top of page

Nowe źródła finansowania inwestycji w PPP według WAPPP

Zaktualizowano: 23 maj 2023

Jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat pracy w filantropii nauczyłem się jednej rzeczy, to tego, że partnerstwa są kluczem do stawienia czoła wyzwaniom naszych czasów w skuteczny sposób. Żadna pojedyncza organizacja nie jest w stanie rozwiązać problemu zmian klimatycznych, niesprawiedliwości społecznej, polaryzacji społeczeństw, zająć się kwestią bezpieczeństwa żywnościowego, zaangażować się w cele zrównoważonego rozwoju i tak dalej.


Sektor filantropii odczuł to bardzo mocno podczas pandemii i wielu aktorów w tej dziedzinie otworzyło się na nowe poziomy współpracy z innymi filantropiami, sektorem przedsiębiorstw i władzami publicznymi. W Europie ponad 140 000 fundacji pożytku publicznego – zinstytucjonalizowanej filantropii – działa na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, wydając nieco ponad 60 miliardów euro rocznie. Inwestują swoje dotacje – niektóre coraz częściej w możliwości inwestycyjne związane z misją – i przekazują darowizny poprzez dotacje. Zazwyczaj przyjmują perspektywę długoterminową i ze względu na swój charakter są gotowi do podejmowania ryzyka i pilotowania innowacyjnych pomysłów. W przypadku niektórych fundacji wywołanie zmian transformacyjnych jest ogólnym celem, a większość fundacji chce osiągnąć znaczący wpływ na społeczeństwo wokół swojego obszaru misji.
Miałem okazję dołączyć do dorocznego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Jednostek i Profesjonalistów ds. PPP (WAPPP) w czerwcu, gdzie rola partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) w kontekście infrastruktury odpornej na klimat w akcie suspensu z klimatem omawiano adaptację i sprawiedliwość społeczną w okresie poprzedzającym COP27 w Egipcie. Globalna filantropia wkrótce włączy się do głównego nurtu działań na rzecz klimatu dzięki wspólnemu ruchowi Philea i WINGS #FilanthropyForClimate z ponad 550 sygnatariuszami, a liczba ta rośnie z każdym tygodniem. Doceniam wyjątkową rolę fundamentów w łączeniu kropek w kierowaniu rozwiązaniami przekrojowymi między obszarami, które zbyt długo były analizowane w silosach, w tym sektorem budowlanym, łańcuchem dostaw tekstyliów, przemysłem spożywczym, mobilnością i transformacją energetyczną. wybitny potencjał dźwigni dla zmian i wpływu na przestrzeń PPP.


Na kongresie WAPPP stało się jasne, że koncepcja „partnerstwa publiczno-prywatnego” (PPP) rozwinęła się imponująco między sektorem zysku a władzami publicznymi w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Sektor non-profit, aw szczególności filantropie, dopiero teraz zaczynają eksplorować pełny potencjał PPP na większą skalę. Sesja „Rosnąca rola inicjatyw sektora prywatnego i filantropii w rozwoju PPP w zakresie infrastruktury krytycznej o oddziaływaniu społecznym” podkreśliła trzy powody, dla których „partnerstwa publiczno-prywatne – filantropia – partnerstwo” stają się bardziej powszechne:


1. Podążając za doświadczeniami pandemii iw świetle złożoności wyzwań, przed którymi stoi nasz świat, filantropi aktywnie poszukują nowych sojuszy do przyłączenia się, aby zwiększyć zrównoważony wpływ. Aby wesprzeć sektor filantropii w tej podróży, „inicjatywa partnerska” (TPI) przedstawiła niedawno raport mający na celu opracowanie „strategii i zdolności instytucjonalnych wymaganych do maksymalizacji wpływu fundacji poprzez partnerstwa i przywództwo systemowe”.


