KATALOG EKSPERTÓW

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

JACEK KOSIŃSKI

Adwokat, partner zarządzający 

 • LinkedIn

KANCELARIA JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w doradztwie biznesowym. Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje to jedna z naszych głównych specjalizacji. Od kilkunastu lat pracujemy z polskimi i zagranicznymi klientami dostarczając im zindywidualizowane rozwiązania niezależnie od etapu postępowania przetargowego lub projektu. Doradzaliśmy już w kilkudziesięciu projektach PPP zarówno od strony publicznej jak i prywatnej. Kompetencje kancelarii oparte są na bogatym doświadczeniu w obsłudze najbardziej wymagających spraw, a nasz zespół ds. Zamówień publicznych i PPP doradzał głównym podmiotom w zakresie prestiżowych inwestycji liczonych w miliardach złotych. 

 

Wybrane projekty PPP po stronie publicznej - doradztwo dla:

 • Ministerstwa Rozwoju w zakresie wytycznych dotyczących wdrażania PPP (w tym postępowania i umowy PPP);

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektami na dwóch odcinkach autostrad A1 i A2;

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektem realizacji MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych);

 • Miasta Gdańska w procesie budowy parkingów podziemnych (koncesja); 

 • Miasta Opola w projekcie dotyczącym modernizacji, remontu i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej;

Wybrane projekty PPP po stronie prywatnej - doradztwo:

 • w projekcie dotyczącym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i parkingowej w Opolu;

 • na rzecz konsorcjum dwóch podmiotów w procesie pozyskania koncesji na budowę i eksploatację 1580 wiat autobusowych i tramwajowych w Warszawie (największy wtedy warszawski kontrakt PPP);

 • przy pilotażowym w skali kraju projekcie dotyczącym remontu i utrzymania około 200 km dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku;

 • w projekcie dotyczącym zaprojektowania, budowy i eksploatacji hali konserwacji i napraw pojazdów kolejowych w Sochaczewie;

 • przy kilku projektach dotyczących budowy parkingów w Łodzi, Gdańsku i Warszawie;

 • dotyczące projektu budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w Olsztynie; 

 • przy projekcie budowy i utrzymania linii tramwajowej w Krakowie - pilotażowy dla Krakowa projekt w formule PPP.

Inne działania w zakresie PPP:

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń;

 • Jacek Kosiński - współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno- prywatne w praktyce. Przemyśl. Przygotuj, przeprowadź”, C.H. Beck, 2009, Warszawa;

 • Jacek Kosiński – wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (realizacja projektów PPP)

Screenshot 2020-10-05 at 02.27.40.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

DR TOMASZ SROKOSZ

Radca prawny, partner

 • LinkedIn

ANDERSEN

Prawnicy kancelarii Andersen doradzają przy opracowywaniu struktur, wdrażaniu, finansowaniu oraz eksploatacji projektów infrastrukturalnych w formule PPP i koncesji. Kancelaria świadczy usługi podmiotom publicznym jak i partnerom prywatnym. Eksperci Andersen uczestniczą w postępowaniach przetargowych z uwzględnieniem zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych, reprezentują inwestorów w postępowaniach kwalifikacyjnych i odwoławczych, przygotowują i negocjują umowy PPP. Przedsięwzięcia analizowane są zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych.

Andersen zapewnia kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne:

opracowuje kompleksowe analizy przedrealizacyjne: prawne, finansowe i ryzyka,

rekomenduje właściwy tryb wyboru inwestora prywatnego, 

przygotowuje i prowadzi postępowanie PPP, przygotowuje ocenę wpływu projektów PPP na dług publiczny,

doradza na każdym etapie postępowania PPP, bierze udział w negocjacjach z partnerem prywatnym, 

wspiera ocenę ofert, 

opracowuje umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym i umowy o koncesji. 

 

Zespół ekspertów Andersen od wielu lat pomaga w realizacji przedsięwzięć realizowanych w szeroko rozumianym modelu PPP i koncesji. Dzięki znajomości zagadnień samorządowych oraz doświadczeniu w

obsłudze klientów biznesowych jest w stanie zaoferować pomoc prawną, która przyniesie korzyści obu partnerom.

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

MACIEJ ŻYWNO

Pełnomocnik Zarządu ds. PPP

 • LinkedIn

UNIBEP

Ekspert odpowiedzialny za prowadzenie postępowań PPP w imieniu firmy, doradztwo PPP dla instytucji publicznych, samorządów; doradztwo dla firm w zakresie współpracy z samorządami.

