top of page

2021 prognozy dla ppp według Pani Marzeny Rytel z PwC


Ekspert ds. ppp, Marzeny Rytel z PwC, określiła spodziewany kierunek rozwoju rynku ppp w czasie trwającej pandemii.


Co przyniesie rok 2021?Obecnie trudno jest określić, w jakim kierunku pójdzie rynek, co będzie standardem, a co stanie się rozwiązaniem historycznym. Kryzys związany z pandemią COVID-19 niewątpliwie doprowadzi do innego spojrzenia na ryzyko projektów oraz stosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, natomiast działania podejmowane w celu wsparcia gospodarki będą miały istotny wpływ na możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Infrastruktura może odgrywać bezpośrednią rolę w stymulowaniu gospodarki i utrzymaniu zatrudnienia. Wiele rządów stoi więc przed dylematem, czy w ramach działań naprawczych po COVID-19 zwiększyć wydatki na infrastrukturę, traktując je jako sposób na pobudzenie gospodarek, czy też, paradoksalnie, zmniejszyć wydatki na infrastrukturę. Niektóre rządy planują inwestycje infrastrukturalne, jednakże możliwości finansowania infrastruktury przez sektor publiczny zmniejszają się wraz z podwyższonym poziomem długu publicznego, który może ograniczyć zakres dalszego wsparcia w ramach programów stabilizacyjnych i stymulacyjnych. W celu stymulowania gospodarki należałoby wyjść na rynek z projektami praktycznie gotowymi do realizacji, pozwalającymi na szybkie wdrożenie. Czy PPP ze swoją specyfiką jest odpowiednim rozwiązaniem? Projekty PPP oparte o ryzyko popytu okazały się ogromnie podatne na wstrząs, jakim jest pandemia COVID-19. W okresie lockdownu, nawet jeśli infrastruktura funkcjonowała, to zakres działania był znacząco ograniczony, a przychody w formie opłat pobieranych od użytkowników były niewspółmiernie niskie w odniesieniu do kosztów utrzymania. Z kolei projekty z opłatą za dostępność mogą być narażone na ograniczenia budżetów publicznych, szczególnie w przypadku tych projektów, gdzie możliwości sektora publicznego były na granicy efektywności w momencie podpisywania umowy o PPP. Dlatego w najbliższej przyszłości jeszcze większe znaczenie przy ocenie efektywności będą miały analizy popytu oraz potencjalne oczekiwania partnerów prywatnych odnośnie do alokacji ryzyka. Awersja do ryzyka w sektorze prywatnym będzie prawdopodobnie wysoka, a podejście strony publicznej do przejmowania np. ryzyka popytu będzie miało wpływ na postrzeganie projektów PPP w przyszłości przez sektor prywatny.

Sytuacja fiskalna pogorszyła się, jednak potrzeby infrastrukturalne nie zmalały. Zmniejszenie luki infrastrukturalnej stało się jeszcze większym wyzwaniem. Wzrosło zapotrzebowanie na szybsze przyjęcie technologii cyfrowej w infrastrukturze w celu poprawy wydajności i zmniejszenia kosztów w całym cyklu życia aktywów infrastrukturalnych. W dalszym ciągu istotny jest wpływ infrastruktury na środowisko, a działania związane ze zmianą klimatu odgrywają rolę w pobudzaniu inwestycji w zasoby wodne, energię odnawialną oraz czyste technologie.

Dlatego istotne jest wykorzystanie innowacyjnego podejścia do realizacji projektów PPP i współpracy z sektorem prywatnym, jak np. zwinne metody zarządzania projektami czy rozwiązania z wykorzystaniem konstrukcji modułowych, a także pełne wykorzystanie BIM w planowaniu i prowadzeniu inwestycji. Taka współpraca może znacznie zwiększyć efektywność projektów PPP i umożliwić ich szybszą realizację, stając się kołem napędowym dla kolejnych, które będą motywowane nie tylko zaletami PPP związanymi z zewnętrznym oraz odroczonym finansowaniem inwestycji, ale przede wszystkim umiejętnością partnerów prywatnych w dostarczaniu nowoczesnej infrastruktury i usług o wysokiej jakości, zarówno w 2021 roku, jak i kolejnych latach.


Cały artykuł https://builderpolska.pl/2021/02/22/ppp-z-optymizmem-w-kolejne-dwudziestolecie/

17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page