top of page

Partnerstwo Publiczno - Prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi nową filozofię funkcjonowania domeny publicznej, całkowicie odmienną od modelu tradycyjnego, w którym sektor publiczny i prywatny komunikowały się ze sobą na poziomie zleceniodawca - zleceniobiorca, a nie na płaszczyźnie partnerskiej, tego typu współpraca stanowi odpowiedź dla malejących środków na cele/usługi publiczne i rosnących w tym zakresie oczekiwań społeczeństwa.Partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem, w którym kluczowe znaczenie mają pozacenowe kryteria, w tym zwłaszcza jakość, design, poziom innowacyjności proponowanego rozwiązania. PPP opiera się na założeniu, że gminie nie jest potrzebna własna droga, ale usługa polegająca na możliwości korzystania z dojazdu. Jednostka samorządu nie musi więc budować drogi lub infrastruktury transportowej, ale może powierzyć to zadanie prywatnemu przedsiębiorcy, któremu może dopłacać za udostępnienie obiektów. Rezultatem takiego partnerstwa jest z jednej strony uzyskanie lepszej jakości świadczonych usług, a także znaczne oszczędności w wydatkach podmiotu publicznego, z drugiej natomiast zyski z inwestycji dla firm prywatnych.6 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page