FL_PPP_logo.png
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Twitter

FORUM LIDERÓW PPP

KONFERENCJA HYBRYDOWA

17 CZERWCA 2021

CIC VARSO

 

AGENDA

10:00 Otwarcie konferencji - Sekretarz Stanu Waldemar Buda

Wiceminister Waldemar Buda, Pełnomocnik Rządu ds. PPP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

10:10 - 11:30 Zarządzanie projektami PPP - praktyczne przykłady realizowanych przedsięwzięć (panel dyskusyjny)

Jak budować atrakcyjność inwestycyjną miast i regionów? Jak pozyskać zainteresowanie inwestora i instytucji finansującej?

W jaki sposób przeprowadzić skuteczne konsultacje społeczne i uzyskać poparcie lokalnej społeczności?

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA - pierwszy poważny krok w kierunku PPP - analizy przedrealizacyjne (techniczne, prawno- organizacyjne i ekonomiczno -finansowe) kluczem do późniejszego sukcesu PPP. Wybór najbardziej optymalnego modelu realizacji (PPP vs metody tradycyjne)

Przygotowanie dokumentu Ocena efektywności (analiza interesariuszy, analizy techniczne, analizy ryzyka, analizy prawne, analizy rynkowe, analizy popytu, analizy ekonomiczno- finansowe, analiza Value For Money, podsumowanie) - kompetencje gmin i problem ewaluacji pracy doradców - jak prawidłowo zweryfikować otrzymaną dokumentację projektową? Czy jest możliwe wprowadzenie standaryzacji, która ułatwi samorządom weryfikację prac doradców?

Mechanizm kontrolowania i monitorowania projektu, w tym monitorowanie przedprojektowe i monitorowanie procesu

Zapisy umowy gwarantujące elastyczność w długim terminie, umowy bezpośrednie - znaczenie i zakres oraz zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej (okres budowy vs okres eksploatacji.

Ocena sukcesu inwestycji publicznych - dlaczego kryteria oceny PPP są bardziej wymagające niż kryteria dotyczące klasycznych form realizacji inwestycji. Analiza ex post jako materiał do badań porównawczych - w jaki sposób mogłaby być przeprowadzana?

11:30 Przerwa

10 minut

11:40 Benchmarking Infrastructure Development 

Fernanda Ruiz Nunez, Senior Infrastructure Economist, PPP Group, World Bank

12:00 - 13:00 Bankowalność projektów PPP - rola instytucji finansowej, benchmark finansowy i potencjał standaryzacji dokumentów (panel dyskusyjny)

Klasyczne i nowoczesne źródła finansowania inwestycji

Rola banku na etapie przygotowania i prowadzenia inwestycji. Ocena projektów inwestycyjnych, korzyści ze współpracy na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.

Jak ocenić bankowalność projektu? Czynniki pozytywnie i negatywnie wpływające na bankowalność PPP. W jaki sposób bank ocenia projekt? Procedury bankowe PPP, dokumenty wymagane do analizy i podstawowe postanowienia umowne wymagane przez banki.

Standaryzowane umowy PPP i klauzule umowne, długoterminowe zarządzanie projektem - elastyczność zapisów dostosowana do zmiennych czynników zewnętrznych

Elastyczność w mechanizmach płatności i podejściu do wynagrodzenia partnera prywatnego, w zależności od celów i specyfiki projektu. Wpływ mechanizmów płatności na ujmowania projektu w budżecie (jst, budżet centralny)

konstruowanie mechanizmów płatności w projektach plan PPP oraz PPP z elementów przychodów rynkowych (w tym mechanizm podziału korzyści), z uwzględnieniem macierzy podziału ryzyka i wpływu na klasyfikację projektu przez podmioty publiczne (budżetowy vs pozabudżetowy)

13:00 Przerwa

10 minut

13:10 - 14:00 PPP pakietowe (panel dyskusyjny)

Pakietowanie zadań inwestycyjnych - tworzenie pakietów składających się z mniejszych, jednorodnych zadań, które zbiorczo stawałyby się potencjalnie interesujące dla inwestorów i instytucji finansujących

Pakietowe PPP – pozytywną odpowiedzią na potrzebę grupowania mniejszych projektów w jedno większe atracyjne inwestycyjnie przedsięwzięcie.

Wydajność i możliwość uzyskania efektów skali oraz większego zainteresowania inwestycyjnego potencjalnych partnerów prywatnych.

Przyjęcie właściwej struktury organizacyjnej jako jedno z największych wyzwań pakietowego PPP?

Właściwe przygotowanie, a bankowalność pakietu PPP – kwestie praktyczne.

Brak kapitału społecznego główną barierą pakietowania PPP?

