top of page

KATALOG EKSPERTÓW

LOGO_RGB_white-01.jpg

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

Jacek_Kosiński_małe.jpg

JACEK KOSIŃSKI

Adwokat, partner zarządzający 

 • LinkedIn

KANCELARIA JACEK KOSIŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w doradztwie biznesowym. Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje to jedna z naszych głównych specjalizacji. Od kilkunastu lat pracujemy z polskimi i zagranicznymi klientami dostarczając im zindywidualizowane rozwiązania niezależnie od etapu postępowania przetargowego lub projektu. Doradzaliśmy już w kilkudziesięciu projektach PPP zarówno od strony publicznej jak i prywatnej. Kompetencje kancelarii oparte są na bogatym doświadczeniu w obsłudze najbardziej wymagających spraw, a nasz zespół ds. Zamówień publicznych i PPP doradzał głównym podmiotom w zakresie prestiżowych inwestycji liczonych w miliardach złotych. 

 

 Wybrane projekty PPP po stronie prywatnej - doradztwo:

 • przy projekcie budowy i utrzymania linii tramwajowej w Krakowie – pilotażowy dla Krakowa i jeden z największych projektów w formule PPP w Polsce;

 • w projekcie dotyczącym rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i parkingowej w Opolu;

 • na rzecz konsorcjum dwóch podmiotów w procesie pozyskania koncesji na budowę i eksploatację 1580 wiat autobusowych i tramwajowych w Warszawie (największy wtedy warszawski kontrakt PPP);

 • przy pilotażowym w skali kraju projekcie dotyczącym remontu i utrzymania około 200 km dróg wojewódzkich na Dolnym Śląsku;

 • w projekcie dotyczącym zaprojektowania, budowy i eksploatacji hali konserwacji i napraw pojazdów kolejowych w Sochaczewie;

 • przy kilku projektach dotyczących budowy parkingów w Łodzi, Gdańsku i Warszawie;

 • dotyczące projektu budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w Olsztynie. 

 

Wybrane projekty PPP po stronie publicznej - doradztwo dla:

 • Ministerstwa Rozwoju w zakresie wytycznych dotyczących wdrażania PPP (w tym postępowania i umowy PPP);

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektami na dwóch odcinkach autostrad A1 i A2;

 • Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z projektem realizacji MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych);

 • Miasta Gdańska w procesie budowy parkingów podziemnych (koncesja); 

 • Miasta Opola w projekcie dotyczącym modernizacji, remontu i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej.

​​

Inne działania w zakresie PPP:

 • Organizacja i prowadzenie szkoleń;

 • Jacek Kosiński - współautor książki pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź”, C.H. Beck, 2009, Warszawa;

 • Jacek Kosiński – wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (realizacja projektów PPP)

Screenshot 2020-10-05 at 02.27.40.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

Srokosz-Tomasz_Andersen.jpg

DR TOMASZ SROKOSZ

Radca prawny, partner

 • LinkedIn

ANDERSEN

Radca prawny, doktor nauk prawnych i partner w Andersen w Polsce. Jest cenionym specjalistą w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych, sporów sądowych i arbitrażowych, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

 

Kancelarię Andersen tworzy zespół blisko 80 doświadczonych adwokatów, radców, prawnych, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, oferujących kompleksową obsługę prawną i doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi podmiotom publicznym jak i partnerom prywatnym. Jedną z dziedzin, w której się specjalizujemy to partnerstwo publiczno-prawne oraz koncesje. Nasi prawnicy doradzają przy opracowywaniu struktur, wdrażaniu, finansowaniu oraz eksploatacji projektów infrastrukturalnych w formule PPP i koncesji. Jako eksperci w tej dziedzinie uczestniczymy w postępowaniach przetargowych z uwzględnieniem zasad prowadzenia dialogu konkurencyjnego lub trybów negocjacyjnych, reprezentując inwestorów w postępowaniach kwalifikacyjnych i odwoławczych, przygotowując i negocjując umowy PPP. Analizowane przez nas przedsięwzięcia są zgodne z przepisami prawa polskiego i prawa europejskiego, w tym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, a także możliwościami realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem środków unijnych.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy o partnerstwo publiczno-prywatne:

·       opracowujemy kompleksowe analizy przedrealizacyjne: prawne, finansowe i ryzyka,

·       rekomendujemy właściwy tryb wyboru inwestora prywatnego,

·       przygotowujemy i prowadzimy postępowanie PPP, przygotowujemy ocenę wpływu projektów PPP na dług publiczny,

·       doradzamy na każdym etapie postępowania PPP, bierzemy udział w negocjacjach z partnerem prywatnym, wspieramy ocenę ofert, opracowujemy umowy o partnerstwie publiczno–prywatnym i umowy o koncesji.

