top of page
1014.jpg
 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter

5 czerwca 2024 r.

smycz.png

Konferencja w Warszawie.

Spotkajmy się na żywo 5 czerwca 2024 r. w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego na warszawskim Powiślu (Wybrzeże Kościuszkowskie 18)

Udział jest płatny i kosztuje 300 zł netto od osoby.

Cena dla sektora prywatnego wzrasta do 600 zł netto od osoby w dniu 27 maja 2024 r.

Całkowita kwota ze sprzedaży biletów przeznaczona jest na cele organizacyjne.

SŁUCHAJ ONLINE

Spotify_logo_with_text.png
apple-podcast-logo-0CF661058F-seeklogo.com.png
Google_Podcasts_Logo.png

Zapraszamy Państwa do współtworzenia konferencji Forum Liderów PPP 2024 – jedynej w Polsce cyklicznejkonferencji organizowanej przez strone prywatną, od 2016 roku.

 

Tegoroczna edycja poświęcona będzie infrastrukturze krytycznej w odniesieniu do przewag wynikających z  zastosowania formuły PPP w  zakresie jakości inwestycji, jej odporności i ewentualnego zarządzaniakryzysowego. Eksperci opowiedzą o niezbędnych partnerstwach i  potencjalnych współpracach, mapowaniuinteresariuszy, podziale ryzyk, niezbędnych elementach inwestycji gwarantujących jej odporność, warunkachumowy i  zarządzaniu.

 

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) ma istotne znaczenie w Europie Środkowej i Wschodniej, szczególniew kontekście infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego, ze  względu na swoje potencjalne korzyści. Dzięki PPP możliwe jest skuteczne wykorzystanie kapitału prywatnego do  modernizacji i utrzymaniakluczowej infrastruktury, co może zapewnić lepszą odporność na ewentualne zagrożenia wojenne lub kryzysy. Ponadto, partnerstwo z sektorem prywatnym może przyspieszyć procesy decyzyjne i  wykonywanie działań, co jest kluczowe w sytuacjach nagłego zagrożenia lub konfliktu. Wreszcie, PPP może zapewnić lepszą jakośćusług i infrastruktury, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania kryzysowego i odbudowy po zdarzeniachkryzysowych.

Infrastruktura krytyczna to zbiór obiektów, systemów, instytucji i procesów, których działanie i integralność sąkluczowe dla funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i państwa, a ich ewentualne zakłócenie lubzniszczenie może spowodować znaczne straty lub skutki dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia ludzkiego, gospodarki lub środowiska.

 

Typowe obiekty i sektory, które podlegają infrastrukturze krytycznej, obejmują:

 

1. Energetykę (elektrownie, linie przesyłowe energii elektrycznej).

2. Telekomunikację (sieci telefoniczne, internetowe).

3. Transport (lotniska, porty, sieci kolejowe, autostrady).

4. Wodociągi i kanalizację.

5. Opiekę zdrowotną (szpitale, apteki).

6. Bezpieczeństwo publiczne (służby policyjne, straże pożarne, służby ratownicze).

7. Finanse (banki, giełdy).

8. Żywność i wodę pitną (hurtownie spożywcze, zakłady przetwórstwa wody).

9. Cyberbezpieczeństwo (systemy informatyczne, sieci komputerowe).

 

W przypadku konfliktu zbrojnego lub zarządzania kryzysowego, ochrona i utrzymanie tych obiektów oraz zapewnienie ich ciągłości działania staje się kluczowym elementem dla bezpieczeństwa i stabilności społecznej oraz gospodarczej.

2024

Temat przewodni: PPP a infrastruktura krytyczna
Termin: 5 CZERWCA 2024 r.

Lokalizacja: Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego (Wybrzeże Kościuszkowskie 18, Warszawa Powiśle)
Kontakt: biuro@forumliderowppp.pl

AGENDA

konferencja stacjonarna bez streamu online, zapis będzie dostępny po 2 tygodniach na Spotify

Pobierz

Agendę do druku

10:00 Otwarcie rejestracji, networking

 

11:00 Panel dyskusyjny 1. 

Bezpieczeństwo i Odporność: Potencjał wykorzystania PPP w zapewnianiu integralności infrastruktury krytycznej

 

 • Krzysztof Kwiatkowski, Senator RP

 • Natalia Olszewska, Lider Zespołu PPP Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urząd Miasta Łodzi

 • Maciej Żywno, Wicemarszałek Senatu

 • Tomasz Kopiec, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego

 • Marcin Borek, Dyrektor Departamentu, PFR

12:40 Przerwa 20 minut 

13:00 Panel dyskusyjny 2.

Nowe Wyzwania, Nowe Odpowiedzi: PPP jako narzędzie adaptacji do zmieniających się zagrożeń dla Infrastruktury (w tym infrastruktury krytycznej)

 

 • Adriana Mierzwa- Bronikowska, DLA Piper (tbc)

 • Zbigniew Muszyński, Dyrektor Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (tbc)

 • Konrad Nowak, Prezes zarządu MPEC Olsztyn 

 • Grzegorz Rabsztyn, Europejski Bank Inwestycyjny (tbc)

 • Kraków

14:30 Przerwa 30 minut

15:00 Panel dyskusyjny 3.

Pięć kluczowych rekomendacji dla Nowego Rządu i potencjał rozwoju rynku PPP w Polsce

 • Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (tbc)

 • Agnieszka Gorgoń-Komor, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (tbc)

 • Tomasz Korczyński

 • Grzegorz Kaczorowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 • BGK

 

16:30 Lunch i zakończenie

Agenda