Forum Liderów PPP
Sep 23, 10:00 AM
Konferencja Online PAP
Forum Liderów PPP to najważniejsza konferencja biznesowa poświęcona współpracy między sektorem publicznym a prywatnym, w formule PPP i w innych formach partnerskich. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja gwarantuje dostęp do materiałów pokonferencyjnych.
 

WSTĘPNY ZARYS AGENDY

FORUM LIDERÓW PPP - REWITALIZACJA I PROJEKTY DEWELOPERSKIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZRÓWNOWAŻONA

Termin wydarzenia:  23.09.2020

Lokalizacja: Polska Agencja Prasowa, Warszawa Śródmieście

Przewodniczący Rady Programowej: Instytut Rozwoju Miast i Regionów

Konferencja online, streaming na stronie www.pap.pl

Moderator wydarzenia: tbc

 

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie i wprowadzenie Instytut Rozwoju Miast i Regionów

9:30 – 9:45 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Generalny Konserwator Zabytków

 

Moduł 1: ANALIZA SUKCESÓW I PORAŻEK W ZAKOŃCZONYCH PROJEKTACH DEWELOPERSKICH I REWITALIZACYJNYCH

Dyskusja na temat potencjału wykorzystania modelu PPP i najlepszych praktyk w inwestycjach rewitalizacyjnych, z uwzględnieniem projektów deweloperskich i koncepcji przestrzeni zrównoważonych na przykładzie UM Gdańska i UM Warszawy

9:45 - 10:00 Najwyższa Izba Kontroli

10:00 - 10:20 Prelekcja 1 (20min) Urząd Miasta Wrocławia

10:20 - 10:40 Prelekcja 2 (20min) Urząd Miasta Gdańska

11:00 - 11:20 Prelekcja 3 (20min) partner prywatny

Przerwa 20 min

11:20 - 12:20 Debata z udziałem prelegentów

Moderator:

Moduł 2: EFEKTYWNA REALIZACJA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W FORMULE PPP W OBECNEJ SYTUACJI, OCENA EFEKTYWNOŚCI, VALUE FOR MONEY

12:20 - 12:40 Prelekcja 4 (20min) Urząd Miasta Warszawy (Projekt 1)

12:40 - 13:00 Prelekcja 5 (20min) instytucja finansująca

13:00 - 13:20 Prelekcja 6 (20min) partner prywatny

 

12:40 - 13:40 Debata z udziałem prelegentów: 10 punktów krytycznych w procedurze PPP - praktyczne podejście do projektów

Moderator: Alina Sarnacka 

Przerwa 20 min

 

Moduł 3: PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU PPP W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH, MIESZKANIOWYCH I DEWELOPERSKICH

14:00 - 14:20 Prelekcja 7 (20min) Urząd Miasta Warszawy (Projekt 2)

14:20 - 14:40 Prelekcja 8 (20min) znaczenie analizy technicznej

14:40 - 15:00 Prelekcja 9 (20min) Agata Kozłowska, Inves

15:00 Zakończenie

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

 Instytut Rozwoju Miast i Regionów

 Alina Sarnacka

 Rafał Cieślak

 Tomasz Korczyński

 Bartosz Mysiorski

 Forum PPP - magazyn inwestycji publicznych

 Urząd Miasta Szczecina

STOLIKI EKSPERCKIE
Podczas konferencji dostępne będą stoliki eksperckie przy których można będzie uzyskać indywidualną poradę w zakresie realizacji projektów w formule ppp
NETWORKING
Przerwy networkingowe przy śniadaniu i lunchu pozwalające na nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych
 
 

Trzecia konferencja ppp odbyła się dnia 19 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie.

 

W wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Tematem przewodnim konferencji była infrastruktura transportowa, w tym budowa dróg i autostrad oraz infrastruktury towarzyszącej (mostów, parkingów, elektromobilności) jak również budowa portów. Wydarzenie objęte zostało Patronem Honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównym Patronem Medialnym została Rzeczpospolita.

