania wód opadowych, gospodarki wodno-ściekowej, regeneracji gleb, usuwania wyrobów zawierających azbest oraz finansowania służb ratowniczych.

Screenshot 2022-06-25 at 23.16.11.png

PAWEŁ ŁĄCZKOWSKI

PARTNER ASSOCIATE
DELOITTE

Paweł jest radcą prawnym oraz Partner Associate w kancelarii Deloitte Legal. Posiada bogate doświadczenie w projektach w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, w szczególności w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pełnił funkcję menedżera w jednym z największych operatorów sieci elektroenergetycznych w Polsce. Zajmował się wdrażaniem elektromobilności, cyberbezpieczeństwaoraz GPDR w sektorze energetycznym. Pracował również dla firm świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami. 

Wybrane doświadczenia w sektorze energetycznym :

•Radca Prawny i Szef Działu Prawnego w ENEA Operator Sp. z o.o.

•Koordynator Rady Dyrektorów Prawnych w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE)

•Wdrażanie zasad ładu korporacyjnego

•Proces negocjacyjny i zarządzanie ryzykiem kontraktowym

•Lider zespołu projektowego "Zarządzanie własnością intelektualną Spółki".

•Lider zespołu projektowego "Wdrożenie krajowej regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa".

•Członek Rady Technicznej ENEA Operator Sp. o.o. - standardy dla sieci elektroenergetycznych

•Wsparcie prawne projektu budowy  jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce (160 MW)

Obsługa wiodącego dostawcy gazu w Polsce

Jarosław Rot (6).jpg

JAROSŁAW ROT

DYREKTOR WYKONAWCZY
BNP PARIBAS

Jarosław Rot, Dyrektor Wykonawczy w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za Obszar Zrównoważonego Rozwoju, członek rozszerzonego Zarządu Banku (Executive Committee).

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dwa dyplomy), uczestnik licznych programów rozwoju menadżerów realizowanych m.in. przez Grupę BNP Paribas, Harvard Business School oraz Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

 

Na przestrzeni blisko 20 lat swojej aktywności zawodowej wielokrotnie angażował się w prace grup roboczych przy Związku Banków Polskich, przyczyniając się do wypracowywania nowych standardów i rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem (m.in. implementacja Nowej Umowy Kapitałowej i kolejnych dokumentów Bazylejskich) oraz płynności średnio i długoterminowej (m.in. sekurytyzacja, listy zastawne). Z ramienia ZBP był wyznaczany jako ekspert wspierający sejmowe prace Komisji Finansów Publicznych w zakresie sekurytyzacji oraz reprezentujący środowisko bankowe w konsultacjach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień prowadzonych z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów. Przez kilkanaście lat aktywnie współtworzył polski rynek międzybankowy, współpracując z przedstawicielami innych banków oraz z Narodowym Bankiem Polskim. 

Od kilku lat aktywnie wspiera rozwój programów i instrumentów pozwalających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Inicjator powołanego w 2018 roku w Banku BNP Paribas centrum kompetencji w zakresie finansowania programów zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi.

Od 2020 roku sprawuje w banku funkcję Chief Sustainability Officera i Przewodniczącego Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju.

 

Za wkład w rozwój polskiej bankowości uhonorowany Odznaka Honorową ZBP. Jest inicjatorem i współtwórcą Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami przy Związku Banków Polskich.

Kopańska_Agnieszka-kwadrat.jpg

DR HAB. AGNIESZKA KOPAŃSKA

ADIUNKT, WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEG

Jest  specjalistą w obszarze ekonomii i finansów samorządu 
terytorialnego.  Ma bogate doświadczenie w badaniach dotyczących 
problematyki  finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zadłużania się 
samorządów, stosowania przez samorządy partnerstwa publiczno prywatnego. 
Brała udział w szeregu polskich i międzynarodowych projektach naukowych 
i doradczych, organizowanych m.in. przez USAiD, Bank  Światowy, Komisję 
Europejską.  Jest autorką i współautorką szeregu publikacji naukowych 
oraz o charakterze eksperckim odnoszących się do problemów finansowania 
polskich samorządów w tym wykorzystywania przez nie formuły PPP.

Danuta Kamińska.jpg

DANUTA KAMIŃSKA

WICEPREZES ZARZĄDU
GÓRNOŚLASKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nadzoruje pracami Departamentu Strategii i Polityki  Przestrzennej 
i Departamentu Funduszy Zewnętrznych. W latach 2001-2017 była Skarbnikiem Miasta Katowice. Wcześniej pracowała m.in. w Centrali Handlu Zagranicznego BUDIMEX, jak również prowadziła własną działalność gospodarczą.  Dodatkowo od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności była wieloletnim członkiem Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczyła Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. Danuta Kamińska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe i uzyskała dyplom MBA.

