• Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
FL_PPP_logo.png
Screenshot 2022-04-05 at 09.37.15.png

Forum Liderów PPP

Potencjał wykorzystania PPP w transformacji energetyczno - klimatycznej Miast i Regionów. Współpraca z prywatnym inwestorem.

Zapraszamy do udziału na żywo i skorzystania z możliwości  nawiązania relacji.

EXPO WUF 11

Dlaczego warto wziąć udział?

Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także dostęp do aktualnej wiedzy i case studies praktyków.

Uczestnicy wydarzenia opowiadają o tym, dlaczego warto wziąć w nim udział:

INWESTORZY

FIRMY BUDOWLANE

KANCELARIE DORADCZE

ORGANIZACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

KIEROWNICTWO JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH

MINISTERSTWA

Wydarzenie kierowane jest do:

 

 • decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych

 • kadry kierowniczej firm prywatnych, inwestorów

 • jednostek samorządu terytorialnego 

 • związków samorządów terytorialnych

 • spółek skarbu państwa

 • organów administracji rządowej

 • jednostek badawczo-rozwojowych

 • zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

 • państwowych szkół wyższych

 • państwowych lub samorządowych instytucji kultury

 • pracowników merytorycznych firm prywatnych 

 • kancelarii

 • firm doradczych

 • przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych

 • banków i instytucji finansujących

 • spółek handlowych

 • środowiska naukowego

 • ekspertów w zakresie PPP

HARMONOGRAM 28.06.2022 r.

10:00 Rejestracja uczestników w Hotelu Marriott Katowice

Rozpoczęcie wydarzenia

Sala konferencyjna Hotelu Marriott

10:30

Panel dyskusyjny 1. w Hotelu Marriott Katowice

Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej, planowanie przestrzeni miejskiej, inteligentne rozwiązania w istniejącej tkance miejskiej, smart city w PPP. Zwiększenie wykorzystania OZE w miastach z wykorzystaniem inwestycji PPP, efektywność energetyczna

Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu (tbc)

Paweł Adamów - Zastępca Prezydenta Miasta Konina

Mariola Żmudzińska - Wiceprezes Zarządu KAPE (tbc)

Maciej Kopański - Inwestor Baltcap

Dawid Zieliński - Prezes Zarządu Columbus​

Jan Woźniak – Prezes Zarządu Districlima, Engie (tbc)

Grzegorz Rabsztyn - EBI 

11:40

Panel dyskusyjny 2. z udziałem gości zagranicznych (tbc)

W jaki sposób inwestycje z wykorzystaniem kapitału prywatnego mogą przyspieszyć transformację energetyczno-klimatyczną i wzrost gospodarczy w regionie? W jaki sposób zachęcić inwestora do wsparcia regionu i jaką rolę pełni ESG dla bankowalności projektu?

          

Claudio Meza - UNECE

Irina Zapatrina – CEO Centrum PPP w Ukrainie

Turkekul Dogan – Gulermak

Carlos Carrasco – ESADE

Yiangrong Yu - Swissengineers

12:40

Przerwa

Przerwa kawowa 10 minut

12:50

Panel Prezydencki (tbc)

W jakich projektach wpływających na niskoemisyjność i efektywność energetyczną można wykorzystać model PPP? Kiedy i dlaczego miasto chce współpracować z prywatnym inwestorem?

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina

Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna

Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecina

13:40

Networking przy bufecie

Lunch w restauracji Hotelu Marriott

14:30

Sesja networkingowa i panel dyskusyjny w MCK Katowice podczas WUF 11

Sesja networkingowa i panel dyskusyjny dotyczący potencjału wykorzystania PPP w finansowaniu inwestycji dotyczących zielonej transformacji

Jacek Sutryk - Prezydent Miasta Wrocławia (tbc)

Artur Zieliński - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Wojciech Ciurzyński - Inwestor Granaria

Marek Kuzaka - Prezes Zarządu AMS

Anna Łopaciuk - Dyrektor BGK

20:00

Uroczysta kolacja i rozdanie nagród Liderów Transformacji Energetycznej w hotelu Marriott w Katowicach

Kolacja będąca kontynuacją Polskiego Kongresu Klimatycznego, gdzie projekty zgłoszone do konkursu uzyskają tytuł, nagrodę i prawo do korzystania ze znaku Lidera Transformacji Energetycznej

Screenshot 2022-04-12 at 03.25.45.png

Marriott Katowice

hotel 5*

Zapraszamy do udziału w Forum Liderów PPP, które w tym roku wyjątkowo odbędzie się w Katowicach podczas Światowego Forum Miejskiego.

 

Jako jedno z 10 polskich wydarzeń otrzymaliśmy akceptację statusu wydarzenia partnerskiego jako organizatora sesji networkingowej na WUF11

Konferencja odbędzie się w prestiżowym hotelu partnerskim WUF11, gdzie zakwaterowani są liczni delegaci agend zagranicznych zaproszeni przez UN Habitat ONZ.

Skala wydarzenia dla Polski porównywana jest do COP24.

Poprzednia edycja World Urban Forum zebrała 13 000 uczestników z całego świata na 500 wydarzeniach. Z całą pewnością Katowice podczas WUF to miejsce, w którym warto być. 

Screenshot 2022-04-12 at 03.26.59.png

Światowe Forum Miejskie po raz pierwszy w swojej historii organizowane będzie w Europie Środkowo-Wschodniej. Według Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej organizacja tego forum może stanowić punkt zwrotny w zwróceniu uwagi polskiej opinii publicznej na problematykę miejską, bo forum pomoże zwiększać świadomość, jak duży wpływ na życie mieszkańców ma przestrzeń, w której na co dzień przebywamy. 