Podejście to sugeruje cztery role fundacji w partnerstwach, do których przeczytania zapraszam w rozszerzeniu o partnerstwa publiczno-prywatne:


Fundacje jako zaufany partner: fundacje wykraczają poza finansowanie projektów i stają się prawdziwymi partnerami z kluczowymi grantobiorcami

Fundamenty jako łącznik: fundacje pośrednik współpraca

Fundacje wspierające partnerstwa wielopodmiotowe: fundacje przystępują do partnerstw wielopodmiotowych i wspierają je

Fundacje liderem systemu: fundacje inicjują i napędzają wielostronne partnerstwa na rzecz transformacji systemu

2. Stale powiększająca się infrastruktura funduszy lokalnych osiąga poziom, który daje szansę PPP na angażowanie się i współpracę z lokalnymi mieszkańcami. Liczba funduszy lokalnych rośnie w całej Europie i poza nią. W Europie istnieje około 900 funduszy lokalnych w 23 krajach. Fundusze lokalne to instytucje non-profit, które mobilizują i inwestują środki techniczne i finansowe na określonym obszarze geograficznym. Odgrywają ważną rolę katalizatora, przyczyniając się do rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w swojej okolicy. Ich zdolność łączenia obywateli, sektora prywatnego i władz lokalnych jest wyjątkowa i potężna, jak pokazuje przykład Bukareszteńskiej Fundacji Społecznościowej, która wspólnie z bankiem ING ustanowiła Bukareszteńską Platformę Ekologiczną, przestrzeń do dialogu, stwarzającą możliwości współpracy i zapewniania innowacyjne pojazdy do finansowania.


3. Władze publiczne zdają sobie sprawę z własnych ograniczonych zasobów i pilnej potrzeby stawienia czoła wyzwaniom, przed którymi stoimy jako społeczeństwo, że mają możliwość przyspieszenia zmian transformacyjnych i pozyskania finansowania poprzez bliższe zaangażowanie się w sektor filantropii. Unijny program InvestEU przewiduje instrument gwarancyjny dla fundacji współinwestujących i współfinansowanych w obszarach takich jak klimat, sprawiedliwość społeczna i demokracja, a planowana jest realizacja 10-letniej mapy drogowej Komisji Europejskiej zatytułowanej „Plan działania na rzecz gospodarki społecznej” ten nowy poziom partnerstwa, jak przedstawiono w artykule Georgii Efremovej z Komisji Europejskiej, zatytułowanym „Filantropia w UE: Wspólnie zapewniamy Europie lepszą przyszłość”.


Dobrym wskaźnikiem na kolejną ważną rzecz na drodze PPP jest fakt, że najbardziej dynamiczny, finansowany ze środków publicznych organ koordynujący i innowacyjny w Europie, Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Climate KIC, coraz częściej współpracuje z sektorem filantropii, aby stać się jednym z największych partnerstw publiczno-prywatnych w Europie, aby wdrożyć działania na rzecz klimatu w podejściu systemowym na dużą skalę.


Pytanie zatem brzmi: jak należy kształtować PPP, aby fundacje łączyły się z PPP na nową skalę?


Aby tak się stało, musimy (a) zainwestować w relacje oparte na zaufaniu między wszystkimi zaangażowanymi partnerami, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla sposobu działania fundacji, (b) upewnić się, że zwracamy się do fundacji poza finansowaniem, aby zapewnić wszystko, co mają do zaoferowania fundacje do PPP, w tym dogłębnej wiedzy, wybitnych sieci eksperckich, siły zgromadzeń, lokalnych powiązań i zdolności do stymulowania innowacji oraz (c) opracowania ram PPP obejmujących odpowiednie zachęty dla bardzo specyficznych potrzeb fundacji, jeśli chodzi o dopasowanie do ich społeczeństwa wpływ, jak również ich cele finansowania.


Max von Abendroth jest byłym dyrektorem wykonawczym Dafne, europejskiej organizacji patronackiej filantropii, reprezentującej 10 000 fundacji pożytku publicznego w całej Europie. Rozwinął reprezentację interesów europejskiego sektora filantropijnego i stworzył możliwości dla nowych partnerstw publiczno-prywatnych dla całego sektora filantropijnego, takich jak Program InvestEU. Max kieruje także Forum WAPPP na temat filantropii w PPP.


źródło https://www.alliancemagazine.org/blog/gathering-momentum-for-philanthropy-to-engage-in-public-private-partnerships/


17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page