top of page

PRELEGENCI

Screenshot 2023-06-06 at 10.49.43.png

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

SENATOR
PREZES NIK W LATACH 2013-2019

Urodził się 14 maja 1971 r. w Zgierzu. W 2001 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Legitymuje się studiami podyplomowymi z zakresu kontroli i audytu oraz zarządzania, a także aplikacją kontrolerską. W latach 1997-2001 był sekretarzem osobistym Prezesa Rady Ministrów, J. Buzka. 
Od 1993 r. związany z samorządem terytorialnym, do 2006 r. zajmował stanowisko wiceprezydenta Zgierza.

W 2007 r. został wybrany na senatora z ramienia PO, przewodniczył Komisji Ustawodawczej. W 2009 r. objął stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tym samym roku został powołany przez prezydenta L. Kaczyńskiego na urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w pierwszym rządzie D. Tuska. W 2013 r. objął prezesurę w NIK. 

Od XI 2019 Senator X kadencji, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej.

MMW_6752.jpg

MACIEJ ŻYWNO

WICEMARSZAŁEK SENATU

Samorządowiec z duszą pozarządowca. Były wojewoda podlaski,

wicemarszałek, ale także pełnomocnik prezydenta miasta ds.współpracy

z organizacjami pozarządowymi. Na co dzień działa jako pedagog, animator społeczny,  trener organizacji pozarządowych, nauczyciel akademicki czy czynny strażak-ratownik OSP, jest ratownikiem KPP Grupy Granica na pograniczu polsko-białoruskim. Aktywizowanie i organizowanie społeczności lokalnej, budowanie współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi to jego pasja, która zaczynała się w Związku

Harcerstwa Rzeczpospolitej, gdzie wiele lat byłem instruktorem. Pasja ta przełożyła się na działalność w szeregu organizacji i fundacji: jestem ekspertem i trenerem Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, byłem członkiem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, założyłem fundację “Białystok Ojcu Świętemu”, współtworzyłem lokalne Stowarzyszenie “Bajeczne Sochonie”

i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,Szansa”. Prowadziłem fundację – Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS.

Wykształcenie

 Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2000 r.

 Training the Trainers Course For Social Animators prowadzony przez The

Community Work Training Company, University of Leeds, The University of

Birmingham /uzyskanie tytułu trenera społeczności lokalnej, 2001 r.

 Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie, 2004 r.

 Dwuletnie Podyplomowe Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 r.

 Podyplomowe Studium Kierowania procesami edukacyjnymi w zakresie rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J.Korczaka w Warszawie, 2016 r.

Doświadczenie zawodowe i społeczne

 Senator RP (2023 – obecnie)

 Własna działalność gospodarcza: Maciej Żywno Studio Rozwoju Lokalnego (2022 –2023)

 Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu

w Białymstoku (2001 – 2024)

 Prezes Instytutu Rozwoju Społeczności Lokalnej ACTIVUS (2019 – 2023)

 Pełnomocnik Zarządu dużej firmy ogólnopolskiej ds.partnerstwa publiczno-

prywatnego (2019 – 2022)

 I Wicemarszałek Województwa Podlaskiego (2014-2018)

 Wojewoda Podlaski (2007 – 2014)

 Nauczyciel akademicki na: na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; w Wyższej Szkole Suwalsko-Mazurskiej w Suwałkach oraz Nauczycielskim Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku (2000 – 2012)

 Sekretarz Miasta Białegostoku (2006 – 2007)

 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (2003 – 2006) 

 Kierownik Biura Prezydenta Miasta Białegostoku (2003)

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji

w Wasilkowie (1997 -2003)

Joanna Sekuła twarz.jpg

JOANNA SEKUŁA

SENATORKA RP

Sosnowiczanka od pokoleń, lokalna działaczka, aktywistka. Zawodowo związana z oświatą i zarządzaniem nieruchomościami. Zaangażowana w ruchy obrony praw człowieka, politykę rodzinną, edukację dzieci i młodzieży, Pełnomocniczka Kongresu Kobiet. 

Ukończyła studia inżynierskie na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Pracowała jako dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego w ZDZ w Sosnowcu, dyrektorka w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a następnie jako dyrektorka Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu. Senatorka Rzeczypospolitej Polskiej X i XI Kadencji. 

Prywatnie spełniona kobieta, szczęśliwa żona, matka i babcia.

Foto profilowe.jpg

ANNA ŁOPACIUK

DYREKTOR PROGRAMU ITiL
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ekspert w dziedzinie finansowania projektów inwestycyjnych. Z bankowością związana od 2012 r., gdzie zajmowała się głównie oceną i finansowaniem inwestycji zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym a także analizami rynkowymi w sektorach budowlanym i infrastrukturalnym. Od 2016 roku pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie pełni funkcję dyrektora programu Infrastruktura, transport i logistyka a także jest menedżerem w Departamencie Relacji Strategicznych, który zapewnia m.in. wsparcie merytoryczne przy analizie projektów PPP. Przed dołączeniem do BGK pracowała w PKO BP oraz PBP SA.