 

Jako zespół ekspertów Andersen od wielu lat pomagamy w przeprowadzeniu przedsięwzięć realizowanych w szeroko rozumianym modelu PPP i koncesji. Dzięki znajomości zagadnień samorządowych oraz doświadczeniu w obsłudze klientów biznesowych jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną, która przyniesie korzyści obu partnerom.

Screenshot 2020-10-05 at 02.49.28.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

zywno_foto.jpg

MACIEJ ŻYWNO

Pełnomocnik Zarządu ds. PPP

 • LinkedIn

UNIBEP

Ekspert odpowiedzialny za prowadzenie postępowań PPP w imieniu firmy, doradztwo PPP dla instytucji publicznych, samorządów; doradztwo dla firm w zakresie współpracy z samorządami.

Unibep SA z Bielska Podlaskiego jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym na rynku od 65 lat. To spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przez lata działalności firma stworzyła silną grupę kapitałową. Biznes Grupy Kapitałowej Unibep zbudowany jest na pięciu uzupełniających się segmentach:

 • generalne wykonawstwo Unibep SA w Polsce, w ramach którego głównym filarem jest budownictwo mieszkaniowe. Firma posiada silną pozycję na rynku warszawskim. Spółka realizuje też projekty związane z budownictwem komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo–usługowe), a także z budownictwem przemysłowym. Generalne wykonawstwo jest realizowane przez podmiot dominujący Unibep SA.

 • działalność deweloperska, prowadzona za pośrednictwem spółki Unidevelopment SA. Obecnie prowadzone są inwestycje w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

 • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno–wschodniej, realizowane przez Oddział Infrastruktury Unibep SA. Od lipca 2015 roku Unibep SA jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty, wiadukty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

Screenshot 2020-10-05 at 11.36.04.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

Screenshot 2020-10-05 at 11.32.36.png

ADAM SKWARSKI

Dyrektor Biura Analiz Strategicznych

 • LinkedIn

BUDIMEX

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2014 roku jest członkiem Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę w firmie audytorskiej, a następnie pracował w dziale finansowym firmy z branży FMCG. Obecnie kieruje Biurem Analiz Strategicznych w Budimeksie i jest odpowiedzialny m. in. za pozyskiwanie nowych projektów w formule PPP  oraz udzielanie wsparcia dla projektów będących w fazie operacyjnej. Posiada doświadczenie w zakresie analizy rynku budowlanego, oceny projektów inwestycyjnych, finansów korporacyjnych oraz transakcji typu M&A.

Jest prokurentem spółki Budimex Parking Wrocław, spółki celowej, która realizuje 30-letnią umowę koncesji na zaprojektowanie, wybudowanie, zarządzanie oraz sfinansowanie parkingu kubaturowego we Wrocławiu.  

Budimex SA, jest podmiotem dominującym Grupy Budimex i tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Jako generalny wykonawca  oferujemy usługi budowlane w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami. Od 1995 roku Budimex jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2000 roku Ferrovial jest naszym strategicznym inwestorem, posiadającym ponad połowę akcji Budimeksu. Potencjał Ferrovialu, jego pozycja rynkowa i know-how wspierają naszą przewagę konkurencyjną.

 

Grupa Budimex zatrudnia prawie 8 tys. osób, współpracuje rocznie z 15 tys. kontrahentów i ma w portfelu ponad 300 kontraktów budowlanych. Obroty Grupy Budimex w ostatnich latach wynosiły 7,4-7,6 mld zł, a wynik brutto 330-400 mln zł. Kapitalizacja giełdowa Budimeksu wynosi ponad 6 mld zł.