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od 65 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez lata działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową. Biznes Grupy Kapitałowej Unibep zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach:

 • generalne wykonawstwo Unibep SA w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe), a także z budownictwem przemysłowym. Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.

 • działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

 • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA. Od lipca 2015 roku Unibep SA jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex–Kobi, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty, wiadukty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

Screenshot 2020-10-05 at 11.36.04.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

ADAM SKWARSKI

Dyrektor Biura Analiz Strategicznych

 • LinkedIn

BUDIMEX

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 roku jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę w firmie audytorskiej, a następnie pracował w dziale finansowym firmy z branży FMCG. Obecnie kieruje Biurem Analiz Strategicznych w Budimeksie i jest odpowiedzialny m. in. za pozyskiwanie nowych projektów w formule PPP  oraz udzielanie wsparcia dla projektów będących w fazie operacyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie analizy rynku budowlanego, oceny projektów inwestycyjnych, finansów korporacyjnych oraz transakcji typu M&A.

Jest prokurentem spółki Budimex Parking Wrocław, spółki celowej, która realizuje 30-letnią umowę koncesji na zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie oraz sfinansowanie parkingu kubaturowego we Wrocławiu.  

Budimex SA, jest podmiotem dominującym Grupy Budimex i tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca  oferujemy usługi budowlane w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku Budimex jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2000 roku Ferrovial jest naszym strategicznym inwestorem, posiadającym ponad połowę akcji Budimeksu. Potencjał Ferrovialu, jego pozycja rynkowa i know-how wspierają naszą przewagę konkurencyjną.

 

Grupa Budimex zatrudnia prawie 8 tys. osób, współpracuje rocznie z 15 tys. kontrahentów i ma w portfelu ponad 300 kontraktów budowlanych. Obroty Grupy Budimex w ostatnich latach wynosiły 7,4-7,6 mld zł, a wynik brutto 330-400 mln zł. Kapitalizacja giełdowa Budimeksu wynosi ponad 6 mld zł.

Grupa Ferrovial zatrudnia prawie 90 tys. osób. Obroty Grupy Ferrovial w ostatnich latach wynosiły 5,7-6,1 mld euro, a wynik brutto 480-500 mln euro. Kapitalizacja giełdowa Ferrovial wynosi ponad 15 mld euro. 

 

Do tej pory w Polsce zrealizowaliśmy jeden projekt w formule ppp - koncesję na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie i zarządzanie (utrzymanie wraz z eksploatacją) parkingiem podziemnym na 792 samochody i 20 autobusów przy Hali Stulecia we Wrocławiu:

•          Kubatura obiektu wynosi 55 627,60 m3

•          Wartość nakładów inwestycyjnych 43 mln zł netto.

•          Okres umowy jest równy 360 miesięcy (począwszy od kwietnia 2012 r.).

•          Projekt zrealizowany w formule project finance (75% dług z banków komercyjnych).

•          Budimex SA był jedynym sponsorem projektu na etapie budowy oraz generalnym wykonawcą inwestycji.

Screenshot 2020-10-05 at 23.51.03.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

PRZEMYSŁAW SZULFER

Wicedyrektor administracyjno-finansowy 

 

 • LinkedIn

WARBUD

Ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno – prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.

Projekty PPP w fazie realizacji – Budowa i utrzymanie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Modernizacja szkół w gm. Wiązowna, Rozbudowa szkoły w Piastowie. Ponadto kilka projektów w przygotowaniu.

Warbud jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce i liderem inwestycji realizowanych w partnerstwie publiczno- prywatnym. W celu popularyzacji tej formuły realizacji inwestycji, utworzona została Akademia PPP. 

Głównym udziałowcem spółki Warbud jest VINCI Construction International Network – należąca do Grupy VINCI - jednego z największych graczy z branży koncesji i budownictwa na świecie. Grupa działa w stu krajach, będąc ważnym uczestnikiem procesu transformacji miast i obszarów pozamiejskich.

 

Koncern zatrudnia ponad 200 tys. pracowników, prowadząc działalność w zakresie projektowania, finansowania, budowy i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej i hydrotechnicznej.