Zrzut ekranu 2024-06-3 o 12.36.31.png

ŁUKASZ WYPYCH

SENIOR INVESTMENT MANAGER
GULERMAK

Łukasz Wypych, Senior Investment Manager w firmie Gülermak. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze transportu, nabyte m.in. podczas pracy w renomowanych firmach doradczych. Autor i współautor około 100 biznesplanów i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Z Gülermak związany od 2017 r., odpowiedzialny m.in. za szeroko rozumiany business development w obszarze PPP na rynkach międzynarodowych oraz reprezentowanie firmy w procesach dialogu technicznego i konkurencyjnego w postępowaniach PPP. Członek zespołu realizującego Projekt Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (IV etap) w formule PPP.

Korczynski_Tomasz (1).jpg

TOMASZ KORCZYŃSKI

ADWOKAT I PARTNER, KIERUJE PRAKTYKĄ INFRASTRUKTURY
GREENBERG TRAURIG

Tomasz Korczyński, adwokat, Partner, kieruje praktyką Infrastruktury i kontraktów publicznych. 

Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce. Skutecznie doradzał przy realizacji projektów infrastrukturalnych, zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej.

Tomasz zasiada w Radzie International Project Finance Association (IPFA) w Polsce. Był ekspertem Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z nowelizacją ustawy o PPP.

 

Jest prelegentem w Polsce i za granicą na konferencjach oraz szkoleniach poświęconych tematyce PPP, jak również wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej, gdzie od siedmiu lat prowadzi zajęcia z tej dziedziny.

Ponadto, Tomasz Korczyński zasiada w gronie władz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zdjecie Marcin Borek.jpg

MARCIN BOREK

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

- inwestuje w projekty samorządowe, w tym w branży ciepłowniczej, odpadowej, efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, itd.

- zarządza Funduszem Inwestycji Samorządowych w PFR

- zapewnia samorządom kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

 

- invests in local government projects, e.g. heating, waste management, energy efficiency, transportation infrastructure

- manages PFR’s Fund for Local Government Investments

- provides complex advisory services to local governments pursuing public-private partnership projects (PPP)

DSC04361_1_edited.jpg

GRZEGORZ KACZOROWSKI

DYREKTOR BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA ST. WARSZAWY

Grzegorz KACZOROWSKI – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy, absolwent prawa na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Project manager z dużym doświadczeniem. Od 2009 r. związany z problematyką Partnerstwa Publiczno-Prywatnego–koordynował przygotowania i realizację wielu inwestycji w formule PPP, głównie w obszarze wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów miasta. Autor publikacji poświęconych problematyce PPP. Posiada też rozległe doświadczenie, jako szkoleniowiec w przedmiocie zarządzania projektami dotyczących dużych przedsięwzięć inwestycyjnych.

T.Kopiec zdj..jpg

TOMASZ KOPIEC

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. PROF. W. ORŁOWSKIEGO

Tomasz Kopiec – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, pełnomocnik Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ds. rozwoju gospodarki senioralnej. Wykształcenie prawnicze i politologiczne. Absolwent zdrowia publicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i studiów Executive Master of Business Administration – Zarządzanie w ochronie zdrowia. Od ponad 20 lat związany z sektorem ochrony zdrowia. Wyspecjalizowany w procesach restrukturyzacji, optymalizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej oraz w aspektach prawnych funkcjonowania

zakładowych organizacji związkowych. Odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór procesów optymalizacji w kilkudziesięciu polskich szpitalach. Doświadczony w pozyskiwaniu wielomilionowych środków na restrukturyzację. Propagator Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jako formuły realizacji i finansowania inwestycji w obszarze usług użyteczności publicznej, wykorzystania sztucznej

inteligencji i nowych technologii w zarządzaniu placówkami medycznymi, wspierający nowe rozwiązania procesowe i produktowe w obszarze cyfryzacji. Członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali.

Zrzut ekranu 2024-05-29 o 13.16.39.png

KONRAD NOWAK

PREZES MPEC OLSZTYN

Z wykształcenia magister inżynier Ochrony Środowiska, ponadto absolwent podyplomowych studiów z zakresu: Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa z auditingiem energetycznym na Politechnice Warszawskiej, Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Zawansowanych Technologii Informatycznych. Certyfikowany audytor energetyczny. Uczestnik licznych kursów i szkoleń o tematyce branżowej, biznesowej oraz finansowej.

 

Od 2011 roku Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 pracując w branżowych przedsiębiorstwach wykonawczych i handlowych, również o zasięgu międzynarodowym. Z MPEC Spółka z o.o. związany jest od 2005 roku. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Biura ds. Technicznych oraz Wiceprezesa ds. Technicznych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. Uczestniczył i odpowiadał za realizację projektów inwestycyjnych finansowanych przy udziale dotacji z UE o znacznej wartości. Zainicjował szereg projektów o charakterze organizacyjnym w ramach struktury Spółki MPEC. 

Od kilku lat jest regularnie zapraszany, w roli eksperta i prelegenta, na liczne konferencje i szkolenia, również o zasięgu międzynarodowym w tematyce branżowej, energetyki i ochrony środowiska. 

Obecnie odpowiada za realizację jednego z największych projektów branżowych w Polsce. Celem i efektem budowy nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów komunalnych w Olsztynie jest efektywna synergia obszaru gospodarki odpadowej z odzyskiem ciepła na potrzeby grzewcze miasta. Projekt ten jest realizowany w  formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

łopaciuk
zielinski
korczynski
Bogusz
KACOROWSKI
pytlik
kopański
Szulfer
Kozłowska
Kosinski
PRZYCHDA
SZUPLEWSKI
bottom of page