top of page

PRELEGENCI

Foto profilowe.jpg

ANNA ŁOPACIUK

DYREKTOR PROGRAMU ITiL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Prezydent_leg.jpg

PIOTR GRZYMOWICZ

PREZYDENT MIASTA OLSZTYNA

Dr inż. Piotr Grzymowicz  - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Doktor nauk technicznych.

W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn. Od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel,

zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, otwarto Wodne Centrum Rekreacyjno- Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic. Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”.

Artur Zielinski_wiceprezydent.jpg

ARTUR ZIELIŃSKI

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Artur Zieliński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Artur Zieliński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - ma tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Europejskie Stosunki Finansowo- Ekonomiczno- Prawne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował stanowiska menadżerskie w PKN ORLEN S.A., był członkiem zarządu Spółki SPR Wisła Płock i pracował nad projektami w ramach płockich sieci kanalizacyjnych w Wodociągach Płockich. Od ponad roku był zaangażowany w miejskie inwestycje jako Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Płocka. Od czerwca 2021 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Korczynski_Tomasz (1).jpg

TOMASZ KORCZYŃSKI

MANAGING COUNSEL KIERUJE PRAKTYKĄ PPP/ INFRASTRUKTURY
DENTONS

Tomasz Korczyński, adwokat, managing counsel, kieruje praktyką PPP/Infrastruktury w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

 

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

photo.jpg

LILIANNA BOGUSZ

SENIOR ADVISOR AT PPP EXPERTISE CENTER EUROPEAN INVESTMENT BANK EBI

Lilianna Bogusz jest członkiem międzynarodowego zespołu doradczego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz ekspertem Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC). Od wielu lat specjalizuje się w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych oraz partnerstwa publiczno - prywatnego. W przeszłości pracowała w jednej z największej firm konsultingowych oraz kierowała Departamentem PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nadzorując i wspierając projekty PPP realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada unikalne praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, wynikające z pracy po stronie prywatnej jak

również publicznej. Jest współautorką artykułów i publikacji związanych z tematyką partnerstwa publiczno - prywatnego.

Zdjecie Marcin Borek.jpg

MARCIN BOREK

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

- inwestuje w projekty samorządowe, w tym w branży ciepłowniczej, odpadowej, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, itd.

- zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych w PFR

- zapewnia samorządom kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

 

- invests in local government projects, e.g. heating, waste management, energy efficiency, transportation infrastructure

- manages PFR’s Fund for Local Government Investments

- provides complex advisory services to local governments pursuing public-private partnership projects (PPP)

Grzegorz Kaczorowski aktualne maj 2023.jpeg

GRZEGORZ KACZOROWSKI

DYREKTOR BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA ST. WARSZAWY

Grzegorz KACZOROWSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, absolwent prawa na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Project manager z dużym doświadczeniem. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego–koordynował przygotowania i realizację wielu inwestycji w formule PPP, głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji poświęconych problematyce PPP. Posiada też rozległe doświadczenie, jako szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami dotyczących dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

zdjęcie kkp.jpg

KATARZYNA KRUSZKA PYTLIK

DYREKTOR WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, URZĄD M. POZNANIA

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania. Jako Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Realizacji Projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (Measure Authorising Officer - MAO) zarządza jednym z największych projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce w zakresie gospodarki odpadami. Od 2018 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju instalacji odzysku energii

z odpadów jako Członkini Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku. W latach 2019-2021 była Członkinią Zarządu jednego z największych w Polsce związków międzygminnych pn. „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Członkini Rady Programowej kierunku studiów „Technologie obiegu zamkniętego na kadencję 2021 – 2024 na Wydziale Technologii Chemicznej

Politechniki Poznańskiej. Od 2020 r. Członkini Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych z ramienia Miasta Poznania.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY

BALTCAP

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE. Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postępowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

warbud_02_3_2017-1.jpg

PRZEMYSŁAW SZULFER

DYREKTOR FINANSÓW SKARBOWOŚCI I ADMINISTRACJI
WARBUD SA

Dyrektor w Warbud SA odpowiedzialny za obszar finansów, skarbowości oraz administracji. Z Warbudem związany od 2007 r., wcześniej pracował dla firm audytorskich Deloitte i BDO. Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój tego obszaru, w tym strukturyzację prawno - finansową projektów i ich późniejszą realizację.

Członek Rady Fundacji Centrum PPP. 

Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA.

