• Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Twitter
 

FORUM LIDERÓW PPP

28.10.2020 | ONLINE

O KONFERENCJI

Dowiedz się więcej o konferencji i obejrzyj fotorelacje z poprzednich edycji wydarzenia.

flppp-8.jpg
 
AGENDA

FORUM LIDERÓW PPP - REWITALIZACJA I PROJEKTY DEWELOPERSKIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZRÓWNOWAŻONA

Konferencję poprowadzi Pani Dyrektor Joanna Jaroch- Pszeniczna z Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej

10:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji,

wystąpienie Gościa Honorowego, Pełnomocnika Rządu ds. PPP, Waldemara Budy, 

Wiceministra Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

10:10 Panel dyskusyjny 1:

Nowa Nadzieja. Dyskusja nt. potencjału wykorzystania modelu ppp i najlepszych praktyk w inwestycjach rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych 
Moderator: Katarzyna Sobiech - Grabka, Profesor SGH, Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Paneliści:

 • Katarzyna Pałubska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Bartosz Rozbiewski, Wydział Polityki Przestrzennej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy

 • Wojciech Ciurzyński, Prezes Multibud

 • Mirosław Nizio, Nizio Design International

11:10 Przerwa

11:30 Panel dyskusyjny 2:

10 punktów krytycznych w procedurze ppp - praktyczne podejście do projektów

Moderator: Adriana Mierzwa- Bronikowska

Paneliści:

 • Lilianna  Bogusz, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 • Agata Kozłowska, Investment Support

 • Rafał Cieślak, Radca prawny

 • Marcin Podlecki, Business Development Director, Mota-Engil Central Europe

12:30 Przerwa

12:40 Panel dyskusyjny 3:

Najlepsze praktyki w przygotowaniu i strukturyzacji projektów ppp w sektorze rewitalizacji. Konstrukcja umowy, budżet i zarządzanie projektem

Moderator: Alina Sarnacka

Paneliści:

 • Grzegorz Kaczorowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 • Marzena Rytel, Dyrektor CEE Infrastruktura, PwC

 • Sławomir Listkiewicz, Dyrektor Pekao S.A.

 • Maciej Kopański, Dyrektor Inwestycyjny Baltcap

 • Jacek Kosiński, Kancelaria Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

13:40 Przerwa

14:00 Podsumowujący Panel dyskusyjny 4:

Przyszłość ppp: podsumowanie wniosków z wcześniejszych paneli, komentarz na temat rynku, bilans udanych- nieudanych inwestycji i lekcje na przyszłość. Rynek ppp po COVID. Ryzyko polityczne w projektach ppp.

Moderator: Tomasz Korczyński

 • Anna Łopaciuk, Manager Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego, BGK

 • Maciej Żywno, Pełnomocnik Zarządu UNIBEP S.A. ds. PPP

 • Przemysław Szulfer, Warbud

 • Wojciech Ciurzyński, Prezes Multibud

flppp-66.jpg

W konferencji biorą udział najbardziej aktywni eksperci na rynku. 

Forum Liderów PPP to niezależna platforma wymiany doświadczeń między profesjonalistami posiadającymi praktyczne doświadczenie w realizacji najważniejszych inwestycji w Polsce i za granicą

PRELEGENCI

RADA PROGRAMOWA

Aleksandra Jadach - Sepioło

 • Grey LinkedIn Icon

Z-ca Dyrektora IRMiR

Ekonomistka, Specjalizuje się w realizacji zespołowych projektów doradczych z zakresu rewitalizacji, m.in. na rzecz Ministerstwa Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, a obecnie w projektach pilotażowych i w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, realizowanymi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. 

Alina Sarnacka

 • Grey LinkedIn Icon

Ekspert w zakresie ppp, posiada 25-letnie polskie i międzynarodowe doświadczenie w zakresie doradztwie finansowego i przygotowaniu projektów ppp, uzyskane w trakcie pracy w czołowych firmach doradczych: Booz Allen Hamilton, PwC oraz EY. Aktualnie jest niezależnym ekspertem, specjalizującym w doradztwie dotyczącym przygotowania projektów ppp.

