top of page

Baltcap: cały projekt w jednej firmie

Zaktualizowano: 19 lip 2021


BaltCap odpowiada za całość procesu związanego z przygotowaniem, sfinansowaniem, realizacją inwestycji jak również za dotrzymanie uzgodnionych wskaźników jakościowych w trakcie trwania wieloletniego okresu umowy. Czytaj na stronie Biznes Info >>>
Na czym polega działalność BaltCap?

BaltCap jest działającym od ponad 25 lat funduszem typu private equity. Od 2017 roku BaltCap zarządza funduszem infrastrukturalnym, którego wiodącymi udziałowcami jest Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Fundusz Infrastrukturalny BaltCap inwestuje w długim horyzoncie czasowym w przedsięwzięcia związane z dostarczaniem szeroko rozumianych dóbr publicznych, ochronę środowiska i OZE, szeroko rozumianą przestrzenią publiczną i jakością życia mieszkańców.


Czy można prosić o podanie przykładów projektów realizujących te założenia?

Obszar geograficzny działalności funduszu infrastrukturalnego to Litwa, Łotwa, Estonia i Polska. Najwięcej zawartych umów mamy na Litwie i w Polsce.

Bardzo często są to projekty w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego, które doskonale realizuje założenia inwestycyjne głównych udziałowców. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu, strukturyzacji i realizacji projektów z szeregu obszarów kompetencyjnych takich jak efektywność energetyczna, oświetlenie, ciepłownictwo, OZE, edukacja, bezpieczeństwo i transport.

Zawsze staramy się, aby formuła prawna projektów, jak i dobór partnerów technologicznych, był jak najlepiej dostosowany do specyfiki zadania. W Wilnie spółka zależna BaltCap zaprojektowała, sfinansowała, i wybudowała szkołę podstawową dla 800 uczniów, która następnie na okres ponad 20 lat została wynajęta przez lokalnego operatora szkolnego.

W projektach związanych z budynkami przedszkolnymi i szkolnymi szczególny nacisk kładziemy na jakość przestrzeni, w jakiej dzieci będą spędzać większą część dnia. Nie ograniczamy się jednak tylko do dobrej jakościowo, przyjaznej architektury i wystroju wnętrz. Dzięki doborowi materiałów wykończeniowych możemy zapewnić lepszy komfort akustyczny, zaś wybór systemów technicznych pozwala zapewnić lepsza jakość powietrza w salach. Dbamy też o jakość terenów wokół budynków jak i o zaplanowanie odpowiedniej infrastruktury sportowej.

Projekty w formule PPP z obszaru oświetlenia ulicznego realizujemy w Polsce w Kobylnicy i Miedźnie zaś PPP w efektywności energetycznej to projekty w Kownie i Mielnie. Ten ostatni jest szczególnie interesujący, gdyż jest to przykład hybrydowego PPP.


Na czym polega ten typ projektów hybrydowych?

Projekty tego typu zakładają, że część środków na pokrycie opłaty za dostępność pochodzi ze środków dotacyjnych. W przypadku projektu w Mielnie są to środki pochodzące z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, które pozwolą na sfinansowanie ... czytaj dalej>>>

165 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page