Zdjęcie Agata.png

AGATA KOZŁOWSKA

EKSPERT Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY I PPP
INVESTMENT SUPPORT

Doświadczony prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej przy projektach PPP, organizatorka pierwszych w Polsce konsultacji rynkowych dla projektów planowanych od realizacji w formule PPP oraz międzynarodowych spotkań dla inwestorów, zainteresowanych współpracą w ramach PPP. Brała udział w pracach lub konsultacji zapisów do ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Jest jednym z fundatorów Centrum PPP.

Główny ekspert w firmie Investment Support - pierwszej w Polsce firmie konsultingowej, zajmującej się od 16 lat doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP i koncesji. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania analiz w ramach oceny efektywności, przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wybór partnera prywatnego, negocjacji, strukturyzowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamknięcia finansowego dla tego typu projektów.

Wiodący ekspert i koordynator prac przy projekcie zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu podziemnego w Warszawie, zakończonym zawarciem umowy koncesji (w 2020 r.) bez dopłat ze strony miasta. Ekspert z zakresu PPP i zamówień publicznych przy projekcie PPP budowy i zarządzania elektrociepłownią w Olsztynie (umowa zawarta w 2019 r.). Koordynator prac doradców ekonomicznych i doradca przy pierwszym w Polsce projekcie hybrydowym PPP rewitalizacji Dworca PKP i terenów przydworcowych w Sopocie zakończonym zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Doradzała i doradza przy projektach PPP  zakresu termomodernizacji, modernizacji oświetlenia, sportu i rekreacji, użyteczności publicznej i innych.

 

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na temat PPP, m.in. raportu nt. PPP w tramwajach (wraz z dr. Ł. Zaborowskim), wydanym przez Instytut Sobieskiego.

_MG_3496 szerszy kadr.jpg

JACEK KOSIŃSKI

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
KANCELARIA JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Adwokat z niemal 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w rynku nieruchomości. Prowadził dziesiątki spraw w bardzo szerokim zakresie działań: inwestycje, dewelopment, zagospodarowania, spory itp. Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty realizowane w ramach zamówień publicznych oraz PPP zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź” (C.H. Beck, 2009, Warszawa). Szkoleniowiec oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie realizacji projektów PPP. Czynny propagator formuły PPP na łamach mediów - autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej oraz na portalach społecznościowych. 

Adwokat z doświadczeniem w dużych i międzynarodowych kancelariach. Od kilku lat prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się nieruchomościach, zamówieniach publicznych/PPP oraz OZE.

W relacjach z Klientami stawia na ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych, prostszych, szybszych i praktycznych rozwiązań. Wierzy, że kluczem do sukcesu jest ciągłe zadawanie pytania „dlaczego?” oraz kwestionowanie status quo. Client service rozumie jako zdjęcie z barków Klientów wszelkich problemów prawnych i wzięcie ich na barki swoje oraz obsługującego zespołu. Jego motto brzmi: Celem Klientów jest robić biznes, moim – efektywnie im w tym pomagać. 

Przychoda Michał_6289731.jpg

 dr MICHAŁ PRZYCHODA

SENIOR ASSOCIATE
DZP

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół prawie 200 prawników doradzających w ramach 9 praktyk i 40 specjalizacji. Posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Eksperci z Zespołu Infrastruktury i Energetyki DZP doradzali i doradzają zarówno stronie publicznej, jak i partnerom prywatnym przy pionierskich projektach PPP w Polsce, w tym przy 4 z 5 największych PPP od czasu uchwalenia ustawy o PPP w 2008 r.: budowie spalarni w Poznaniu, Gdańsku oraz Olsztynie, koncesji na wiaty przystankowe w Warszawie, budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Warto zaznaczyć, że projekt poznański był pierwszym hybrydowym PPP, w którego finansowanie zaangażowane zostały środki unijne. Nasi prawnicy byli również aktywnie zaangażowani w prace nad największą nowelizacją ustawy o PPP z 2018 r.

G.Szuplewski.jpg

GRZEGORZ SZUPLEWSKI

BURMISTRZ PIASTOWA

Dziennikarz i samorządowiec. Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Piastowie i Stowarzyszenia „Nasz Piastów”. W latach 1990 - 2008 współpracownik TVP, redaktor audycji informacyjnych i publicystycznych, autor filmów dokumentalnych. Dziennikarz i wydawca prasy lokalnej. Od 1990 roku radny Rady Miejskiej w Piastowie, w latach 1998-2010 przewodniczący Rady. Od 8 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta Piastowa. Członek zarządu organizacji samorządowych: Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (od 2019), Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz

Społeczeństwa Informacyjnego (od 2015).

łopaciuk
Grzymowicz
zielinski
korczynski
Borek
pytlik
kopański
Szulfer
Kozłowska
Kosinski
Bogusz
SZUPLEWSKI
PRZYCHDA
KACOROWSKI
bottom of page