Grupa Ferrovial zatrudnia prawie 90 tys. osób. Obroty Grupy Ferrovial w ostatnich latach wynosiły 5,7-6,1 mld euro, a wynik brutto 480-500 mln euro. Kapitalizacja giełdowa Ferrovial wynosi ponad 15 mld euro. 

 

Do tej pory w Polsce zrealizowaliśmy jeden projekt w formule ppp - koncesję na zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie i zarządzanie (utrzymanie wraz z eksploatacją) parkingiem podziemnym na 792 samochody i 20 autobusów przy Hali Stulecia we Wrocławiu:

•          Kubatura obiektu wynosi 55 627,60 m3

•          Wartość nakładów inwestycyjnych 43 mln zł netto.

•          Okres umowy jest równy 360 miesięcy (począwszy od kwietnia 2012 r.).

•          Projekt zrealizowany w formule project finance (75% dług z banków komercyjnych).

•          Budimex SA był jedynym sponsorem projektu na etapie budowy oraz generalnym wykonawcą inwestycji.

Screenshot 2020-10-05 at 23.51.03.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

Przemysław_Szulfer_Warbud.jpg

PRZEMYSŁAW SZULFER

Wicedyrektor administracyjno-finansowy 

 • LinkedIn

WARBUD

Ekspert w dziedzinie partnerstwa publiczno – prywatnego, odpowiedzialny w Warbud za rozwój projektów PPP i finansowanie inwestycji długoterminowych.

Projekty PPP w fazie realizacji – Budowa i utrzymanie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Modernizacja szkół w gm. Wiązowna, Rozbudowa szkoły w Piastowie. Ponadto kilka projektów w przygotowaniu.

Warbud jest jedną z największych firm budowlanych w Polsce i liderem inwestycji realizowanych w partnerstwie publiczno- prywatnym. W celu popularyzacji tej formuły realizacji inwestycji, utworzona została Akademia PPP. 

Głównym udziałowcem spółki Warbud jest VINCI Construction International Network – należąca do Grupy VINCI - jednego z największych graczy z branży koncesji i budownictwa na świecie. Grupa działa w stu krajach, będąc ważnym uczestnikiem procesu transformacji miast i obszarów pozamiejskich.

 

Koncern zatrudnia ponad 200 tys. pracowników, prowadząc działalność w zakresie projektowania, finansowania, budowy i eksploatacji obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej i hydrotechnicznej.

 

Strategia VINCI opiera się na jednoczesnym rozwoju dwóch kluczowych rodzajów działalności, czyli koncesji i wykonawstwa. Grupa VINCI umacnia ten model, rozbudowując swój zakres kompetencji i zasięg geograficzny. VINCI konsekwentnie przyspiesza rozwój międzynarodowy we wszystkich sektorach działalności na rynkach o dużym potencjale wzrostu.  W rankingu „Największych firm budowlanych na świecie” za 2018 r., Grupa VINCI uplasowała się na 5. miejscu. Zaś jej prezes, Xavier Huillard znalazł się w gronie „Najskuteczniejszych Prezesów Świata”, wg zestawienia przygotowanego przez Harvard Business Review.

 

Dzięki obecności w Grupie VINCI, Warbud korzysta z międzynarodowych doświadczeń ekspertów oraz ma gwarancję stabilności i siły finansowej.

Screenshot 2020-10-05 at 23.52.05.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

Copy of Figiel Patryk K1.jpg

PATRYK FIGIEL

Partner, Kierujący Praktyką Energetyki i Infrastruktury 

 • LinkedIn

LINKLATERS

Praktyka Energetyki i Infrastruktury warszawskiego biura Linklaters to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w kompleksowej obsłudze projektów infrastrukturalnych i energetycznych, w tym w zakresie realizacji projektów PPP. Zespół doradza polskim i zagranicznym podmiotom w całym procesie (od przygotowania oferty) projektów PPP, w tym również w projektach PPP finansowanych metodą project finance. Nasze doświadczenie obejmuje m. in. doradztwo na rzecz:

 • partnera prywatnego w ramach projektu PPP (składanie oferty, negocjacje oraz finansowanie) mającego na celu zapewnienie zagospodarowania odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz zaopatrzenie w energię cieplną mieszkańców Olsztyna;

 • spółki koncesyjnej przy największym przedsięwzięciu infrastrukturalnym w strukturze PPP i systemie koncesyjnym w Polsce, dla której prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie szeregu kwestii koncesyjnych oraz związanych z (re)finansowaniem;

 • Nexity (jednego z największych francuskich deweloperów) przy wspólnym przedsięwzięciu z PKP w związku z przebudową dworca Warszawa Zachodnia, w tym przy przygotowaniu i negocjowaniu umowy joint-venture, umowy akcjonariuszy, umowy deweloperskiej i innych umów dotyczących projektu;

 • m.st. Warszawy w związku z pierwszym w Polsce projektem typu PPP polegającym na rekonstrukcji trzech zabytkowych budynków i rozbudowie dużego stadionu piłkarskiego w zamian za prawo wykonawcy do korzystania z niego przez określony czas.

Screenshot 2020-10-13 at 10.48.44.png

FUNDUSZ INWESTYCYJNY | INWESTOR | CONSULTING | DORADZTWO

mkop.jpg

MACIEJ KOPAŃSKI

Dyrektor Inwestycyjny

 • LinkedIn

BALTCAP

Celem utworzonego przez BaltCap funduszu BaltCap Infrastructure Fund o wartości 100 mln euro są inwestycje w projekty z zakresu modernizacji transportu, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, oświetlenia ulicznego, mieszkań komunalnych, obiektów sportowych oraz pozostałej infrastruktury samorządowej.

Finansowanie w wysokości 20 mln euro zapewnił funduszowi Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest kluczowym elementem „Planu Inwestycyjnego dla Europy” (tzw. Plan Junckera). Kolejne 20 mln euro pochodzi z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Fundusz został utworzony na 20 lat, a wśród jego inwestorów są wszystkie największe fundusze emerytalne w krajach bałtyckich, towarzystwo ubezpieczeń na życie oraz inni inwestorzy instytucjonalni.

BaltCap przestrzega zasad odpowiedzialnej inwestycji od samego początku.

 • Aktywnie uczestniczy w strategicznym zarządzaniu spółkami portfelowymi poprzez członkostwo w Radzie i Zarządzie

 • Nie inwestuje w firmy zajmujące się bronią, tytoniem, alkoholem, hazardem, klonowaniem ludzi, organizmami zmodyfikowanymi genetycznie i nielegalną działalnością gospodarczą

 • Nie przeprowadza żadnych transakcji inwestycyjnych, nie wiedząc, kto jest faktycznym właścicielem kontrahenta

 • Przeprowadza odpowiednią analizę due diligence (w tym ESG) we wszystkich projektach inwestycyjnych

 • Kontroluje, aby standardy zasad ładu korporacyjnego OECD zostały wprowadzone lub, że zostaną wdrożone w rozsądnym terminie we wszystkich spółkach portfelowych

 • Prowadzi efektywną i otwartą komunikację w kwestiach dotyczących portfela i działań naprawczych

Zespół ekspertów funduszu posiada doświadczenie w przygotowaniu różnego rodzaju projektów obejmujących modernizację istniejącej lub budowę nowej infrastruktury. Przykłady  dotychczasowego zaangażowania funduszu to:

 • Mielno – Projekt PPP obejmujący modernizację energetyczną obiektów samorządowych 

 • Kobylnica Projekt PPP dotyczący budowy nowej infrastruktury oświetleniowej

 • Miedźno Projekt PPP obejmujący budowę i modernizację infrastruktury oświetleniowej

 • Kowno - Projekt PPP obejmujący modernizację obiektów szkolnych

 • Wilno – Budowa nowego obiektu szkolnego

 • Ryga – Budowa miejskiej kotłowni biomasowej

 • Łotwa – Sieć biogazowni


Dla każdego z projektów zapewniamy sposób finansowania dostosowany do oczekiwań i możliwości podmiotu publicznego. W Polsce projekty są realizowane poprzez spółkę IZIM www.izim.pl będącą w 100% własnością funduszu. 