 

Strategia VINCI opiera się na jednoczesnym rozwoju dwóch kluczowych rodzajów działalności, czyli koncesji i wykonawstwa. Grupa VINCI umacnia ten model, rozbudowując swój zakres kompetencji i zasięg geograficzny. VINCI konsekwentnie przyspiesza rozwój międzynarodowy we wszystkich sektorach działalności na rynkach o dużym potencjale wzrostu.  W rankingu „Największych firm budowlanych na świecie” za 2018 r., Grupa VINCI uplasowała się na 5. miejscu. Zaś jej prezes, Xavier Huillard znalazł się w gronie „Najskuteczniejszych Prezesów Świata”, wg zestawienia przygotowanego przez Harvard Business Review.

 

Dzięki obecności w Grupie VINCI, Warbud korzysta z międzynarodowych doświadczeń ekspertów oraz ma gwarancję stabilności i siły finansowej.

Screenshot 2020-10-05 at 23.52.05.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

PATRYK FIGIEL

Counsel, Kierujący Praktyką Energetyki i Infrastruktury 

 • LinkedIn

LINKLATERS

Praktyka Energetyki i Infrastruktury warszawskiego biura Linklaters to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w kompleksowej obsłudze projektów infrastrukturalnych i energetycznych, w tym w zakresie realizacji projektów PPP. Zespół doradza polskim i zagranicznym podmiotom w całym procesie (od przygotowania oferty) projektów PPP, w tym również w projektach PPP finansowanych metodą project finance. Nasze doświadczenie obejmuje m. in. doradztwo na rzecz:

 • partnera prywatnego w ramach projektu PPP (składanie oferty, negocjacje oraz finansowanie) mającego na celu zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz zaopatrzenie w energię cieplną mieszkańców Olsztyna;

 • spółki koncesyjnej przy największym przedsięwzięciu infrastrukturalnym w strukturze PPP i systemie koncesyjnym w Polsce, dla której prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie szeregu kwestii koncesyjnych oraz związanych z (re)finansowaniem;

 • Nexity (jednego z największych francuskich deweloperów) przy wspólnym przedsięwzięciu z PKP w związku z przebudową dworca Warszawa Zachodnia, w tym przy przygotowaniu i negocjowaniu umowy joint-venture, umowy akcjonariuszy, umowy deweloperskiej i innych umów dotyczących projektu;

 • m.st. Warszawy w związku z pierwszym w Polsce projektem typu PPP polegającym na rekonstrukcji trzech zabytkowych budynków i rozbudowie dużego stadionu piłkarskiego w zamian za prawo wykonawcy do korzystania z niego przez określony czas.

Screenshot 2020-10-13 at 10.48.44.png

FUNDUSZ INWESTYCYJNY | INWESTOR | CONSULTING | DORADZTWO

MACIEJ KOPAŃSKI

Dyrektor Inwestycyjny

 • LinkedIn

BALTCAP

Celem utworzonego przez BaltCap funduszu BaltCap Infrastructure Fund o wartości 100 mln euro są inwestycje w projekty z zakresu modernizacji transportu, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, oświetlenia ulicznego, mieszkań komunalnych, obiektów sportowych oraz pozostałej infrastruktury samorządowej.

Finansowanie w wysokości 20 mln euro zapewnił funduszowi Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym elementem „Planu Inwestycyjnego dla Europy” (tzw. Plan Junckera). Kolejne 20 mln euro pochodzi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Fundusz został utworzony na 20 lat, a wśród jego inwestorów są wszystkie największe fundusze emerytalne w krajach bałtyckich, towarzystwo ubezpieczeń na życie oraz inni inwestorzy instytucjonalni.

BaltCap przestrzega zasad odpowiedzialnej inwestycji od samego początku.

 • Aktywnie uczestniczy w strategicznym zarządzaniu spółkami portfelowymi poprzez członkostwo w Radzie i Zarządzie

 • Nie inwestuje w firmy zajmujące się bronią, tytoniem, alkoholem, hazardem, klonowaniem ludzi, organizmami zmodyfikowanymi genetycznie i nielegalną działalnością gospodarczą

 • Nie przeprowadza żadnych transakcji inwestycyjnych, nie wiedząc, kto jest faktycznym właścicielem kontrahenta

 • Przeprowadza odpowiednią analizę due diligence (w tym ESG) we wszystkich projektach inwestycyjnych

 • Kontroluje, aby standardy zasad ładu korporacyjnego OECD zostały wprowadzone lub, że zostaną wdrożone w rozsądnym terminie we wszystkich spółkach portfelowych

