top of page

Projekty klimatyczne w PPPMODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PŁOCKUInwestycja obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie kompleksowej modernizacji energetycznej 27 obiektów użyteczności publicznej na terenie Płocka, mającej na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Partner Prywatny zobowiązał się przez okres obowiązywania umowy PPP, do zapewnienia finansowania przedsięwzięcia, tj. do pokrycia kosztów prac projektowych, robót budowlanych, zakupu, montażu i obsługi odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji.


Środki pieniężne na wynagrodzenie Partnera Prywatnego pochodzą w całości z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej. Podmiot Publiczny nie przewiduje innych płatności na rzecz Partnera Prywatnego. Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w listopadzie 2015 r., a okres trwania umowy mija w sierpniu 2033 r.


ENERGOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W SOSNOWCU

Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz w Mieście Sosnowiec

W ramach projektu, na osiedlu Juliusz w Sosnowcu, przeprowadzono termomodernizację 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych i budynku żłobka. Do mieszkań została doprowadzona instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odnowiono także pomieszczenia służące wcześniej za składy węgla oraz doprowadzono do wszystkich ponad 500 mieszkań sieć ciepłowniczą. W efekcie zlikwidowano prawie tysiąc przestarzałych węglowych pieców, ograniczając emisję pyłów o ponad 81 ton rocznie, a emisję dwutlenku węgla o ponad 8 tys. ton.

Ważną częścią tego projektu było wprowadzenie innowacyjnego systemu zarządzania ciepłem na tym obszarze, w ramach którego przez osiem lat partner prywatny zagwarantował określoną ilość ciepła, zużywanego w tym okresie przez mieszkańców, przy zachowaniu pełnego komfortu cieplnego. Dzięki zaawansowanemu systemowi monitoringu i zarządzania zadeklarowane parametry zużycia ciepła nie są przekraczane, a mieszkańcy oszczędzają na rachunkach za ciepło.

Inwestycja warta ok. 10 ml zł to efekt umowy podpisanej pomiędzy Miejskim Zakładem Zasobów Lokalowych a Zakładem Energetyki Cieplnej w Katowicach.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w czerwcu 2017 r., a okres trwania umowy mija w czerwcu 2026 r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W ZGIERZU

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Zgierza.

W ramach projektu kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych, zostały wykonane szeroko zakrojone prace budowlane poprawiające efektywność energetyczną 24 placówek oświatowych w tym żłobka miejskiego, przedszkoli, szkół oraz basenu zlokalizowanych na terenie Miasta Zgierza. W wyniku przeprowadzenia termomodernizacji przewidywana średnia oszczędność energetyczna wyniesie nawet 60%.

Projekt jest realizowany w formule hybrydowej, co oznacza że finansowanie pochodzi ze środków własnych Partnera Prywatnego, a podmiot publiczny wniósł wkład w postaci dofinansowania na realizację przedsięwzięcia ze środków unijnych.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w styczniu 2017 r., a okres trwania umowy mija w marcu 2034 r


KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Karczew i obejmuje kompleksową termomodernizacją 10 budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli oraz ośrodka zdrowia. Początkowo planowano termomodernizację 11 budynków i taki przedmiot zamówienia określono w ogłoszeniu o zamówieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego materiału. Jeden budynek został odrzucony podczas dialogu konkurencyjnego, w związku z niską opłacalnością tego przedsięwzięcia.


REMONT SIECI I UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ZĄBKACH

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki.

W ramach projektu PPP, na terenie Miasta Ząbki wymieniono na oprawy LED ponad 2300 opraw, dzięki czemu poprawiono równomierność natężenia oświetlenia. Wymiana oświetlenia, przyczyniła się także do zmniejszenia liczby skrzynek oświetlenia nocnego o połowę, co przełożyło się na oszczędności kosztów zakupu energii nawet o 50 %.

