top of page

Rola PPP w Krajowym Planie Odbudowy

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł ocenił potencjał wykorzystania PPP w Krajowym Planie Odbudowy


W sytuacji, gdy szukamy wzmocnienia gospodarczego i szybkiego wyjścia przedsiębiorców z dramatycznych problemów, z którymi spotkali się w czasie pandemii, wspólne działanie przedsiębiorców i samorządów może stać jedną z najbardziej skutecznych dźwigni gospodarczych.


Samorządy potrzebują rozwoju lokalnego, a przedsiębiorcy oczekują wsparcia w swoich rynkowych projektach.

W związku z tym możemy jednoznacznie stwierdzić, że Krajowy Plan Odbudowy powinien stworzyć możliwości i zachęcić do realizacji wspólnych projektów przez samorządy i przedsiębiorców.

Wzmocnienie partnerstwa w obszarze na przykład budownictwa poprzez składanie wspólnych projektów do Krajowego Planu Odbudowy na budowę dróg, wodociągów, czy kanalizacji przyspieszyłoby rozwój tego obszaru. Decydując się na wspólną budowę szkół i przedszkoli rozwinęlibyśmy działania w obszarze usług publicznych. Możliwe jest również przyspieszenie budownictwa komunalnego tak często zapowiadane przez rząd.

Przy realizacji tego rodzaju projektów nie tylko zostałyby utrzymane dotychczasowe miejsca pracy, ale także mogłyby powstać nowe możliwości zatrudnienia. Dla przedsiębiorców wspólne projekty dałyby utrzymanie lub odbudowanie działalności gospodarczej a dla samorządów byłby to powrót do dynamiki wzrostu podatkowego, na który wpływ mają przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Należy zauważyć, że budownictwo jest jednym ze strategicznych działań rządowych, które powinno nieustannie się rozwijać i przynosić korzyści dla Polaków oraz wpływać na lepsze funkcjonowanie państwa.

Kolejnym obszarem w zakresie Krajowego Planu Odbudowy, w którym samorządy mogłyby wzmocnić się w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego jest komunikacja publiczna.

Wspólne przygotowanie i realizacja projektów komunikacyjnych pozwoliłyby stworzyć system połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami (obszarami podmiejskimi) a centrami komunikacyjnymi (miastami).

Mieszkańcy otrzymaliby wzmocnienie usługi szybkiego dojazdu do pracy, przedsiębiorcy zostaliby wsparci w obszarze prowadzenia dochodowej działalności gospodarczej, a samorządy – ekologiczne rozwiązania komunikacyjne.

Trzecim obszarem w ramach Krajowego Planu Odbudowy możliwym do realizacji w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego jest współpraca w obszarze usług medycznych, z naciskiem na wzmocnienie opieki medycznej w małych miejscowościach. Dzięki współdziałaniu w tym zakresie można poprawić funkcjonowanie małych ośrodków zdrowia już istniejących i prowadzonych zarówno przez publiczne jak i niepubliczne podmioty.Ponadto istotne jest wybudowanie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego szpitali w powiatach, które obecnie nie mają zapewnionej takiej opieki, a także rozbudowa istniejących szpitali powiatowych. Wspólne działanie dla osiągnięcia tego celu pozwoli na wzmocnienie stacjonarnej opieki medycznej w mniejszych miejscowościach. Jest to szczególnie ważne w perspektywie dalszego funkcjonowania mieszkańców w czasie epidemii.


Reasumując zapisy Krajowego Planu Odbudowy, należy podkreślić, iż niezwykle ważne jest by zakładał on obszary składania wspólnych projektów gospodarczych. Realizacja partnerstwa publiczno-prywatnego przez samorządy i przedsiębiorców powinna stanowić podstawowy aspekt, na którym opierać się będzie Krajowy Plan Odbudowy. Dzięki tego rodzaju współpracy Plan ten będzie ważnym narzędziem służącym dalszemu rozwojowi naszego kraju w trudnym momencie, w którym wszyscy się znaleźliśmy.


Cały artykuł https://glos24.pl/burmistrz-wieliczki-artur-koziol-krajowy-plan-odbudowy-musi-byc-bardziej-dynamiczny

16 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page