Tomasz Korczyński

 • Grey LinkedIn Icon

Tomasz Korczyński, counsel, adwokat, współkieruje praktyką partnerstwa publiczno-prywatnego w warszawskim biurze Dentons. Jest także członkiem zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Uznawany jest za jednego z czołowych ekspertów-praktyków PPP w Polsce.

Bartosz Mysiorski

 • Grey LinkedIn Icon

Bartosz Mysiorski, Senior PPP Development Manager w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wspiera również Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ponadto jest Prezesem Zarządu Fundacji Centrum PPP, organizacji pozarządowej od lat wspierającej rozwój polskiego rynku PPP.

Violetta Drabik- Franiewska

 • Grey LinkedIn Icon

Wydawca i Redaktor Naczelny Magazynu Forum PPP – magazyn inwestycji publicznych to pierwszy i jedyny w Polsce fachowy magazyn o tematyce Partnerstwa Publiczno – Prywatnego oraz koncesji na roboty i usługi, publikowany od 2008 roku. Członek Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

KATALOG EKSPERTÓW

Sprawdź kto może zostać partnerem projektu inwestycyjnego

forum ppp

consulting

kancelarie prawne

doradztwo techniczne

Construction workers on work site
bank finansowanie

banki

doradztwo finansowe 

finansowanie inwestycji

City Center
Budimex

inwestorzy

firmy prywatne

firmy budowlane

REWITALIZACJA

CAŁKOWITA

WARTOŚĆ

PLANOWANYCH

INWESTYCJI REWITALIZACJA

W PPP

2 530 819 218,28 zł

City Street

WARTOŚĆ DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

REWITALIZACYJNYCH

W PPP

1 108 990 054,40 zł 

Colleagues Going Over Plans

WARTOŚĆ NAJDROŻSZEGO PLANOWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

W PPP

1 220 000 000,00 zł

OPINIE UCZESTNIKÓW

Jak słusznie podkreślono, nie będzie rozwoju rynku PPP bez budowy wzajemnego zaufania obydwu sektorów. Tego typu konferencja to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale również poprzez wzajemne poznanie, budowanie wzajemnego zaufania. Gratuluję organizatorom.

Janina Pokrywa, Urząd Miasta Krakowa

Forum Liderów PPP jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie zagadnień PPP w Polsce. Ciekawe tematy, ciekawi ludzie, interesujące przykłady inspirujące do naśladowania. PPP jak najbardziej powinno się rozwijać w Polsce. Konieczne zmiany legislacyjne powinny ułatwić proces rozwoju.

Alicja Siemieniec- Bryńska

Garść inspirujących materiałów zarówno ze strony jednostek samorządowych, poprzez pryzmat oczekiwań JST ale również partnerów prywatnych.Dobrze zaakcentowane nacisk na prawidłowe ustrukturyzowanie podziału ryzyka.​

Daniel Rendzionek

Bardzo ciekawa konferencja. Zarówno dla przedstawicieli partnera publicznego i prywatnego.

Ewa Jakubczyk - Całus, PKF

Forum Liderów PPP stanowi dobra okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy aktywnymi uczestnikami rynku PPP.

Paweł Kuźma

II edycja Forum Liderów PPP umożliwia zapoznanie się z trendami i praktykami w przejrzysty sposób. Możliwość zapoznania się ze stroną publiczną i prywatną umożliwia obserwację najlepszych praktyk.

Piotr Zulwanowski

Bardzo ciekawe prelekcje w szczególności z sektora JST - najlepszy dowód na rzeczywiste realne korzyści z PPP

Agnieszka Szczerkowska

Konferencja interesująca pod względem praktycznym. Interesujące wystąpienia praktyków w formule PPP.

Marek Tomiak

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon

Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl  | tel. +48 888 770 651

 
ORGANIZATOR: Agencja City Sp. z o.o. | www.agencjacity.pl
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000863810 |
NIP 5252839615|  ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa Śródmieście| © 2020 City Agencja Marketingowa