top of page

PRELEGENCI

Prezydent_leg.jpg

PIOTR GRZYMOWICZ

PREZYDENT MIASTA OLSZTYNA

Dr inż. Piotr Grzymowicz  - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Doktor nauk technicznych.

W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyn. Od 2009 roku Prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na Prezydenta Olsztyna wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel,

zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, otwarto Wodne Centrum Rekreacyjno- Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic. Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”.

Screenshot 2023-06-06 at 10.49.43.png

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

SENATOR
PREZES NIK W LATACH 2013-2019

Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Legitymuje się studiami podyplomowymi z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania, a także aplikacją kontrolerską. W latach 1997-2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, J. Buzka. 
Od 1993 r. związany z samorządem terytorialnym, do 2006 r. zajmował stanowisko wiceprezydenta Zgierza.

W 2007 r. został wybrany na senatora z ramienia PO, przewodniczył Komisji Ustawodawczej. W 2009 r. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tym samym roku został powołany przez prezydenta L. Kaczyńskiego na urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w pierwszym rządzie D. Tuska. W 2013 r. objął prezesurę w NIK. 

Od XI 2019 Senator X kadencji, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej.

Artur Zielinski_wiceprezydent.jpg

ARTUR ZIELIŃSKI

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Artur Zieliński – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Artur Zieliński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - ma tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska. Ukończył również studia podyplomowe o kierunku Europejskie Stosunki Finansowo- Ekonomiczno- Prawne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował stanowiska menadżerskie w PKN ORLEN S.A., był członkiem zarządu Spółki SPR Wisła Płock i pracował nad projektami w ramach płockich sieci kanalizacyjnych w Wodociągach Płockich. Od ponad roku był zaangażowany w miejskie inwestycje jako Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta Płocka. Od czerwca 2021 roku pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji

Foto profilowe.jpg

ANNA ŁOPACIUK

DYREKTOR PROGRAMU ITiL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Korczynski_Tomasz (1).jpg

TOMASZ KORCZYŃSKI

MANAGING COUNSEL KIERUJE PRAKTYKĄ PPP/ INFRASTRUKTURY
DENTONS

Tomasz Korczyński, adwokat, managing counsel, kieruje praktyką PPP/Infrastruktury w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

 

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

photo.jpg

LILIANNA BOGUSZ

SENIOR ADVISOR AT PPP EXPERTISE CENTER EUROPEAN INVESTMENT BANK EBI

Lilianna Bogusz jest członkiem międzynarodowego zespołu doradczego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu oraz ekspertem Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC). Od wielu lat specjalizuje się w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych oraz partnerstwa publiczno - prywatnego. W przeszłości pracowała w jednej z największej firm konsultingowych oraz kierowała Departamentem PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nadzorując i wspierając projekty PPP realizowane przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego. Posiada unikalne praktyczne doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, wynikające z pracy po stronie prywatnej jak

również publicznej. Jest współautorką artykułów i publikacji związanych z tematyką partnerstwa publiczno - prywatnego.

Zdjecie Marcin Borek.jpg

MARCIN BOREK

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

- inwestuje w projekty samorządowe, w tym w branży ciepłowniczej, odpadowej, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, itd.

- zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych w PFR

- zapewnia samorządom kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

 

- invests in local government projects, e.g. heating, waste management, energy efficiency, transportation infrastructure

- manages PFR’s Fund for Local Government Investments

- provides complex advisory services to local governments pursuing public-private partnership projects (PPP)

Grzegorz Kaczorowski aktualne maj 2023.jpeg

GRZEGORZ KACZOROWSKI

DYREKTOR BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA ST. WARSZAWY

Grzegorz KACZOROWSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, absolwent prawa na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Project manager z dużym doświadczeniem. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego–koordynował przygotowania i realizację wielu inwestycji w formule PPP, głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji poświęconych problematyce PPP. Posiada też rozległe doświadczenie, jako szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami dotyczących dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

zdjęcie kkp.jpg

KATARZYNA KRUSZKA PYTLIK

DYREKTOR WYDZIAŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, URZĄD M. POZNANIA

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania. Jako Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Realizacji Projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" (Measure Authorising Officer - MAO) zarządza jednym z największych projektów partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce w zakresie gospodarki odpadami. Od 2018 r. aktywnie działa na rzecz rozwoju instalacji odzysku energii

z odpadów jako Członkini Zarządu ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku. W latach 2019-2021 była Członkinią Zarządu jednego z największych w Polsce związków międzygminnych pn. „ Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Członkini Rady Programowej kierunku studiów „Technologie obiegu zamkniętego na kadencję 2021 – 2024 na Wydziale Technologii Chemicznej

