Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl | Warszawa |tel. +48 888 770 651 © 2019 City Agencja Marketingowa

Forum Liderów PPP to najważniejsza konferencja cykliczna w obszarze partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce. 

 

Trzecia edycja odbyła się dnia 19 czerwca 2019 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Tematem przewodnim konferencji była infrastruktura transportowa, w tym budowa dróg i autostrad oraz infrastruktury towarzyszącej (mostów, parkingów, elektromobilności) jak również budowa portów. Wydarzenie objęte zostało Patronem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównym Patronem Medialnym została Rzeczpospolita.

 

Wśród Prelegentów wystąpili: Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stronę publiczną realizującą liczne projekty w modelu PPP reprezentowała Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Dyrektor Marketingu Portu Gdynia. Wśród gości honorowych oraz panelistów pojawił się Prezydent Olsztyna oraz Prezes Egis Projects, Burmistrz Podkowy Leśnej, Dyrektor Lafarhe Holcim, Dyrektorzy PWC, Dyrektor AECOM, Starosta Bytowski, Starosta gostyński, Dyrektor NDI, Dyrektor Panek Carshaing, Dyrektor Gulermak oraz Mota Engil Central Europe. W konferencji wzięły udział największe światowe korporacje doradcze i kancelarie prawne oraz liczni przedstawiciele sektora publicznego. Patronem merytorycznym konferencji była pani Alina Sarnacka z Centrum PPP.

 
Screenshot 2019-04-08 at 11.40.54.png
image001.jpg
 
 

/ O KONFERENCJI

Spotkanie sektora publicznego z biznesem. Forum Liderów PPP to cykl konferencji łączących sektor publiczny z prywatnym, organizowanych od roku 2016 w siedzibie UOKiK pod Patronatem Honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych. 

Wydarzenie kierowane jest do:

 • decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych

 • jednostek samorządu terytorialnego sprawujących nadzór nad infrastrukturą drogową i towarzyszącą, tj. Urzędy, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie

 • związków samorządów terytorialnych

 • organów administracji rządowej

 • jednostek badawczo-rozwojowych

 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających własne drogi i parkingi

 • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

 • państwowych szkół wyższych

 • państwowych lub samorządowych instytucji kultury

 • firm prywatnych świadczących usługi związane z zarządzaniem infrastrukturą drogową

 • kancelarii

 • firm doradczych

 • przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych

 • banków

 • spółek handlowych

 • środowiska naukowego

 • ekspertów w zakresie PPP

Forum Liderów PPP to pierwsze wydarzenie cykliczne integrujące przedstawicieli obu sektorów oraz inicjujące dialog między nimi. Celem konferencji jest  popularyzacja modelu realizacji inwestycji publicznych za pomocą formuły partnerstwa publiczno- prywatnego, oraz interpretacja aktualnych przepisów prawnych, podatkowych i identyfikacja najlepszych praktyk wynikających ze skutecznie zrealizowanych przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego.

Zobacz poprzednie edycje.

 

 

Udział jest bezpłatny dla: pracowników administracji rządowej, jednostek samorządowych, spółek Skarbu Państwa, pracowników naukowych oraz osób, które otrzymały bezpłatne zaproszenie imienne. Warunkiem udziału jest przesłanie skanu Formularza Zgłoszeniowego: 

SEKTOR PRYWATNY

Udział jest płatny dla: pozostałych osób, w tym przedstawicieli sektora prywatnego – opłata za osobę wynosi 780 zł + 23% VAT 

Formularz Zgłoszeniowy stanowi podstawę do zapłaty. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za płatny udział na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy na podstawie faktury proforma. Płatności należy dokonać przelewem w terminie 7 dni od daty zgłoszenia lub otrzymania faktury pro forma. Formularz nie wymaga odręcznego podpisu i może być zgłoszony drogą elektroniczną. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT. 

REJESTRACJA
SEKTOR PRYWATNY
BILET W PRZEDSPRZEDAŻY
-50%

Jak słusznie podkreślono, nie będzie rozwoju rynku PPP bez budowy wzajemnego zaufania obydwu sektorów. Tego typu konferencja to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale również poprzez wzajemne poznanie, budowanie wzajemnego zaufania. Gratuluję organizatorom.

Janina Pokrywa, Urząd Miasta Krakowa

Forum Liderów PPP jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie zagadnień PPP w Polsce. Ciekawe tematy, ciekawi ludzie, interesujące przykłady inspirujące do naśladowania. PPP jak najbardziej powinno się rozwijać w Polsce. Konieczne zmiany legislacyjne powinny ułatwić proces rozwoju.

Alicja Siemieniec- Bryńska

Garść inspirujących materiałów zarówno ze strony jednostek samorządowych, poprzez pryzmat oczekiwań JST ale również partnerów prywatnych.Dobrze zaakcentowane nacisk na prawidłowe ustrukturyzowanie podziału ryzyka.​

Daniel Rendzionek

Bardzo ciekawa konferencja. Zarówno dla przedstawicieli partnera publicznego i prywatnego.

Ewa Jakubczyk - Całus, PKF

Forum Liderów PPP stanowi dobra okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy aktywnymi uczestnikami rynku PPP.

Paweł Kuźma

II edycja Forum Liderów PPP umożliwia zapoznanie się z trendami i praktykami w przejrzysty sposób. Możliwość zapoznania się ze stroną publiczną i prywatną umożliwia obserwację najlepszych praktyk.

Piotr Zulwanowski

Bardzo ciekawe prelekcje w szczególności z sektora JST - najlepszy dowód na rzeczywiste realne korzyści z PPP

Agnieszka Szczerkowska

Konferencja interesująca pod względem praktycznym. Interesujące wystąpienia praktyków w formule PPP.

Marek Tomiak

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 

/ ​INFORMACJE ORGANIZACYJNE

ADRES:
CENTRUM KONFERENCYJNE UOKIK
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
WARSZAWA
ORGANIZATOR:
Kamila Król
www.agencjacity.pl
tel. 888770651
DANE DO FAKTURY
MGI MICHAŁ GRABIŃSKI
UL. DĘBOWA 57
NIP.:5262605474
TRANSPORT:
ECO-TAXI TEL. 123456789
METRO ŚWIĘTOKRZYSKA
TRAMWAJE: 15,18,35
AUTOBUS: 128, 175, 520
PARKING MIEJSKI
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY
NAJBLIŻSZY HOTEL
HOTEL GROMADA
HOTEL WARSZAWA (www.warszawa.hotel.com.pl)
INTERCONTINENTAL
STAWKA PREFERENCYJNA DLA UCZESTNIKÓW NA ZAPYTANIE