top of page

IRMiR przeprowadza ewaluację polityki Rządu w kwestii PPP

Zaktualizowano: 12 kwi 2022

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ewaluacji wygrało konsorcjum Instytut Rozwoju Miast i Regionów i LB&E Spółka z o.o. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego nt. oceny realizacji Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. . Rezultatem ewaluacji powinny być rekomendacje zmian w zakresie zarządzania procesem wdrażania Polityki, w tym zmian w zakresie ukierunkowania wsparcia przewidzianego w Polityce. Rekomendacje powinny przełożyć się na sformułowanie nowego katalogu działań, które trafnie odpowiedzą na realne potrzeby rynku PPP i podniosą skuteczność realizacji Polityki.
Zamówienie ogłoszone w marcu zawiera informację, że raport powinien zostać dostarczony w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z czym możemy się spodziewać wyników pod koniec sierpnia 2021 roku.

23 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page