Politechniki Poznańskiej. Od 2020 r. Członkini Zespołu Koordynacyjnego Unii Metropolii Polskich ds. Odpadów Komunalnych z ramienia Miasta Poznania.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY

BALTCAP

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE. Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postępowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

warbud_02_3_2017-1.jpg

PRZEMYSŁAW SZULFER

DYREKTOR FINANSÓW SKARBOWOŚCI I ADMINISTRACJI
WARBUD SA

Dyrektor w Warbud SA odpowiedzialny za obszar finansów, skarbowości oraz administracji. Z Warbudem związany od 2007 r., wcześniej pracował dla firm audytorskich Deloitte i BDO. Ekspert w dziedzinie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój tego obszaru, w tym strukturyzację prawno - finansową projektów i ich późniejszą realizację.

Członek Rady Fundacji Centrum PPP. 

Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident. Członek ACCA.

Zdjęcie Agata.png

AGATA KOZŁOWSKA

EKSPERT Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY I PPP
INVESTMENT SUPPORT

Doświadczony prawnik, ekspert, trener i wykładowca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu komunikacji społecznej przy projektach PPP, organizatorka pierwszych w Polsce konsultacji rynkowych dla projektów planowanych od realizacji w formule PPP oraz międzynarodowych spotkań dla inwestorów, zainteresowanych współpracą w ramach PPP. Brała udział w pracach lub konsultacji zapisów do ustaw o partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Ekspert w zakresie infrastruktury publicznej i PPP w Instytucie Sobieskiego. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Jest jednym z fundatorów Centrum PPP.

Główny ekspert w firmie Investment Support - pierwszej w Polsce firmie konsultingowej, zajmującej się od 16 lat doradztwem przy projektach planowanych do realizacji w formule PPP i koncesji. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie opracowania analiz w ramach oceny efektywności, przygotowania i przeprowadzenia postępowań na wybór partnera prywatnego, negocjacji, strukturyzowania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także zamknięcia finansowego dla tego typu projektów.

Wiodący ekspert i koordynator prac przy projekcie zaprojektowania, budowy i eksploatacji parkingu podziemnego w Warszawie, zakończonym zawarciem umowy koncesji (w 2020 r.) bez dopłat ze strony miasta. Ekspert z zakresu PPP i zamówień publicznych przy projekcie PPP budowy i zarządzania elektrociepłownią w Olsztynie (umowa zawarta w 2019 r.). Koordynator prac doradców ekonomicznych i doradca przy pierwszym w Polsce projekcie hybrydowym PPP rewitalizacji Dworca PKP i terenów przydworcowych w Sopocie zakończonym zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Doradzała i doradza przy projektach PPP  zakresu termomodernizacji, modernizacji oświetlenia, sportu i rekreacji, użyteczności publicznej i innych.

 

Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów na temat PPP, m.in. raportu nt. PPP w tramwajach (wraz z dr. Ł. Zaborowskim), wydanym przez Instytut Sobieskiego.

_MG_3496 szerszy kadr.jpg

JACEK KOSIŃSKI

ADWOKAT, PARTNER ZARZĄDZAJĄCY
KANCELARIA JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Adwokat z niemal 20-letnim doświadczeniem specjalizujący się w rynku nieruchomości. Prowadził dziesiątki spraw w bardzo szerokim zakresie działań: inwestycje, dewelopment, zagospodarowania, spory itp. Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty realizowane w ramach zamówień publicznych oraz PPP zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej.

Współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź” (C.H. Beck, 2009, Warszawa). Szkoleniowiec oraz wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie realizacji projektów PPP. Czynny propagator formuły PPP na łamach mediów - autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej oraz na portalach społecznościowych. 

Adwokat z doświadczeniem w dużych i międzynarodowych kancelariach. Od kilku lat prowadzi własną kancelarię prawną specjalizującą się nieruchomościach, zamówieniach publicznych/PPP oraz OZE.

W relacjach z Klientami stawia na ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych, prostszych, szybszych i praktycznych rozwiązań. Wierzy, że kluczem do sukcesu jest ciągłe zadawanie pytania „dlaczego?” oraz kwestionowanie status quo. Client service rozumie jako zdjęcie z barków Klientów wszelkich problemów prawnych i wzięcie ich na barki swoje oraz obsługującego zespołu. Jego motto brzmi: Celem Klientów jest robić biznes, moim – efektywnie im w tym pomagać. 

