slajd komputer copy.jpg

Zakres merytoryczny opracowany został przez Radę Programową, na podstawie rekomendacji praktyków reprezentujących sektor publiczny

  • Anna Łopaciuk

  • Agata Kozłowska

  • Bartosz Mysiorski 

  • Wojciech Ciurzyński

PRELEGENCI

Screenshot 2020-08-23 at 08.44.14.png

BARTOSZ MYSIORSKI

PREZES FUNDACJI

CENTRUM PPP

Senior PPP Development Manager w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wspiera również Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ponadto jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum PPP, organizacji pozarządowej od lat wspierającej rozwój polskiego rynku PPP.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z Zarządzania Projektami PPP.
Nieprzerwanie od 2008 roku, współpracuje z Fundacją Centrum PPP pełniąc różne funkcje – od stażysty aż do Prezesa Zarządu. W latach 2013-2016 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fundacji. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fundacji, a także jest członkiem zespołu PPP w warszawskim biurze Dentons. Bartosz jest autorem/współautorem wielu analiz, opinii i publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.
Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach, debatach i warsztatach poświęconych PPP (Indie, Kazachstan, Turcja, Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Szwajcaria, Ukraina). Zajmuje się również prowadzeniem tego typu wydarzeń (Polska, Holandia, Austria, Turcja) Prowadzi szkolenia z zakresu PPP w Polsce i za granicą (Azerbejdżan, Kazachstan, Mołdawia, Ukraina). Wykładał również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. 
Brał udział – jako sekretarz – w pracach grup roboczych ds. PPP których zadaniem jest opracowywanie ramowych zasad postępowania (dobrych praktyk PPP) przy realizacji przedsięwzięć PPP w poszczególnych sektorach gospodarki (m.in. mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, odpady).  Koordynował projekty w ramach programów Leonardo Da Vinci Project oraz Erasmus+, których celem było przyspieszenie wymiany doświadczeń, umiejętności i wykorzystywanych procedur PPP pomiędzy zainteresowanymi jednostkami na terenie UE. 

Ponadto, od 2011 roku, reprezentuje Centrum PPP na forum ONZ w zespole specjalistów ds. PPP (UNECE Team of PPP Specialists). Od 2014 roku – członek Zespołu ds. Strategii IPFA w Polsce. Od 2015 roku – członek rządowego międzyresortowego zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki, zaś od 2016 roku – członek grup roboczych ds. polityki rządu w zakresie PPP oraz przeglądu prawa PPP. Od 2016 roku – członek zespołu, w ramach struktur konsorcjum Fundacji Centrum PPP oraz Konfederacji Lewiatan, realizującego – jako Partner Ministerstwa Rozwoju – projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Screenshot 2019-03-14 at 09.36.21.png

TOMASZ KORCZYŃSKI

ADWOKAT, MANAGING COUNSEL

DENTONS

adwokat, managing counsel, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz jest doradcą prawnym w Fundacji Centrum PPP oraz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

ey-maciej-ziomek.jpg

MACIEJ ZIOMEK

ASSOCIATE PARTNER, LIDER DORADZTWA

EY

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa finansowego i transakcyjnego dla sektora transportu i infrastruktury.

Maciej Ziomek posiada międzynarodowe kwalifikacje analityka finansowego CFA (Chartered Financial Analyst) wydawane przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute. Dodatkowo może poszczycić się bogatym doświadczeniem w analizie projektów inwestycyjnych, pozyskiwaniu finansowania, budowaniu modeli finansowych, opracowywaniu biznes planów, analiz rynku, studiów wykonalności oraz przeprowadzaniu niezależnych przeglądów biznesowych, wycen a także testów prywatnego inwestora.

Marek Kuzaka.jpg

MAREK KUZAKA

PREZES ZARZĄDU
AMS

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z branżą reklamy zewnętrznej związany od ponad 21 lat. Od 2003 roku wiceprezes, a od 2011 prezes zarządu AMS SA - lidera reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce. Ekspert z zakresu branżowych rozwiązań prawnych. Współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczo-Prywatnego, współpracuje także z Towarzystwem Urbanistów Polskich. Członek koalicji „Liderzy Pro Bono”, kapituły Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” oraz Rady Pracodawców przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierujący największym w historii Polski projektem w formule PPP w zakresie wyposażenia w meble miejskie m.st. Warszawy. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. 
Od zawsze zaangażowany społecznie - był m.in. komendantem szczepu w ZHP, animował działania teatru plastycznego, był prezesem studenckiego klubu rowerowego PTTK. Pasje społeczne kontynuuje w AMS, osobiście uczestnicząc w działaniach społecznych firmy. Angażuje się też w wolontariat kompetencji, prowadząc zajęcia dla uczniów i studentów w ramach Koalicji „Liderzy Pro Bono”.

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

DYREKTOR INWESTYCYJNY

BALTCAP

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, oraz programu AMP IESE Business School. Karierę zawodową w zakresie budownictwa kubaturowego rozpoczynał a biurze projektowym AiB oraz w Skanska Teknik. Doświadczenie w zakresie budownictwa przemysłowego zdobywał w grupie Hammon, zaś w zakresie utrzymania technicznego w Rheinhold&Mahla.

 

Przez kilkanaście lat związany z grupą ENGIE gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu ENGIE. Technika Instalacyjna, oraz odpowiadał za rozwój usług dla samorządów. Uczestniczył w szeregu postępowań PPP oraz odpowiadał za realizację projektów PPP z zakresu efektywności energetycznej. 

 

Od 2019 związany z funduszem inwestycyjnym BaltCap, gdzie odpowiada za przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem formuły PPP.

 

Lista wynegocjowanych i zawartych umów PPP w fazie realizacji:

Mielno, Kobylnica, Miedźno, Zgierz, Opalenica, Sopot

Udział w postępowaniach PPP: Wałbrzych, Lubań, Staszów, Goworowo, Wiązowna, Pabianice, Mikołów, Świebodzice, Pilawa, Granowo, Giżycko, Płock, Warszawa

DSC_1083.JPG

ANNA ŁOPACIUK

DYREKTOR
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Anna Łopaciuk od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest menedżerem w Departamencie Analiz i Wsparcia Sektorowego, który zapewnia m.in. wewnętrzne wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Anna posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy projektów inwestycyjnych i strukturyzacji transakcji zarówno w obszarze energetyki, nieruchomości komercyjnych jak i w sektorze komunalnym. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.