Zdjęcie Agata.png

AGATA KOZŁOWSKA

EKSPERT Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY I PPP
INVESTMENT SUPPORT

Doświadczony prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej przy projektach PPP, organizatorka pierwszych w Polsce konsultacji rynkowych dla projektów planowanych od realizacji w formule PPP oraz międzynarodowych spotkań dla inwestorów, zainteresowanych współpracą w ramach PPP. Brała udział w pracach lub konsultacji zapisów do ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Jest jednym z fundatorów Centrum PPP.

Główny ekspert w firmie Investment Support - pierwszej w Polsce firmie konsultingowej, zajmującej się od 16 lat doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP i koncesji. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania analiz w ramach oceny efektywności, przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wybór partnera prywatnego, negocjacji, strukturyzowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamknięcia finansowego dla tego typu projektów.

Wiodący ekspert i koordynator prac przy projekcie zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu podziemnego w Warszawie, zakończonym zawarciem umowy koncesji (w 2020 r.) bez dopłat ze strony miasta. Ekspert z zakresu PPP i zamówień publicznych przy projekcie PPP budowy i zarządzania elektrociepłownią w Olsztynie (umowa zawarta w 2019 r.). Koordynator prac doradców ekonomicznych i doradca przy pierwszym w Polsce projekcie hybrydowym PPP rewitalizacji Dworca PKP i terenów przydworcowych w Sopocie zakończonym zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Doradzała i doradza przy projektach PPP  zakresu termomodernizacji, modernizacji oświetlenia, sportu i rekreacji, użyteczności publicznej i innych.

 

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na temat PPP, m.in. raportu nt. PPP w tramwajach (wraz z dr. Ł. Zaborowskim), wydanym przez Instytut Sobieskiego.

_MG_3496 szerszy kadr.jpg

JACEK KOSIŃSKI

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
KANCELARIA JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Adwokat z niemal 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w rynku nieruchomości. Prowadził dziesiątki spraw w bardzo szerokim zakresie działań: inwestycje, dewelopment, zagospodarowania, spory itp. Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty realizowane w ramach zamówień publicznych oraz PPP zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź” (C.H. Beck, 2009, Warszawa). Szkoleniowiec oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie realizacji projektów PPP. Czynny propagator formuły PPP na łamach mediów - autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej oraz na portalach społecznościowych. 

Adwokat z doświadczeniem w dużych i międzynarodowych kancelariach. Od kilku lat prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się nieruchomościach, zamówieniach publicznych/PPP oraz OZE.

W relacjach z Klientami stawia na ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych, prostszych, szybszych i praktycznych rozwiązań. Wierzy, że kluczem do sukcesu jest ciągłe zadawanie pytania „dlaczego?” oraz kwestionowanie status quo. Client service rozumie jako zdjęcie z barków Klientów wszelkich problemów prawnych i wzięcie ich na barki swoje oraz obsługującego zespołu. Jego motto brzmi: Celem Klientów jest robić biznes, moim – efektywnie im w tym pomagać. 

TomazLanisek-2a-1200x1200.jpg

TOMAZ LANISEK

HEAD OF UNIT FOR DEVELOPMENT, SMART CITY AND PROJECTS
CITY MUNICIPALITY OF KRANJ, SLOVENIA

Tomaž Lanišek is a former CEO of Knauf Insulation in Slovenia and Croatia, and prior to joining Knauf Insulation, he worked in the field of purchasing, sales and general management at Goodyear Dunlop Sava Tires. He holds a degree of a Master of Science in Economics and an MBA from Drury University in the USA and completed Program for Executive Development at IMD in Lausanne, Switzerland. He is the Vice-President of American Chamber of Commerce in Slovenia (AmCham) and is working on several areas, the current preoccupation being a Smart City Manager at the City Municipality of Kranj in the wake of development of technology and trends for modern cities. In 2011, he was honoured Top Potential of the Year title in Slovenia. In companies where he worked, he always fostered talents and work with employees, renovation of business processes and innovation. He is a Master of photography and a keen sportsman.

zdjęcie kkp.jpg

KATARZYNA KRUSZKA PYTLIK

DYREKTOR WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, URZĄD M. POZNANIA

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania. Jako Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Realizacji Projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (Measure Authorising Officer - MAO) zarządza jednym z największych projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce w zakresie gospodarki odpadami. Od 2018 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju instalacji odzysku energii

z odpadów jako Członkini Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku. W latach 2019-2021 była Członkinią Zarządu jednego z największych w Polsce związków międzygminnych pn. „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Członkini Rady Programowej kierunku studiów „Technologie obiegu zamkniętego na kadencję 2021 – 2024 na Wydziale Technologii Chemicznej

Politechniki Poznańskiej. Od 2020 r. Członkini Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych z ramienia Miasta Poznania.