Pakietowe PPP – możliwe połączenie ze środkami UE?

14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

Networking

Bartosz Mysiorski, Centrum PPP

O KONFERENCJI

Dowiedz się więcej o konferencji i obejrzyj fotorelacje z poprzednich edycji wydarzenia.

flppp-66.jpg

W konferencji biorą udział najbardziej aktywni eksperci na rynku. 

Forum Liderów PPP to niezależna platforma wymiany doświadczeń między profesjonalistami posiadającymi praktyczne doświadczenie w realizacji najważniejszych inwestycji w Polsce i za granicą

EKSPERCI

RADA PROGRAMOWA

Bartosz Mysiorski Forum ppp

 

BARTOSZ MYSIORSKI

CENTRUM PPP

 

PRZEWODNICZĄCY RADY PROGRAMOWEJ

Senior PPP Development Manager w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wspiera również Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ponadto jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum PPP, organizacji pozarządowej od lat wspierającej rozwój polskiego rynku PPP.

 

IWONA BIERUT

URZĄD MIASTA GDAŃSKA

GRZEGORZ KACZOROWSKI

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

SŁAWOMIR LISTKIEWICZ

PEKAO SA

PATRYK DAROWSKI

BGK

TOMASZ KORCZYŃSKI

DENTONS

OPINIE UCZESTNIKÓW

Jak słusznie podkreślono, nie będzie rozwoju rynku PPP bez budowy wzajemnego zaufania obydwu sektorów. Tego typu konferencja to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale również poprzez wzajemne poznanie, budowanie wzajemnego zaufania. Gratuluję organizatorom.

Janina Pokrywa, Urząd Miasta Krakowa

Forum Liderów PPP jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie zagadnień PPP w Polsce. Ciekawe tematy, ciekawi ludzie, interesujące przykłady inspirujące do naśladowania. PPP jak najbardziej powinno się rozwijać w Polsce. Konieczne zmiany legislacyjne powinny ułatwić proces rozwoju.

Alicja Siemieniec- Bryńska

Garść inspirujących materiałów zarówno ze strony jednostek samorządowych, poprzez pryzmat oczekiwań JST ale również partnerów prywatnych.Dobrze zaakcentowane nacisk na prawidłowe ustrukturyzowanie podziału ryzyka.​

Daniel Rendzionek

Bardzo ciekawa konferencja. Zarówno dla przedstawicieli partnera publicznego i prywatnego.

Ewa Jakubczyk - Całus, PKF

Forum Liderów PPP stanowi dobra okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy aktywnymi uczestnikami rynku PPP.

Paweł Kuźma

II edycja Forum Liderów PPP umożliwia zapoznanie się z trendami i praktykami w przejrzysty sposób. Możliwość zapoznania się ze stroną publiczną i prywatną umożliwia obserwację najlepszych praktyk.

Piotr Zulwanowski

Bardzo ciekawe prelekcje w szczególności z sektora JST - najlepszy dowód na rzeczywiste realne korzyści z PPP

Agnieszka Szczerkowska

Konferencja interesująca pod względem praktycznym. Interesujące wystąpienia praktyków w formule PPP.

Marek Tomiak

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Screenshot 2019-04-26 at 20.22.21.png
MRiPR_horyzontalne_pl-01.png
Screenshot 2020-10-25 at 07.37.55.png
Screenshot 2020-10-13 at 11.23.56.png
logo Sopot.jpg
Screenshot 2019-04-26 at 22.26.03.png
Screenshot 2019-04-08 at 11.26.34.png
Screenshot 2019-04-26 at 22.27.42.png
Screenshot 2019-06-03 at 08.46.42.png
Screenshot 2019-06-03 at 10.28.19.png
GLM Logo-01.jpg
logo multiconsult PL.jpg
Screenshot 2020-10-13 at 11.07.22.png
Screenshot 2020-10-13 at 11.06.52.png
Screenshot 2020-10-13 at 11.21.41.png
LOGO_RGB_white-01.jpg
SPIU_logo_color.jpg
pl_ARMSA.jpg
architektura.info_Logo_www.jpg
Screen Shot 2018-04-05 at 09.58.23.png
logo_pk.jpg
Portal_Komunalny_nowe.png
Klub-Integracji-Europejskiej duze logo.p
sztuka architektury.jpg

KATALOG EKSPERTÓW

Sprawdź kto może zostać partnerem projektu inwestycyjnego

consulting

kancelarie prawne

doradztwo techniczne

Construction workers on work site

banki

doradztwo finansowe 

finansowanie inwestycji

City Center
Budimex

inwestorzy

firmy prywatne

firmy budowlane