Przychoda Michał_6289731.jpg

 dr MICHAŁ PRZYCHODA

SENIOR ASSOCIATE
DZP

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą. Tworzy ją zespół prawie 200 prawników doradzających w ramach 9 praktyk i 40 specjalizacji. Posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Eksperci z Zespołu Infrastruktury i Energetyki DZP doradzali i doradzają zarówno stronie publicznej, jak i partnerom prywatnym przy pionierskich projektach PPP w Polsce, w tym przy 4 z 5 największych PPP od czasu uchwalenia ustawy o PPP w 2008 r.: budowie spalarni w Poznaniu, Gdańsku oraz Olsztynie, koncesji na wiaty przystankowe w Warszawie, budowie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Warto zaznaczyć, że projekt poznański był pierwszym hybrydowym PPP, w którego finansowanie zaangażowane zostały środki unijne. Nasi prawnicy byli również aktywnie zaangażowani w prace nad największą nowelizacją ustawy o PPP z 2018 r.

G.Szuplewski.jpg

GRZEGORZ SZUPLEWSKI

BURMISTRZ PIASTOWA

Dziennikarz i samorządowiec. Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Piastowie i Stowarzyszenia „Nasz Piastów”. W latach 1990 - 2008 współpracownik TVP, redaktor audycji informacyjnych i publicystycznych, autor filmów dokumentalnych. Dziennikarz i wydawca prasy lokalnej. Od 1990 roku radny Rady Miejskiej w Piastowie, w latach 1998-2010 przewodniczący Rady. Od 8 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta Piastowa. Członek zarządu organizacji samorządowych: Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (od 2019), Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz

Społeczeństwa Informacyjnego (od 2015).

angelika.jpeg

ANGELIKA SZUFEL

STARSZY PRAWNIK | DEPARTAMENT ENERGETYKI I INFRASTRUKTURY

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z organizacją przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym, w tym realizowanych w reżimie prawa zamówień publicznych oraz w formule PPP. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje obsługę projektów realizowanych w sektorze energetycznym, transportu kolejowego, oraz lotniczego, a także użyteczności publicznej, Angelika doradzała m.in. na rzecz podmiotów publicznych przy największych inwestycjach infrastrukturalnych związanych z budową dworców kolejowych, przy obsłudze umów związanych z dostawą pociągów oraz przy przygotowaniu postępowań, w tym przy sporządzaniu umowy, w zakresie zamówień publicznych na wybór wykonawcy budowy jednego z największych bloków energetycznych w Europie, a następnie doradzała przy realizacji umowy.

Angelika specjalizuje się także w kompleksowym doradztwie przy transakcjach oraz projektach na rynku odnawialnych źródeł energii. Angelika zajmuje się również doradztwem przedsiębiorstwom we wdrożeniu wytycznych regulacyjnych związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz w obszarze raportowania ESG (raportowania nt. wskaźników zrównoważonego rozwoju).

Międzynarodowy ranking prawniczy Legal 500 EMEA rekomenduje Angelikę w kategorii Energetyka i Zasoby Naturalne oraz Zamówienia Publiczne.

W 2020 roku Angelika została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta

AJ Picture 1.jpg

AKNUR JUMATOVA

HEALTH AND EDUCATION SECTOR LEAD FOR EUROPE | IFC PPP ADVISORY 

 • Mrs. Aknur Jumatova is the health and education sector lead for Europe for the IFC’s PPP Transaction Advisory (International Finance Corporation, part of the World Bank Group), based in Vienna, Austria.

 • She is an PPP professional with over 15 years of international experience, specializing in the social infrastructure sectors in emerging markets.  

 • Mrs. Jumatova has been advising government clients on the structuring and tendering of privately financed transactions in the healthcare, education, transport, mining and energy sectors. 

 • Prior to joining IFC, she worked at the Samruk-Kazyna Welfare Management Fund in Kazakhstan and a private equity firm specializing in infrastructure investments in Central Asia. 

 • Aknur holds master’s degree in Economic Development from Vanderbilt University in Nashville, Tennessee (USA).

IMG_3911.JPG

DAVID A. DODD

FOUNDING CEO OF ISRC AND CO-FOUNDER OF WAPPP

David Dodd (he/him) is founding CEO of the International Sustainable Resilience Center (ISRC) a Specialist Center of Excellence in New Orleans Louisiana, US, focused on disaster resilience and recovery utilizing public private partnerships. His journey to climate adaptation began with recovery from Hurricane Katrina, where he was a liaison between the state development agency and federal recovery efforts. From there, David led efforts in Mexico and Japan after major earthquakes, and consulted with Australia and the Philippines on coastal and city flooding, all on actions to enable robust economic recovery and adaptation. David was very involved in recovery from the British Petroleum oil disaster, and the coastal restoration and protection master plan as a result of a large settlement from the spill.

