top of page

Pakietowe PPP

Pakietowe PPP jest odpowiedzią na potrzebę grupowania mniejszych projektów w jeden większy. Takie podejście do realizacji zadań publicznych jest w stanie przynieść korzyści skali, również dlatego, że spotyka się z większym zainteresowaniem Partnerów Prywatnych niż jednostkowe projekty o małej skali.

Wyzwaniem dla grupowania projektów w jeden pakiet jest przyjęcie właściwej struktury organizacyjnej, która będzie zapewniać efektywne przygotowanie Projektu i nadzór nad jego realizacją przy jednoczesnym uwzględnieniu postulatów instytucji zapewniających Projektowi finansowanie.


Więcej na ten temat >>>


Pakietowe PPP ma za zadanie zapewnić realizację małych projektów PPP, dla których rynek inwestycyjny nie miałby oferty. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne z perspektywy małego miasta czy gminy gdzie częściej realizowane są niewielkie, pod względem budżetu projekty. Przygotowanie, głównie analityczne, a następnie przeprowadzenie takiego projektu bywa trudne. Równie trudne jest znalezienie partnera zainteresowanego małym projektem skłonnym do udziału w postępowaniu PPP. Połączenie się kilku podmiotów w celu zrealizowania pakietu takich projektów jest więc wyjściem w kierunku inwestorów, którzy są gotowi by w takie PPP wejść. Małym projektom trudno jest się przebić i doprowadzić do momentu, w którym mogłyby zostać zrealizowane. Pakietowe PPP jest więc świetnym pomysłem na to, żeby wyjść z impasu i w takim pakiecie uzyskać skalę, która zainteresuje instytucje finansowe oraz inwestora mającego doświadczenie w przeprowadzeniu projektu w tej formule.W Polsce aktualnie prowadzone jest pakietowe PPP w Wałbrzychu i Lublińcu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wybrało firmy, które zajmą się kompleksowym doradztwem dla tzw. pakietowego PPP, dwóch projektów:

– budowy letniego parku wodnego – miejsca rekreacji dla mieszkańców Wałbrzycha,

– budowy krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu.

Określenie zakresu współpracy, w tym rozstrzygnięcie, czy projekt będzie realizowany na podstawie jednej umowy PPP czy większej ich liczby, będzie przedmiotem analiz na etapie oceny efektywności.


Usługi realizowane będą w 11 etapach:

I. Przeprowadzenie Oceny Efektywności realizacji Projektu pakietowego w modelu PPP,

II. Przygotowanie projektu ogłoszenia o zamówieniu publicznym i projektów odpowiedzi na pytania partnerów prywatnych,

III. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

IV. Dialog z podmiotami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia o PPP oraz przygotowanie zaproszenia do składania ofert,

V. Składanie i ocena ofert,

VI. Przygotowanie i zawarcie umowy/umów o partnerstwie publicznoprywatnym,

VII. Zamknięcie finansowe Projektu pakietowego,

VIII. Opracowanie raportu końcowego prezentującego najlepsze praktyki stosowane w przygotowaniu Projektu pakietowego,

IX. Przygotowanie podręcznika zarządzania umową o partnerstwie publiczno-prywatnym,

X. Obsługa spraw związanych z odwołaniami wnoszonymi do Krajowej Izby Odwoławczej,

XI. Dodatkowe wsparcie doradcze dla Zamawiającego i Promotorów.

47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page