 

Wśród Prelegentów wystąpili: Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Dyrektor w Banku Gospodarstwa Krajowego. Stronę publiczną realizującą liczne projekty w modelu PPP reprezentowała Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Wiceprezydent Miasta Sopotu i Dyrektor Marketingu Portu Gdynia. Wśród gości honorowych oraz panelistów pojawił się Prezydent Olsztyna oraz Prezes Egis Projects, Burmistrz Podkowy Leśnej, Dyrektor Lafarhe Holcim, Dyrektorzy PWC, Dyrektor AECOM, Starosta Bytowski, Starosta gostyński, Dyrektor NDI, Dyrektor Panek Carshaing, Dyrektor Gulermak oraz Mota Engil Central Europe. W konferencji wzięły udział największe światowe korporacje doradcze i kancelarie prawne oraz liczni przedstawiciele sektora publicznego. Patronem merytorycznym konferencji była pani Alina Sarnacka z Centrum PPP.

O KONFERENCJI

Spotkanie sektora publicznego z biznesem. Forum Liderów PPP to cykl konferencji łączących sektor publiczny z prywatnym, organizowanych od roku 2016 w siedzibie UOKiK pod Patronatem Honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP. 

Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych. 

Wydarzenie kierowane jest do:

 • decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych

 • jednostek samorządu terytorialnego 

 • związków samorządów terytorialnych

 • spółek skarbu państwa

 • organów administracji rządowej

 • jednostek badawczo-rozwojowych

 • zarządów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

 • państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

 • państwowych szkół wyższych

 • państwowych lub samorządowych instytucji kultury

 • firm prywatnych 

 • kancelarii

 • firm doradczych

 • przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych

 • banków

 • spółek handlowych

 • środowiska naukowego

 • ekspertów w zakresie PPP

 

Forum Liderów PPP to najważniejsza konferencja cykliczna w obszarze partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce. Celem konferencji jest  popularyzacja modelu realizacji inwestycji publicznych za pomocą formuły partnerstwa publiczno- prywatnego, oraz interpretacja aktualnych przepisów prawnych, podatkowych i identyfikacja najlepszych praktyk wynikających ze skutecznie zrealizowanych przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla lokalnych społeczności. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego.

Zobacz poprzednie edycje.

KATALOG EKSPERTÓW

Sprawdź kto może zostać partnerem projektu inwestycyjnego

consulting

kancelarie prawne

doradztwo

Construction workers on work site

inwestorzy

firmy prywatne

banki, firmy budowlane

City Center

smart city

innowacyjne rozwiązania

miasto zrównoważone

otoczenie biznesu

Jak słusznie podkreślono, nie będzie rozwoju rynku PPP bez budowy wzajemnego zaufania obydwu sektorów. Tego typu konferencja to nie tylko miejsce wymiany doświadczeń, ale również poprzez wzajemne poznanie, budowanie wzajemnego zaufania. Gratuluję organizatorom.

Janina Pokrywa, Urząd Miasta Krakowa

Forum Liderów PPP jest najważniejszym wydarzeniem w dziedzinie zagadnień PPP w Polsce. Ciekawe tematy, ciekawi ludzie, interesujące przykłady inspirujące do naśladowania. PPP jak najbardziej powinno się rozwijać w Polsce. Konieczne zmiany legislacyjne powinny ułatwić proces rozwoju.

Alicja Siemieniec- Bryńska

Garść inspirujących materiałów zarówno ze strony jednostek samorządowych, poprzez pryzmat oczekiwań JST ale również partnerów prywatnych.Dobrze zaakcentowane nacisk na prawidłowe ustrukturyzowanie podziału ryzyka.​

Daniel Rendzionek

Bardzo ciekawa konferencja. Zarówno dla przedstawicieli partnera publicznego i prywatnego.

Ewa Jakubczyk - Całus, PKF

Forum Liderów PPP stanowi dobra okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy aktywnymi uczestnikami rynku PPP.

Paweł Kuźma

II edycja Forum Liderów PPP umożliwia zapoznanie się z trendami i praktykami w przejrzysty sposób. Możliwość zapoznania się ze stroną publiczną i prywatną umożliwia obserwację najlepszych praktyk.

Piotr Zulwanowski

Bardzo ciekawe prelekcje w szczególności z sektora JST - najlepszy dowód na rzeczywiste realne korzyści z PPP

Agnieszka Szczerkowska

Konferencja interesująca pod względem praktycznym. Interesujące wystąpienia praktyków w formule PPP.

Marek Tomiak

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 

Kontakt  e-mail: konferencja@forumliderowppp.pl | Warszawa | tel. +48 888 770 651

ORGANIZATOR: Kamila Król | www.agencjacity.pl | MGI MICHAŁ GRABIŃSKI | 
© 2020 City Agencja Marketingowa