Screenshot 2022-06-10 at 18.05.32.png

ADRIANA MIERZWA- BRONIKOWSKA

PARTNER, HEAD OF PROJECTS TEAM
DLA PIPER

Adriana Mierzwa-Bronikowska, partnerka kierująca praktyką projects (projektów) w DLA Piper w Polsce. Specjalizuje się w złożonych projektach infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule project finance i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Od ponad 20 lat doradza podmiotom publicznym, prywatnym oraz podmiotom finansującym w projektach z sektora energetyki, transportu, opieki zdrowotnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej. Wspiera klientów na wszystkich etapach inwestycji - od strukturyzacji, przez przygotowanie i negocjowanie umów, w tym umów z podwykonawcami do pozyskiwania finansowania oraz na etapie ich realizacji. Jest współautorem czterotomowej publikacji „Wytyczne PPP”, wydanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest członkiem rady International Project Finance Association.

Prezydent_leg.jpg

PIOTR GRZYMOWICZ

PREZYDENT MIASTA OLSZTYNA

Dr inż. Piotr Grzymowicz  - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Doktor nauk technicznych.

W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn. Od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel,

zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, otwarto Wodne Centrum Rekreacyjno- Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic. Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”.

Marek Kuzaka.jpg

MAREK KUZAKA

PREZES ZARZĄDU
AMS

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą reklamy zewnętrznej związany od ponad 21 lat. Od 2003 roku wiceprezes, a od 2011 prezes zarządu AMS SA - lidera reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce. Ekspert z zakresu branżowych rozwiązań prawnych. Współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, współpracuje także z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Członek koalicji „Liderzy Pro Bono”, kapituły Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” oraz Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierujący największym w historii Polski projektem w formule PPP w zakresie wyposażenia w meble miejskie m.st. Warszawy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Od zawsze zaangażowany społecznie - był m.in. komendantem szczepu w ZHP, animował działania teatru plastycznego, był prezesem studenckiego klubu rowerowego PTTK. Pasje społeczne kontynuuje w AMS, osobiście uczestnicząc w działaniach społecznych firmy. Angażuje się też w wolontariat kompetencji, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów w ramach Koalicji „Liderzy Pro Bono”.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY

BALTCAP

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE. Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postępowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

Artur Zielinski_wiceprezydent.jpg

ARTUR ZIELIŃSKI

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Artur Zieliński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Artur Zieliński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - ma tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Europejskie Stosunki Finansowo- Ekonomiczno- Prawne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował stanowiska menadżerskie w PKN ORLEN S.A., był członkiem zarządu Spółki SPR Wisła Płock i pracował nad projektami w ramach płockich sieci kanalizacyjnych w Wodociągach Płockich. Od ponad roku był zaangażowany w miejskie inwestycje jako Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Płocka. Od czerwca 2021 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Screenshot 2020-08-23 at 08.44.14.png

BARTOSZ MYSIORSKI

PREZES FUNDACJI

CENTRUM PPP

Senior PPP Development Manager w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wspiera również Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ponadto jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum PPP, organizacji pozarządowej od lat wspierającej rozwój polskiego rynku PPP.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.
Nieprzerwanie od 2008 roku, współpracuje z Fundacją Centrum PPP pełniąc różne funkcje – od stażysty aż do Prezesa Zarządu. W latach 2013-2016 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji, a także jest członkiem zespołu PPP w warszawskim biurze Dentons. Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja) Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 
Brał udział – jako sekretarz – w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, odpady).  Koordynował projekty w ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE. 

Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists). Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce. Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP. Od 2016 roku – członek zespołu, w ramach struktur konsorcjum Fundacji Centrum PPP oraz Konfederacji Lewiatan, realizującego – jako Partner Ministerstwa Rozwoju – projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Foto profilowe.jpg

ANNA ŁOPACIUK

DYREKTOR PROGRAMU ITiL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

20220621 Grzegorz Grzybczyk.jpg

GRZEGORZ GRZYBCZYK

KIEROWNIK PORTFELA PROJEKTÓW ZEROEMISYJNY KRAKÓW
URZĄD MIASTA KRAKOWA

Samorządowiec z piętnastoletnim stażem pracy dla Krakowa, obecnie w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu. Kierownik Portfela Projektów „Zeroemisyjny Kraków” w Gminie Miejskiej Kraków. Specjalista praktyk i wykładowca akademicki w zakresie zarządzania projektami, w szczególności dofinansowanymi ze środków unijnych. W zakresie transformacji klimatycznej: równocześnie entuzjasta i realista.

bottom of page