O KONFERENCJI

Dowiedz się więcej o konferencji i obejrzyj fotorelacje z poprzednich edycji wydarzenia.

flppp-66.jpg

W konferencji biorą udział najbardziej aktywni eksperci na rynku. 

Forum Liderów PPP to niezależna platforma wymiany doświadczeń między profesjonalistami posiadającymi praktyczne doświadczenie w realizacji najważniejszych inwestycji w Polsce i za granicą

EKSPERCI

CENA ZA UDZIAŁ

Plany cenowe dostosowane są do różnych i potrzeb uczestników. W każdej opcji zawiera się udział w wartościowej merytorycznie certyfikowanej konferencji, networking z liderami opinii i ekspertami, przerwy kawowe, lunch. Wybór ostatniej opcji umożliwia udział w uroczystej kolacji z rozdaniem

nagród Lidera Transformacji Energetycznej.

PROMOCJA DLA UCZESTNIKÓW PRYWATNYCH PRZY REJESTRACJI DOKONANEJ OD 23 DO 31 MAJA 2022 r.

-50%

Screenshot 2019-04-26 at 20.22.21.png
MRiPR_horyzontalne_pl-01.png
Screenshot 2020-10-10 at 14.33.39.png
logoAmb-Pologne.jpg
Screenshot 2020-10-13 at 11.23.56.png
Screenshot 2020-09-21 at 12.30.31.png
preview_BGK_Logo_RGB-JPG.jpg
Andersen_logo.jpg
Dentons_Logo.png
ey logo.png
hochtief logo.png
baltcap_logo_red.png
pekao logo.jpg
Screenshot 2020-10-05 at 02.49.28.png
GLM Logo-01.jpg
LOGO_RGB_white-01.jpg
AMS_RED.jpg
cms.png
logo multiconsult_podst..jpg
logo Invest Support.png
logocppp.jpg
Screenshot 2019-04-08 at 11.26.34.png
1280px-Polskie_Radio_logotyp_2017.png
Screenshot 2021-05-19 at 23.57.53.png
Screenshot 2019-06-03 at 10.28.19.png
logo_pełna nazwa.jpg
pl_ARMSA.jpg
Screenshot 2021-05-15 at 23.49.50.png
Screenshot 2019-06-03 at 08.46.42.png
UMP-logo.jpg
Screenshot 2019-04-26 at 22.27.42.png
Screenshot 2020-08-23 at 08.40.19.png
Screenshot 2020-10-13 at 11.21.41.png
BCC_2019_posredni_monochromatyczny.png
Screenshot 2019-04-26 at 22.26.03.png
Ncbr-logo.png
PARP-Grupa-PFR-logo-RGB-male.png
SZGiP logo_poziome_jpg wf.jpg
Screenshot 2020-10-13 at 11.06.52.png
Screenshot 2021-05-20 at 23.22.19.png
Screenshot 2021-06-24 at 14.43.36.png
logo_pk.jpg
logo teraz środowisko.jpg
Screenshot 2020-10-13 at 11.07.22.png
Portal_Komunalny_nowe.png
Screenshot 2021-05-20 at 00.00.09.png
Klub-Integracji-Europejskiej duze logo.p
OG2.jpg
sztuka architektury.jpg
LOGO WlasnyBiznes.pl.jpg
Screenshot 2021-05-19 at 23.59.27.png
NOWE_LOGO_TII_CMYK_2014.jpg
Screenshot 2021-05-20 at 08.36.21.png
Screenshot 2021-05-20 at 11.20.03.png
Screen Shot 2018-04-05 at 09.58.23.png
Screenshot 2021-05-19 at 23.58.17.png
Screenshot 2021-02-22 at 00.53.14.png

OPINIE UCZESTNIKÓW

Jak słusznie podkreślono, nie będzie rozwoju rynku PPP bez budowy wzajemnego zaufania obydwu sektorów. Tego typu konferencja to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale również poprzez wzajemne poznanie, budowanie wzajemnego zaufania. Gratuluję organizatorom.

Janina Pokrywa, Urząd Miasta Krakowa

Forum Liderów PPP jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie zagadnień PPP w Polsce. Ciekawe tematy, ciekawi ludzie, interesujące przykłady inspirujące do naśladowania. PPP jak najbardziej powinno się rozwijać w Polsce. Konieczne zmiany legislacyjne powinny ułatwić proces rozwoju.

Alicja Siemieniec- Bryńska

Garść inspirujących materiałów zarówno ze strony jednostek samorządowych, poprzez pryzmat oczekiwań JST ale również partnerów prywatnych.Dobrze zaakcentowane nacisk na prawidłowe ustrukturyzowanie podziału ryzyka.​

Daniel Rendzionek

Bardzo ciekawa konferencja. Zarówno dla przedstawicieli partnera publicznego i prywatnego.

Ewa Jakubczyk - Całus, PKF

Forum Liderów PPP stanowi dobra okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy aktywnymi uczestnikami rynku PPP.

Paweł Kuźma

II edycja Forum Liderów PPP umożliwia zapoznanie się z trendami i praktykami w przejrzysty sposób. Możliwość zapoznania się ze stroną publiczną i prywatną umożliwia obserwację najlepszych praktyk.

Piotr Zulwanowski

Bardzo ciekawe prelekcje w szczególności z sektora JST - najlepszy dowód na rzeczywiste realne korzyści z PPP

Agnieszka Szczerkowska

Konferencja interesująca pod względem praktycznym. Interesujące wystąpienia praktyków w formule PPP.

Marek Tomiak

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon