top of page
IX Forum Liderów PPP
IX Forum Liderów PPP

śr., 05 cze

|

Warszawa

IX Forum Liderów PPP

Forum Liderów PPP to spotkanie społeczności eksperckiej związanej z inwestycjami publicznymi. Konferencja odbywa się w formie paneli dyskusyjnych. Na miejscu tworzymy warunki do nawiązywania relacji biznesowych, konsultowania projektów i networkingu. Tegoroczna edycja jest płatna.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Czas i lokalizacja

05 cze 2024, 10:00 – 17:00

Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie 18, 00-390 Warszawa, Polska

Goście

O wydarzeniu

Forum Liderów PPP - infrastruktura krytyczna (szpitale, drogi, łączność, bezpieczeństwo, wodkan, energetyka). 

Polska znajduje się w trudnej sytuacji geopolitycznej z uwagi na agresywne działania Rosji oraz historyczne konteksty. Istnieje kilka czynników, które wpływają na tę sytuację. Polska ma długą historię konfliktów z Rosją i ZSRR. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała napięcie w krajach sąsiadujących z Ukrainą, a relacje między Polską a Rosją pogorszyły się. Polska była jednym z najgłośniejszych krytyków działań Rosji na Ukrainie. Polska, jako członek NATO, znajduje się w strategicznym sojuszu obronnym, który ma na celu ochronę przed zagrożeniami ze strony Rosji oraz innych potencjalnych agresorów. Infrastruktura krytyczna, tak jak w innych krajach, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa państwa. Rosja, mając historię interwencji w innych krajach, może być zainteresowana naruszeniem lub zakłóceniem tej infrastruktury w celu osłabienia Polski.

Infrastruktura krytyczna obejmuje różne sektory, takie jak energetyka, transport, komunikacja, zdrowie, czy bezpieczeństwo publiczne. Działania Rosji mogą obejmować próby cyberataków na systemy informatyczne, sabotaż lub inne formy ataków na kluczowe instalacje, co może prowadzić do znacznego zakłócenia życia codziennego i destabilizacji kraju. Dlatego też Polska, podobnie jak wiele innych krajów, podejmuje działania mające na celu wzmocnienie swojej infrastruktury krytycznej oraz współpracę z sojusznikami, w tym z NATO, w celu zapewnienia obrony przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony Rosji i innych państw.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) ma istotne znaczenie w Europie Środkowej i Wschodniej, szczególnie w kontekście infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego, ze względu na swoje potencjalne korzyści. Dzięki PPP możliwe jest skuteczne wykorzystanie kapitału prywatnego do modernizacji i utrzymania kluczowej infrastruktury, co może zapewnić lepszą odporność na ewentualne zagrożenia wojenne lub kryzysy. Ponadto, partnerstwo z sektorem prywatnym może przyspieszyć procesy decyzyjne i wykonywanie działań, co jest kluczowe w sytuacjach nagłego zagrożenia lub konfliktu. Wreszcie, PPP może zapewnić lepszą jakość usług i infrastruktury, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania kryzysowego i odbudowy po zdarzeniach kryzysowych.

Infrastruktura krytyczna to zbiór obiektów, systemów, instytucji i procesów, których działanie i integralność są kluczowedla funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa, a ich ewentualne zakłócenie lub zniszczenie może spowodowaćznaczne straty lub skutki dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia ludzkiego, gospodarki lub środowiska.

Typowe obiekty i sektory, które podlegają infrastrukturze krytycznej, obejmują:

1. Energetykę (elektrownie, linie przesyłowe energii elektrycznej).

2. Telekomunikację (sieci telefoniczne, internetowe).

3. Transport (lotniska, porty, sieci kolejowe, autostrady).

4. Wodociągi i kanalizację.

5. Opiekę zdrowotną (szpitale, apteki).

6. Bezpieczeństwo publiczne (służby policyjne, straże pożarne, służby ratownicze).

7. Finanse (banki, giełdy).

8. Żywność i wodę pitną (hurtownie spożywcze, zakłady przetwórstwa wody).

9. Cyberbezpieczeństwo (systemy informatyczne, sieci komputerowe).

W przypadku konfliktu zbrojnego lub zarządzania kryzysowego, ochrona i utrzymanie tych obiektów oraz zapewnienieich ciągłości działania staje się kluczowym elementem dla bezpieczeństwa i stabilności społecznej oraz gospodarczej.

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page