In 2013, David was successful with consulting partner Novaces, LLC in winning a 5-year contract with the US Economic Development Administration to deploy for recovery and resilience in major disasters. The contract was renewed in 2017 and he has worked with the Puerto Rico Economic Recovery team since mid-2018, where he continues until May of 2023. His work in Puerto Rico included significant efforts to restore and protect Puerto Rico’s coastline, raising awareness of this critical issue, which the Governor has now declared an island-wide emergency.

David was also Dean of the Economic Development Institute and Founding Chairman of the Resilience Development Institute, both at the University of Oklahoma. David is a graduate of Louisiana Tech University and the Graduate School of Banking at Louisiana State University. He is a Certified Economic Developer, Fellow Member, and Honorary Life Member of the International Economic Development Council. His work has taken him to 47 states and 5 continents. He currently lives in New Orleans Louisiana.

IMG_4314.JPG

DAVID BAXTER

SENIOR PPP ADVISOR TO THE INTERNATIONAL SUSTAINABLE RESILIENCE CENTER USA

David Baxter is a Senior PPP Advisor to the International Sustainable Resilience Center (ISRC) located in New Orleans, USA.  In addition, he is a steering committee member of the World Association of PPP Units and Professions (WAPPP) based in Geneva.

During 30 + years of international development consulting he has worked in Asia, Africa, the Middle East, Europe and North and South America as a PPP strategy and procurement expert.  He has collaborated on infrastructure policy, project planning and development, and project procurement with institutions that include the World Bank, Islamic Development Bank, African Development Bank, USAID, Asian Development Bank, and the Millennium Challenge Corporation (MCC). He has supported numerous public sector capacity building initiatives to help governments improve their governance and procurement best practices. A specialized focus area has been Public Private Partnerships (PPPs) where he has helped donor institutions and development banks provide technical and capacity building support to governments that include the Kingdom of Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Oman, Egypt, Tanzania, Sri Lanka, and the Maldives to name a few. Sector focuses have included water and sanitation, transportation, healthcare, education, and tourism. He has also advised governments on how to improve their PPP enabling environments to make them more attractive to FDI.

He holds a BA-Hons (Political Geography) and a Master’s (Economic Geography) from the University of Stellenbosch (South Africa). He grew up in the Western Cape (South Africa).

JT (2).jpg

JELENA TADIC

OWNER AT PPP INVESTMENT LTD.

Jelena Tadić is a Political Scientist in International Affairs (University of Belgrade, Faculty of Political Sciences Belgrade). She also holds the Diplomatic Academy Degree of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Serbia.

She worked in high-ranking positions in a state administration, such as:

 • Chief of Cabinet of the Minister (2011) - Ministry of Health

 • Chief of Cabinet of the Minister (2012 – 2013) - Ministry of Regional

 • Development and Local Government

 • Adviser (2013 – 2014) – Ministry of Regional Development and Local Self-Government

 • Adviser (2014-2015) –at the Cabinet of the Deputy Prime Minister.

 

She has extensive experience with the International Finance Institutions as a World Bank Coordinator of the “Serbian Energy Efficiency Project” (2009-2012), IFC Consultant for preparing the “Investment Map of Solar District Heating In The WBC” (2018) and EBRD Consultant for Feasibility Studies “Big Solar” (Bor, Pančevo, Novi Sad, 2019-2021). Since 2015 she is dealing with the public-private partnership (PPP) projects and founded a consultant company PPP Investment Ltd who became a leader in preparation of PPP projects in Serbia. The company PPP Investment has so far prepared over 50 PPP projects for local governments in Serbia in communal services (public lighting, public transport of passengers, maintenance of local road infrastructure, municipal waste, etc.).

In 2023, Jelena is appointed as an International judge for PPP projects by

UNECE. She is especially proud of her long-term cooperation with the Austrian

organization Institute of the Regions of Europa (IRE) and her position as a

member of the Economic board of this organization since 2018. Jelena is honored to have participated in the panel at the 4GAMECHANGERS Festival 2023 in Vienna, Austria.

Screenshot 2020-09-19 at 12.23.07.png

ANDREA WINDERS

HEAD OF SMART CITY COUNCIL UNITED KINGDOM

Jelena Tadić is a Political Scientist in International Affairs (University of Belgrade, Faculty of Political Sciences Belgrade). She also holds the Diplomatic Academy Degree of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Serbia.