Oferujemy bezpłatne doradztwo i przeprowadzenie wstępnych analiz ekonomiczno technicznych, tak aby zaproponować optymalny sposób realizacji i finansowania inwestycji. 

Screenshot 2020-10-14 at 23.25.11.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

Photo_LW.png

ŁUKASZ WYPYCH

Manager ds. Inwestycji

 • LinkedIn

Gülermak

Pełna nazwa firmy: Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. S.A. Oddział w Polsce.

Gülermak odgrywa ważną rolę w branży budowlanej, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, od momentu powstania w 1958 roku. Obecnie jest liderem w realizacji projektów infrastruktury transportowej i projektów przemysłowych, dzięki głęboko zakorzenionej kulturze korporacyjnej i bardzo doświadczonej kadrze.

 

Jako wiodący wykonawca projektów kolejowych „pod klucz”, Gülermak był zaangażowany w wykonanie około 300 km tuneli podziemnych i ponad 100 stacji metra.

 

Gülermak pomyślnie realizuje projekty w Polsce, Turcji, Szwecji, Indiach oraz Dubaju. Zakończone projekty systemu kolejowego obejmują m.in. metro w Stambule, w Warszawie (Linia II), w Dubaju (Expo 2020) oraz inne projekty szynowe (tramwajowe, kolejowe).

 

W Polsce firma Gülermak od 2016 roku uczestniczy w postępowaniach partnerstwa publiczno – prywatnego, zarówno w obszarze transportowym jak i kubaturowym.

Screenshot 2020-10-23 at 11.39.48.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

DSC_2349.jpg

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Radca Prawny

 • LinkedIn

DR RAFAŁ CIEŚLAK

Doradzał w dwudziestu projektach PPP zakończonych podpisaniem umowy z partnerem prywatnym, w tym w pierwszym w Polsce projekcie rządowym (budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu), większości projektów związanych z efektywności energetyczną (m.in. Płock, Zgierz, Bytom, Karczew, Sopot, Wiązowna, Ząbki), przedsięwzięciach z zakresu ochrony zdrowia, sportu i turystyki, rewitalizacji, budownictwa mieszkaniowego, dróg publicznych oraz niemal wszystkich projektach hybrydowych realizowanych w okresie programowania UE na lata 2014-2020. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji na temat PPP i koncesji oraz współautorem rządowych Wytycznych PPP w zakresie przygotowania i realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące współpracy publiczno-prywatnej. Pracuje również jako adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Screenshot 2020-10-24 at 17.35.54.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

IMGP2574popr.jpg

IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Radca prawny

 • LinkedIn

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

IRENA SKUBISZAK - KALINOWSKA

Kancelaria posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej postępowań w trybie PPP oraz ustawy koncesyjnej, zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej. Świadczymy w szczególności:

·       doradztwo prawne w zakresie ogólnych koncepcji i założeń projektu PPP, zmierzające do udzielenia odpowiedzi na pytanie czy dane postępowanie jest możliwe i zasadne do zrealizowania w formule PPP;

·       doradztwo prawne w zakresie ustalenia właściwej procedury dla wyboru partnera prywatnego;

·       pomoc w procesie przygotowania dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia PPP, w tym dokumentów proceduralnych;

·       doradztwo i uczestnictwo w procesie wyłaniania partnera prywatnego;

·       analizę i wsparcie w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

·       doradztwo i pomoc na etapie zawarcia umowy i zamknięcia finansowego inwestycji.

 

Udział w wybranych projektach (świadczenie doradztwa prawnego):

 • Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego typu LED w pasach drogowych dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Kobylnica;

 • Świadczenie usług doradczych w procedurze wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Eisenberga w Krakowie” w formule PPP;

 • Doradztwo w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego”, w ramach przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego „Rewaloryzacja i rewitalizacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku;

 • Wybór partnera prywatnego dla projektu System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej;

 • Wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza w procedurze zaprojektuj i wybuduj dla realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy kompleksu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Kramarskiej w Nysie;

 • Kompleksowe doradztwo dla przygotowania przedsięwzięcia budowy siedziby Urzędu m.st. Warszawy w dzielnicy Mokotów w partnerstwie publiczno-prywatnym;

 • Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu;

 • Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie;

 • Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

 • budowie domu pogrzebowego, zarządzaniu terenem cmentarza przy ulicy Gdańskiej w Bytowie oraz zarządzaniu terenem cmentarza przy ul. Ks. Popiełuszki w Rzepnicy;

 • Świadczenie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne na rzecz podmiotu publicznego gminy Staszów  w celu wyboru partnera prywatnego dla realizacji projektu pn. „Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Screenshot 2020-11-04 at 09.41.53.png

CONSULTING | KANCELARIE PRAWNE | DORADZTWO

A. Dębiec.jpg

ANDRZEJ DĘBIEC

Radca prawny, partner 

 • LinkedIn

HOGAN LOVELLS

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu, która posiada biura w największych centrach biznesowych w Europie i na świecie.

W warszawskim biurze Hogan Lovells świadczymy kompleksowe usługi prawne, między innymi w zakresie prawa handlowego, partnerstwa prywatno-publicznego, rozwiązywania sporów, spraw regulacyjnych, antymonopolowych, własności intelektualnej, rynków finansowych oraz nieruchomości. 

W skład Grupy Infrastrukturalnej kancelarii Hogan Lovells w Polsce wchodzą prawnicy z różnych departamentów kancelarii,  w tym eksperci w zakresie prawa zamówień publicznych, nieruchomości, podatków, spółek oraz finansowania projektów. Współpracujemy z innymi biurami Hogan Lovells na świecie, wykorzystując ich doświadczenie zdobyte podczas doradztwa przy transakcjach PPP.  W ramach Grupy Infrastrukturalnej warszawskiego biura Hogan Lovells:

 • doradzamy podmiotom publicznym i partnerom prywatnym w związku z realizowanymi przez nich inwestycjami infrastrukturalnymi. 

 • przygotowujemy analizy przedrealizacyjne, jak i pełną dokumentację transakcji oraz bierzemy udział w postępowaniu przetargowym i negocjacjach umów zawieranych  w ramach przedsięwzięcia. 

 • podmiotom publicznym pomagamy wybrać właściwą strukturę prawną, przygotować dokumentację przetargową, w tym projekt umowy PPP lub umowy koncesji, uczestniczymy także  w negocjowaniu tych umów z podmiotami prywatnymi.

 • partnerom prywatnym pomagamy na etapie podejmowania decyzji co do udziału podczas całego postępowania przetargowego, w tym przy opracowywaniu propozycji zmian do umowy PPP lub koncesji przedstawionej przez podmiot publiczny. Reprezentujemy klientów podczas negocjacji umów, opracowujemy również projekty innych umów, zawieranych w ramach przedsięwzięcia, np. kredytowych, z podwykonawcami robót budowlanych, operatorskich  czy ubezpieczenia. 

 • doradzamy przy finansowaniu projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz pomocy i środków państwa.

Screenshot 2020-11-09 at 22.49.06.png

INWESTORZY | FIRMY PRYWATNE | FIRMY BUDOWLANE

DSC09581.jpg

WOJCIECH CIURZYŃSKI

Prezes Zarządu 

 • LinkedIn

MULTIBUD

Inżynier budowlany, absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej) oraz studiów podyplomowych z zakresu eksportu budownictwa na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (aktualnie SGH).

 

Posiada uprawnienia ogólnobudowlane oraz budowy mostów. 

Wieloletni zarządca dużymi organizacjami inwestycyjno – budowlanymi w kraju i za granicą. Kierował między innymi budową Centrum Finansowego Puławska, kompleksem Neptun Park w Gdańsku, butikową inwestycja Trzy Gracje w Sopocie, inwestycjami w Miasteczku Wilanów.

 

Laureat wielu nagród w branży budowlanej. 

W 2011 r. otrzymał złotą statuetkę Menedżera Biznesu, przyznawaną przez BCC za sukcesy w zarządzaniu projektami.

 

Założyciel i właściciel podmiotów Grupy MULTIBUD.
Członek Rady Nadzorczej Granaria Development Gdańsk Sp. z o.o., jako lidera Konsorcjum Immobel & Multibud.

Miłośnik muzyki, bardzo zaangażowany w budowę Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

bottom of page