 • Prowadzi efektywną i otwartą komunikację w kwestiach dotyczących portfela i działań naprawczych

Zespół ekspertów funduszu posiada doświadczenie w przygotowaniu różnego rodzaju projektów obejmujących modernizację istniejącej lub budowę nowej infrastruktury. Przykłady  dotychczasowego zaangażowania funduszu to:

 • Mielno – Projekt PPP obejmujący modernizację energetyczną obiektów samorządowych 

 • Kowno - Projekt PPP obejmujący modernizację obiektów szkolnych

 • Wilno – Budowa nowego obiektu szkolnego

 • Ryga – Budowa miejskiej kotłowni biomasowej

 • Łotwa – Sieć biogazowni


Dla każdego z projektów zapewniamy sposób finansowania dostosowany do oczekiwań i możliwości podmiotu publicznego. W Polsce projekty są realizowane poprzez spółkę IZIM www.izim.pl będącą w 100% własnością funduszu. 

Oferujemy bezpłatne doradztwo i przeprowadzenie wstępnych analiz ekonomiczno technicznych, tak aby zaproponować optymalny sposób realizacji i finansowania inwestycji. 

Screenshot 2020-10-14 at 23.25.11.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

ŁUKASZ WYPYCH

Manager ds. Inwestycji

 • LinkedIn

Gülermak

Pełna nazwa firmy: Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. S.A. Oddział w Polsce

Screenshot 2020-10-23 at 11.39.48.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Radca Prawny

 • LinkedIn

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Doradzał w dwudziestu projektach PPP zakończonych podpisaniem umowy z partnerem prywatnym, w tym w pierwszym w Polsce projekcie rządowym (budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu), większości projektów związanych z efektywności energetyczną (m.in. Płock, Zgierz, Bytom, Karczew, Sopot, Wiązowna, Ząbki), przedsięwzięciach z zakresu ochrony zdrowia, sportu i turystyki, rewitalizacji, budownictwa mieszkaniowego, dróg publicznych oraz niemal wszystkich projektach hybrydowych realizowanych w okresie programowania UE na lata 2014-2020. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na temat PPP i koncesji oraz współautorem rządowych Wytycznych PPP w zakresie przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące współpracy publiczno-prywatnej. Pracuje również jako adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Screenshot 2020-10-24 at 17.35.54.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Radca prawny

 • LinkedIn

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej postępowań w trybie PPP oraz ustawy koncesyjnej, zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej. Świadczymy w szczególności:

·       doradztwo prawne w zakresie ogólnych koncepcji i założeń projektu PPP, zmierzające do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dane postępowanie jest możliwe i zasadne do zrealizowania w formule PPP;

·       doradztwo prawne w zakresie ustalenia właściwej procedury dla wyboru partnera prywatnego;

·       pomoc w procesie przygotowania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia PPP, w tym dokumentów proceduralnych;

·       doradztwo i uczestnictwo w procesie wyłaniania partnera prywatnego;

·       analizę i wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

·       doradztwo i pomoc na etapie zawarcia umowy i zamknięcia finansowego inwestycji.

 

Udział w wybranych projektach (świadczenie doradztwa prawnego):

 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica;

 • Świadczenie usług doradczych w procedurze wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Eisenberga w Krakowie” w formule PPP;

 • Doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”, w ramach przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego „Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku;

 • Wybór partnera prywatnego dla projektu System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej;

 • Wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza w procedurze zaprojektuj i wybuduj dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy kompleksu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Kramarskiej w Nysie;

 • Kompleksowe doradztwo dla przygotowania przedsięwzięcia budowy siedziby Urzędu m.st. Warszawy w dzielnicy Mokotów w partnerstwie publiczno-prywatnym;

 • Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu;

 • Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie;

 • Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

 • budowie domu pogrzebowego, zarządzaniu terenem cmentarza przy ulicy Gdańskiej w Bytowie oraz zarządzaniu terenem cmentarza przy ul. Ks. Popiełuszki w Rzepnicy;

 • Świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz podmiotu publicznego gminy Staszów  w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl  | tel. +48 888 770 651

 
ORGANIZATOR: Agencja City Sp. z o.o. | www.agencjacity.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000863810 |
NIP 5252839615|  ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa Śródmieście| © 2020 City Agencja Marketingowa