She worked in high-ranking positions in a state administration, such as:

 • Chief of Cabinet of the Minister (2011) - Ministry of Health

 • Chief of Cabinet of the Minister (2012 – 2013) - Ministry of Regional

 • Development and Local Government

 • Adviser (2013 – 2014) – Ministry of Regional Development and Local Self-Government

 • Adviser (2014-2015) –at the Cabinet of the Deputy Prime Minister.

 

She has extensive experience with the International Finance Institutions as a World Bank Coordinator of the “Serbian Energy Efficiency Project” (2009-2012), IFC Consultant for preparing the “Investment Map of Solar District Heating In The WBC” (2018) and EBRD Consultant for Feasibility Studies “Big Solar” (Bor, Pančevo, Novi Sad, 2019-2021). Since 2015 she is dealing with the public-private partnership (PPP) projects and founded a consultant company PPP Investment Ltd who became a leader in preparation of PPP projects in Serbia. The company PPP Investment has so far prepared over 50 PPP projects for local governments in Serbia in communal services (public lighting, public transport of passengers, maintenance of local road infrastructure, municipal waste, etc.).

In 2023, Jelena is appointed as an International judge for PPP projects by

UNECE. She is especially proud of her long-term cooperation with the Austrian

organization Institute of the Regions of Europa (IRE) and her position as a

member of the Economic board of this organization since 2018. Jelena is honored to have participated in the panel at the 4GAMECHANGERS Festival 2023 in Vienna, Austria.

Screenshot 2023-06-10 at 13.28.42.png

DR HAB. MARCIN LIBERADZKI

RADCA PRAWNY, PROFESOR SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Finansów Przedsiębiorstwa w Instytucie Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „finanse i bankowość”. Jest również absolwentem studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2001 r. zatrudniony na SGH, tam też odbył studia doktoranckie. W 2005 r. obronił pracę doktorską. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje typu contingent convertibles”. Od 1 października 2018 r. zatrudniony na stanowisku profesora SGH. Autor lub współautor 5 monografii w tym 2 w języku angielskim wydanych za granicą i ponad 30 artykułów w czasopismach. Jest również autorem i współautorem opinii i ekspertyz dla sądów oraz podmiotów gospodarczych. Sekretarz Senatu SGH kadencji 2016 – 2020, ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej. Prowadzi kancelarię radcy prawnego.   

Screenshot 2020-09-19 at 12.23.07.png

ANDREA WINDERS

UK LEAD AT SMART CITY COUNCIL

TO BE FILLED

Screenshot 2023-06-10 at 12.45.34.png

MAREK KRÓL

PARTNER W KANCELARII KOCHAŃSKI & PARTNERS. SZEF PRAKTYKI BANKOWOŚCI I FINANSÓW

Marek Król, jeden z najbardziej cenionych autorytetów sektora finansowego, kieruje Praktyką Sektora Bankowości i Finansów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach i bankach o globalnym zasięgu, m.in. Raiffeisen Bank Polska, Credit Agricole, BNP Paribas, Deutsche Bank, NordeaBank Polska, Svenska Handelsbanken, Citibank, HSBC, Deutsche Bank, ING Bank, Pekao S.A. oraz PKO BP S.A. Reprezentował klientów w licznych projektach w sektorach telekomunikacji, energetyki, infrastruktury wodnej i gazowej, petrochemicznym, drogowym i nieruchomości komercyjnych. Doradzał w projektach inwestycyjnych, infrastrukturalnych oraz w obszarze IT.

Fotoram.io.jpg

ALEKSANDRA JANKOWSKA

URZĄD MIEJSKI W ŁOMIANKACH

Od 15 lat związana z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji klientów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Aktualnie pracuje w Urzędzie Miejskim w Łomiankach na stanowisku Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej. Koordynuje również pracami dwóch kluczowych, międzywydziałowych zespołów - ds. błękitno-zielonej infrastruktury oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej  kierunku administracja i Uniwersytetu Warszawskiego kierunku EUROREG Centrum Studiów Lokalnych i Regionalnych. Posiada dyplom studiów MBA zarządzania polityką energetyczną i klimatyczną oraz kluczowe certyfikaty z zakresu zarządzania projektami i ryzykiem, a także analityki miejskiej. Jest członkiem rady programowej dla absolwentów programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Sendzimira. Od 2021 r. prowadzi projekty realizowane w formule ppp z zakresu efektywności energetycznej i budowy obiektów kubaturowych.

łopaciuk
Grzymowicz
zielinski
korczynski
Borek
pytlik
kopański
Szulfer
Kozłowska
Kosinski
Bogusz
SZUPLEWSKI
PRZYCHDA
KACOROWSKI
krol
bottom of page