Oświetlenie sterowane jest za pomocą programowalnego sterownika wraz z analizatorem sieci, umożliwiającym zdalne odczyty parametrów sieci za pomocą sieci GSM/GPRS. Wszystkie oprawy mają wbudowany moduł umożliwiający redukcję mocy w godzinach nocnych. Szafy oświetlenia zostały wyposażone w moduły kompensacji mocy biernej.

Oprócz oszczędności wynikających ze znacznego obniżenia mocy opraw, dodatkowe oszczędności zostaną uzyskane poprzez zmniejszenie mocy przyłączeniowej oraz redukcji liczby liczników energii – co przełoży się na zmniejszenie opłat stałych dla dostawców energii.

Zmodernizowane, lepsze oświetlenie wpływa na poprawę komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa na ząbkowskich ulicach. Ponadto zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Zmiana źródeł światła na LED oznacza również zmniejszenie awaryjności oraz obniżenie kosztów konserwacji.

Koszty modernizacji oświetlenia pokrył podmiot prywatny, który miasto wyłoniło w postępowaniu konkurencyjnym.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w listopadzie 2017 r., a okres trwania umowy mija w listopadzie 2025 r.


BUDOWA LINII TRAMWAJOWEJ KST

Inwestycja związana z budową nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju przygotowywana jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Celem inwestycji jest stworzenie łącznika w istniejącej sieci tramwajowej, który bezpośrednio połączy centralnie położoną dzielnicę Czyżyny z północną dzielnicą Mistrzejowice. Łączna długość tego odcinka to ok. 4 526 m. Projekt obejmować będzie budowa linii tramwajowej podwójnego toru wraz z siecią trakcyjną, przystankami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną (m.in. podstacje, sterowanie ruchem, informacja).

Projekt ma na celu w szczególności zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu.

Zatrudnieni przez MFiPR doradcy wspierają projekt w procesie wyboru partnera prywatnego w zakresie aspektów prawnych, finansowych oraz technicznych od czerwca 2017 r.


BUDOWA I EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MŁAWIE

Projekt budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków, ma na celu zapewnienie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych z Miasta Mława. Partner Prywatny zobowiązany został do prowadzenia starej instalacji z równoległym zaprojektowaniem, zbudowaniem, sfinansowaniem i prowadzeniem nowej instalacji. Łączny czas trwania umowy to 33 lata, z czego 3 lata to prowadzenie starej oczyszczalni, a także zaprojektowanie i zbudowanie nowej.

Umowa PPP została podpisana z wykonawcą w lipcu 2016 r., a okres trwania umowy mija w styczniu 2049 r.


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIASTOWIE

Celem projektu jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Po wykonaniu robót budowlanych, partner prywatny odpowiedzialny będzie za świadczenie usług w zakresie technicznego utrzymania infrastruktury oraz zarządzania energią przez następne 20 lat.

Uroczyste otwarcie nowej części szkoły nastąpiło 1 września 2020 r.

W ramach przebudowy powstał nowoczesny, trzykondygnacyjny gmach dydaktyczny.

Obok szkoły została wzniesiona hala sportowa o powierzchni 1200 m2 i widowni na 300 osób.

Dzięki zastosowaniu gruntowych pomp ciepła, dla których źródłem ogrzewania jest 69 odwiertów o głębokości 135 metrów, placówka mocno ograniczyła emisje zanieczyszczeń. Ponadto na dachu szkoły zainstalowano panele fotowoltaiczne, które w większości zaspokoją potrzeby kompleksu na energię elektryczną. We wnętrzu zastosowano nowoczesną wentylację, która filtruje powietrze.

Mieszcząca się obok liceum hala sportowa jest jednocześnie Miejskim Centrum Sportu dostępnym dla mieszkańców miasta.

W murach placówki będzie miała swoją siedzibę także multimedialna biblioteka publiczna.

Rozbudowa zajęła 16 miesięcy od rozpoczęcia prac budowlanych. Obecnie trwa drugi etap inwestycji, jakim jest dostosowanie do tego samego standardu starego budynku liceum.

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page