top of page

Pakietowe PPP

Pakietowe PPP jest odpowiedzią na potrzebę grupowania mniejszych projektów w jeden większy. Takie podejście do realizacji zadań publicznych jest w stanie przynieść korzyści skali, również dlatego, że spotyka się z większym zainteresowaniem Partnerów Prywatnych niż jednostkowe projekty o małej skali.

Wyzwaniem dla grupowania projektów w jeden pakiet jest przyjęcie właściwej struktury organizacyjnej, która będzie zapewniać efektywne przygotowanie Projektu i nadzór nad jego realizacją przy jednoczesnym uwzględnieniu postulatów instytucji zapewniających Projektowi finansowanie.Pakietowe PPP ma za zadanie zapewnić realizację małych projektów PPP, dla których rynek inwestycyjny nie miałby oferty. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne z perspektywy małego miasta czy gminy gdzie częściej realizowane są niewielkie, pod względem budżetu projekty. Przygotowanie, głównie analityczne, a następnie przeprowadzenie takiego projektu bywa trudne. Równie trudne jest znalezienie partnera zainteresowanego małym projektem skłonnym do udziału w postępowaniu PPP. Połączenie się kilku podmiotów w celu zrealizowania pakietu takich projektów jest więc wyjściem w kierunku inwestorów, którzy są gotowi by w takie PPP wejść. Małym projektom trudno jest się przebić i doprowadzić do momentu, w którym mogłyby zostać zrealizowane. Pakietowe PPP jest więc świetnym pomysłem na to, żeby wyjść z impasu i w takim pakiecie uzyskać skalę, która zainteresuje instytucje finansowe oraz inwestora mającego doświadczenie w przeprowadzeniu projektu w tej formule.W Polsce aktualnie prowadzone jest pakietowe PPP w Wałbrzychu i Lublińcu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wybrało firmy, które zajmą się kompleksowym doradztwem dla tzw. pakietowego PPP, dwóch projektów:

– budowy letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha,

– budowy krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu.

Określenie zakresu współpracy, w tym rozstrzygnięcie, czy projekt będzie realizowany na podstawie jednej umowy PPP czy większej ich liczby, będzie przedmiotem analiz na etapie oceny efektywności.


Usługi realizowane będą w 11 etapach:

I. Przeprowadzenie Oceny Efektywności realizacji Projektu pakietowego w modelu PPP,

II. Przygotowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym i projektów odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych,

III. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

IV. Dialog z podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia o PPP oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert,

V. Składanie i ocena ofert,

VI. Przygotowanie i zawarcie umowy/umów o partnerstwie publicznoprywatnym,

VII. Zamknięcie finansowe Projektu pakietowego,

VIII. Opracowanie raportu końcowego prezentującego najlepsze praktyki stosowane w przygotowaniu Projektu pakietowego,

IX. Przygotowanie podręcznika zarządzania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,

X. Obsługa spraw związanych z odwołaniami wnoszonymi do Krajowej Izby Odwoławczej,

XI. Dodatkowe wsparcie doradcze dla Zamawiającego i Promotorów.

50 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page